Homoseksualiści – kamieniować ich?

Dr David MacDonald

www.libertyhealthgroup.com

drdavid@libertyhealthgroup.com

Przekaż dr Dawidowi swój komentarz

Intymność z Bogiem

Okiełznajcie umysły wasze . . . 1 Ptr. 1:13 (BW.)

A przetoż przepasawszy biodra umysłu waszego trzeźwością,…
(BB)

A cóż to ma wspólnego z intymnością z Bogiem? Gdy Adam i Ewa byli w Ogrodzie Eden mogli swobodnie korzystać ze wszystkich owocowych drzew z wyjątkiem jednego. Wąż kusił Ewę, aby zastanowiła się nad tym, że Bóg nie dopuścił ich do wszystkiego, czego mogliby doświadczyć. Szatan zazwyczaj korzysta z fragmentów Pisma i prawdy, aby osiągnąć swój cel oddzielenia człowieka od Boga. Dobrze wiedział, co robi, gdy zasiał ziarno braku zaufania, stwierdzając: Na pewno nie umrzecie„.
Oddzielenie człowieka od Boga jest uzależnione od naszej zdolności, lub niezdolności, do zaufania Mu w tym, że zaspokoi nasze potrzeby.

Później Ewa zjadła z drzew poznania dobra i zła i przekonała Adama, żeby zrobił to samo. Natychmiast zostali zawstydzeni i usiłowali się okryć. Przeciwieństwem zaufania jest wstyd. Fakt, że zdecydowali się na spożycie tego owocu oznacza, że uznali iż sami sobie są w stanie zapewnić satysfakcjonujące życie. Ich intymna relacja z Bogiem została zniszczona. Fizycznie nie umarli, niemniej jednak duchowa, w intymna więź z Bogiem została zerwana. Od tej pory toczy się nieustanna walka o odnowienie właściwej intymnej więź z Bogiem.
Fizyczny związek między mężczyzną i kobietą jest najbardziej właściwym relacji, jakie ludzie mogą przeżywać. Biblia jest wypełniona symbolizmem, który w tym kontekście może być uważany za poznania Boga w intymny sposób. Mówi nam, że Bóg kiedyś zamierza wrócić po oblubienicę, która będzie bez skazy czy zmarszczki.

Jak to możliwe? Jak możemy odnowić czy ustanowić intymną relację z Bogiem? Jeśli Adam i Ewa byli akceptowaną przez Boga parą… to co z Adamem i Stefanem?

Większość ludzi tęskni do intymnej relacji z inną jednostką ludzką, zwierzętami czy bogiem.
Badania wskazują na to, że plemiona w najbardziej odległych częściach świata wierzą w boga (bogów) poza ich fizycznym światem.
Religijne tradycje budowane są na ludzkich interpretacjach tego, w jaki najlepszy sposób można osiągnąć relację z bogiem (bogami). Chrześcijaństwo jest oparte na relacji z Jezusem Chrystusem. On jest Tym, który powiedział, że jest Synem Bożym, który umarł, aby nasza relacja z Bogiem mogła zostać odnowiona.

Co miał na myśli nowotestamentowy autor zachęcając czytelnika, aby przepasał biodra umysłu swego trzeźwością?
Umysł jest tym gruntem, na którym zaczyna się budowanie większości intymnych więzi. Umysł Adama i Ewy został zwrócony ku myśli, że Bóg coś przed nimi ukrywa. Szatan miał rację, gdy powiedział Ewie: Na pewno nie umrzecie, gdy zjecie owoc tego drzewa.
Jeśli chodzi o biologiczne ciało, było to właściwe stwierdzenie, lecz jeśli chodzi duchową część człowieka, było to kłamstwo. Grzech powoduje oddzielenie człowieka od Boga. Wstyd uniemożliwia nam pójście do Niego i proszenie przebaczenie.

Czy homoseksualne relacje są wyrazem intymności?

Tak, jest to zdecydowanie wyraz intymności. Niemniej jednak, czy jest to właściwy wyraz intymności? Musi być jakiś punkt odniesienia do tego, co jest właściwe. Jeśli społeczeństwo akceptuje to, że homoseksualne związki są właściwe, to ci, którzy twierdzą, że zoofilia jest ich sposobem wyrażania, muszą być normalni. Biblia stwierdza, że homoseksualne relacje są niewłaściwe, niemniej jednak stwierdza również, że heteroseksualne związki poza małżeństwem są niewłaściwe.

Czy mniejszość homoseksualna zasługuje na takie same prawa społeczne jak heteroseksualiści?

Homoseksualiści nie spełniają wymagań kategorii statusu mniejszości. Przekraczają rasowe, płciowe, wiekowe i polityczne bariery. Ich średni dochód i wykształcenie jest ponad przeciętną, wielu z nich jest bardzo utalentowanymi artystami, muzykami, sportowcami i projektantami mody.
Niektórzy chrześcijanie wierzą, że z powodu ich Bożych darów, Szatan trapi ich pasją. Pod względem ekonomicznym homoseksualiści zarabiają więcej niż krajowa średnia heteroseksualnych mężczyzn.

Czy są jakie biologiczne dane popierające homoseksualność?

Nie, żadne badania nie popierają genetycznych predyspozycji do homoseksualizmu. Kilka lat temu, główne media podawały w czołówkach informację, jakoby nauka dowiodła genetycznych uwarunkowań tych skłonności. Te badania były błędne, niepowtarzalne, a ludzie w nie zaangażowani nie byli w stanie poprzeć twierdzeń autora. Niemniej jednak, większość medialnych źródeł wolała przekazywać nieścisłości niż podjąć etyczne, dziennikarskie standardy informowania.

Czy homoseksualny styl życia jest obrzydliwością dla Boga?

Tak, podobnie jak wiele innych rzeczy. Na przykład: pycha, wykorzystywanie biednych, cudzołóstwo, lichwiarskie odsetki to również przykłady obrzydliwości w oczach Bożych. Wielu z tych, którzy krytykują homoseksualizm dobrze radzi sobie z belką we własnym oku!

Nie jest moim celem sprzeczać się z tymi, którzy promują homoseksualny styl życia. Raczej chciałbym rozważyć to, że poszukiwanie intymności przez homoseksualistów nie różni się wiele od poszukiwań heteroseksualistów. Ostateczna satysfakcja może zostać wyłącznie osiągnięta we właściwej relacji z Bogiem.

Zostało napisanych tysiące książek badających umysł, o tym jak sobie pomóc samemu, po to aby wieść bardziej skuteczne życie. Niemniej jednak, zanim ktoś zaangażuje się w samorozwój, musi najpierw przyjąć do wiadomości, że nie jest w tym miejscu swego życia, gdzie chciałby być. Gdy byłem w wieku szkoły średniej w latach 70-tych pamiętam, że czytałem o homoseksualizmie na kursie psychopatologii. Czasy się zmieniły, teraz jest wiele publikacji stwierdzających, że każdy kto uważa homoseksualizm za coś nienormalnego używa języka nienawiści przeciwko mniejszości. W Kanadzie obowiązują bardzo twarde prawa zabraniające komukolwiek mówić publicznie przeciwko homoseksualistom. Tak więc, zamiast skupiać się na sporze homoseksualizm, a heteroseksualizm, pogrupujmy je, próbując osiągnąć ostateczne zadowolenie.

Czy jest możliwe osiągniecie intymności z Bogiem?

Tak, Jezus jest największym nauczycielem, który nauczał drogi, prawdy i życia w intymnym poznaniu Bogu. Do niektórych najsilniejszych przykładów ludzi, którzy starali się znaleźć intymność z Bogiem należy kobieta przy studni i kobieta złapana na cudzołóstwie [Jn 4:1-19; 8:1-11]. Jezus nie potępił żadnej z nich, lecz zamiast tego rozumiał to, że usiłowały one znaleźć intymność z Bogiem. Ze względu na śmierć Jezusa na krzyżu możemy w intymny sposób poznawać Boga. Nie będziemy wystarczająco dobrzy, aby na to zapracować. . . ani nie możemy być na tyle źli, abyśmy Go odepchnęli! Jaką nadzieję to daje!

A co, jeśli mam silne homoseksualne pragnienia, które są trudne do kontrolowania?

Powstrzymywanie się, jeśli chodzi o seksualne prowadzenie jest czymś z czym wszyscy zmagamy się. Dla kogoś, kto był molestowany w dzieciństwie czy przystąpił do życia seksualnego życia przedwcześnie, może być koniczna potrzeba duchowego uzdrowienia. Dzięki Bogu, że On może uzdrowić każdego, bez względu na dysfunkcyjną przeszłość. Samarytanka miała pięciu mężów! Wiele kościołów prowadzi zajęcia umożliwiające uzdrowienie z dysfunkcyjnej przeszłości.

Życie w celibacie oddaje cześć Bogu. Jeśli ktoś ma szukać w wyobraźni jaka jest jego płciowa orientacje to bardzo zdecydowanie zachęcam do celibatu. Działanie na postawie popędów seksualnych poza Bożym planem jest obrzydliwością, bez względu na to czy homoseksualne, czy heteroseksualne.

Czy chrześcijanie powinni potępiać homoseksualizm?

Nie, powinniśmy zastanowić się nad słowami Jezusa: Kto jest bez grzechu między wami, niech pierwszy rzuci kamieniem! [Jn 8:7]. Gdy zwracał się do tłumu, który przyprowadził złapaną na cudzołóstwie, słowa, których użył mówiąc o grzechu, w szczególny sposób dotyczyły grzechu na tle seksualnym. Ci, którzy przyprowadzili ją do Jezusa byli duchowymi przywódcami w tej społeczności. O ile nikt nie wie, co Jezus pisał na piasku, jest możliwe, że wypisywał imiona obecnych, którzy mieli przygody czy to w marzeniach, czy rzeczywiście.

Czy chrześcijanie powinni potępiać homoseksualizm/cudzołóstwo/zoofilię?

Nie, ponieważ używamy Biblii jako naszego punktu odniesienia. Musi istnieć standard, którego używamy jako takiego punktu. Bez standardu wszelkie seksualne praktyki będą do przyjęcia. Jeśli homoseksualizm i cudzołóstwo są akceptowane jako seksualna ekspresja” to również zoofilia musi być przyjęta. Niemniej, nie powinniśmy akceptować żadnego stylu życia, który nie jest spójny z Jego Słowem. Politycy, gdy piszą prawa, które mogą być uważane za „homofobiczne” lub „ciasnogłowe, nie powinni bać się ludzi,

Ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują (Mat. 7:14)

Czy Jezus był inny, od pozostałych nauczycieli?

Ku zdziwieniu wielu Jezus powiedział (Mat. 10:34-39): Nie przyszedłem przynieść pokój, lecz miecz! Celem Jezusa było przeciwstawić się wszystkiemu, co stoi między człowiekiem, a Bogiem. Jezus był albo Synem Bożym, albo szaleńcem.
Nie można powiedzieć, że da się Go zredukować do prostego „dobrego nauczyciela”. Albo powstał z martwych, aby nasza ostateczna relacja z Bogiem mogła zostać odnowiona, albo był kłamcą. „Dobry nauczyciel” nie może być dobrym kłamcą.

Co możemy zrobić, aby mieć intymną relację z Bogiem?

Uniżcie się, szukajcie oblicza Bożego i odwróćcie się od swoich złych dróg [II Kron. 7:14].

Musimy nauczyć się ubierać zbroję Bożą. Gdy opaszemy biodra naszego umysłu, musimy strzec naszych oczu (Ps. 101:3).
Musimy praktycznie kontrolować przedłużające się spojrzenia na tych, którzy są atrakcyjni fizycznie. Musimy unikać uwodzicielskich reklam, programów telewizyjnych czy filmów promujących niezdrowe relacje seksualne. Jeśli to będzie konieczne, możemy rzeczywiście unikać od takich sytuacji. Jak możemy się ustrzec od niepobożnych relacji? Musimy przepasać biodra naszego umysłuunikając sytuacji, które zasiewają ziarno grzechu.

Ustanów codzienną rutynę modlitwy, zorganizuj swój dzień tak, abyś unikał powszechnych pułapek, jak spotkania sam na sam z tymi, którzy mogą być pokuszeniem czy oglądania filmów, które zachęcają do niepobożnych zachowań. Właściwe planowanie chroni przed żałosnym zachowaniem. Jeśli jesteś w związku małżeńskim, przedyskutuj wszelkie relacje, które mogą być niepokojące dla drugiej strony. Niektórzy mężczyźni korzystają z grup wzajemnej odpowiedzialności z innymi mężczyznami. Dyskutowanie o pokuszeniach w ramach małżeństwa jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na ich powstrzymanie..

Czy jeśli już rozważałem pokuszenie, to zgrzeszyłem(am)?

Nie, grzech jest aktem, który wypełnia grzeszne myśli umysłu.
Szatan często cytuje wers mówiący, że kto patrzy na kobietę i pożąda jej w swym sercu , już popełnił cudzołóstwo” (Mat. 5:27-29) i wielu dochodzi do niosku: „Już o tym myślałem, więc równie dobrze mógłbym tego dokończyć”. Cudzołóstwo jest intymną relacją poza Jego wolą dla twojego życia.

Grzech nie jest pełen, dopóki nie zostanie podjęte działania towarzyszące temu pokuszeniu. Szybkie myśli są kuszenie, gdy po takich myślach następuje działanie, to grzech został poczęty.
Pożądliwość jest pragnieniem satysfakcji poza tym, co daje nam Bóg.
Jesteśmy błogosławieni jeśli wytrwamy w pokuszeniach [Jk. 1:12-18].
Nie pozwól, aby przeciwnik zwiódł cię myśleniem: „Już o tym sobie myślałeś, wiec równie dobrze możesz to zrobić”.
Złe towarzystwo psuje dobre obyczaje
[I Kor. 15:33].

Zachęcajmy się nawzajem do dobrych uczynków. Ponieważ nie znamy przeszłości innych ludzi, więc niemożliwe jest, abyśmy ich rzeczywiście znali. Tylko Bóg zna nasze serca. Powstrzymujmy się przed osądzaniem innych. Ważniejsze jest rozeznanie tego, jak możemy modlić się i usługiwać innym niż krytykowanie i potępianie ich za prowadzony styl życia.

Gdy zaczyna się osąd, kończy się rozeznanie. Nosić swoje ciężary nawzajem” oznacza otulić kogoś miłością (1 Kor. 13). Prawdziwa miłość zakrywa wiele grzechów. Jezus powiedział: Nie przyszedłem potępić świata, lecz go zbawić„.

Jednym z najbardziej powszechnych sposobów oddzielenia nas od Boga jest pokuszenie. Kuszenie może być czymkolwiek, co powoduje, że stajemy się niezależni od Boga. Bóg chce, abyśmy polegali na Nim w zaspokojeniu naszych codziennych potrzeb. Dzieci Izraela uczyły się tej lekcji w czasie chodzenia po pustyni (codzienna manna).
Powinniśmy przypominać sobie nawzajem o tym, jak bardzo nas Bóg kocha a gdy znajdziemy się na pustyni uczyć się całkowitej zależności od Niego w zaspokajaniu naszych codziennych potrzeb, w tym również naszej potrzeby intymności.

Jezus zachęcił kobietę złapaną na cudzołóstwie, mówiąc; idź i nie grzesz więcej” (Jn 8:11). Nie ma prostych odpowiedzi na zwalczanie seksualnych uzależnień. Dzięki Bogu, że On znalazł drogę wyjścia.

Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, lecz wraz z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.

1 Kor. 10:13.

Homoseksualiści – kamienować ich?

Dziękują Bogu za Jego miłosierdzie i łaskę. Gdy myślę wyzwaniach intymności, na jakie trafiają homoseksualiści, rozpoznaję też moje własne wyzwania dotyczące intymności z Bogiem. . . i zatrzymuję swoje kamienie w kieszeni.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.