Jer 29:11 – Czy Bóg ma w planach twoje powodzenie?

16. 12. 2015

Prawdopodobnie mieliśmy nie raz okazję oglądać słowa z Jeremiasza 29:11 na kartkach pocztowych, kartach gratulacyjnych i innych tego rodzaju towarach handlowych. W Księdze Jeremiasza 29:11 jest napisane: „Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją”. (ang.: ‘For I know the plans I have for you,’ declares the Lord, ‘plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future’” (NIV)). Sposób w jaki korzysta się z tego wersu wydaje się wskazywać na to, że Bóg ma plan dla jednostki, aby dać człowiekowi powodzenie w karierze, dobre zdrowie czy nawet pieniądze w banku. Tak naprawdę to nie ma tam niczego w tym rodzaju. Oto, o co chodzi w tym fragmencie Pisma i jak to się ma do nas.

Jer29:11 – Do kogo Bóg to mówi?

Cały rozdział 29 zaczyna się od powiadomienia nas o tym, że „to są słowa listu, który wysłał prorok Jeremiasz z Jeruzalemu do pozostałej starszyzny wygnańców” (w. 1). Przez Jeremiasza Bóg mówił do wygnańców kilka rzeczy:

 • Nakazano im budować trwałe domostwa i rodziny w Babilonie, ponieważ cały okres wygnania będzie trwał 70 lat (29:4-10).
 • Powiedziano im, aby nie słuchali fałszywych proroków, którzy mówią, że niewola będzie krótka i szybko wrócą do Jerozolimy (29:8-9).
 • Po 70 latach Bóg zacznie sprowadzać Swój lud do Jerozolimy, gdzie ma dla nich wspaniałe plany (29:10-14).

W międzyczasie Jerozolima będzie doświadczała straszliwych boleści i kary, ponieważ nikt nie słuchał proroków, których Pan posyłał, lecz słuchali fałszywych proroków (29:15-23).

Omawiany fragment jest skierowany do Żydów znajdujących się w niewoli babilońskiej: nie do mnie i nie do ciebie. Bóg mówił do Żydów: Przyzwyczajcie się do Babilonu, będzie to długo trwało. Wielu z was spędzi tam resztę swego życia. Sprowadzę was z powrotem pewnego dnia, lecz nie teraz. Teraz jest czas cierpienia spowodowany waszym nieposłuszeństwem i grzechem.

Co Jer 29:11 znaczy dla chrześcijan?

Smutne jest to, że ludzie źle wykorzystujący ten fragment tracą jego rzeczywiste piękno. Jakie były plany Boga dla Żydów? Chodziło o to, że mieli zostać sprowadzeni z powrotem do Jerozolimy, miasto miało być odbudowane, lecz najważniejsze jest to, że jego plany obejmowały przyjście Mesjasza. Jak czytamy w Jer 23:5-6:

Oto idą dni – mówi Pan – że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał; a to jest jego imię, którym go zwać będą: Pan sprawiedliwością naszą”.

Znaczenie Jer 29:11 jest takie, że bez względu na to jak niewierni byli Żydzi, Bóg zdecydował się być wierny Swym obietnicom, aby posłać Mesjasza (Rzm 3:3). Te „plany” były w umyśl Bożym „przed założeniem świata” (1Ptr 1:20). Choć prorokowano o nich przez stulecia, pozostawały „tajemnicą” przez tysiące lat, aż do przyjścia Jezusa i objawienia tego, co Bóg planował od dawna.

W Nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim”.

Jer 29:11 oznacza, że choć Bóg osądził Żydów, nie skończył jeszcze z nimi. Chrześcijanie powinni wielbić Boga za to, ponieważ gdyby było inaczej, nie byłoby Zbawiciela. Jak powiedział Sam Jezus: „Zbawienie pochodzi od Żydów” (J 4:22).

Jer 29:11 – Czy Bóg ma w planach twoje powodzenie?

Już słyszę jak ludzie pytają: „Taa, lecz czy Bóg ciągle nie ma indywidualnie dla mnie jakichś planów? Ten wers może nie mówić o mnie osobiście, lecz czy Bóg nie chce, abym miał miłe życie? Czy Bóg nie ma w planach mojego powodzenia?”
Oto, co musisz zrozumieć: „Boży plan odzyskania Żydów z niewoli – aby mógł posłać Swego Syna na ten świat – był planem powodzenia dla CIEBIE. TO były te zamiary Boże, aby dać powodzenie wszystkim, którzy są w Chrystusie Jezusie. Z powodu nieposłuszeństwa, wielu Żydów zostało „przygotowanych na zniszczenie”, lecz Bóg cierpliwie znosił ich „aby poznano bogactwo Jego chwały” dla nas, którzy wierzymy w Chrystusa (Rzm 9:22-24).

Jeśli jesteś w Chrystusie, Bóg dał ci powodzenie. Jesteś odbiorcą „nieprzebranych bogactw” (Ef 3:8), jeśli jednak chodzi o twoje fizyczne, finansowe i zawodowe powodzenie to wszystko jest „niepewne” i poleca się nam, abyśmy nie pokładali w tych rzeczach nadziei, lecz mieli nadzieję w Bogu (1Tym 1:17).

Jeśli wiesz, co możesz mieć w Chrystusie, wtedy wystarczy ci Jego łaska, nawet pośród ubóstwa i prób.

Jer 29:11 – Jakie jest niebezpieczeństwo błędnego wykorzystywania tego wersu?

Ironiczne jest to, że gdy „kaznodzieje zdrowia i bogactwa” wykorzystują ten wers do głoszenia, że Bóg dziś planuje finansowe błogosławieństw ludzi, robią tokładnie to, co Bóg potępił w Jer 29, gdzie mówi do Swego ludu:

Gdyż tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Niechaj was nie zwodzą wasi prorocy, którzy są wśród was, ani wasi wróżbici, i nie słuchajcie waszych snów, które się wam śnią. Albowiem oni kłamliwie wam prorokują w moim imieniu, nie posłałem ich – mówi Pan” (28:8-9).

Bóg chce twojego powodzenia w tym sensie, że chce, abyś miał dostęp do bogactwa Jego chwały w Chrystusie Jezusie. Zapomnij o bogactwie i zdrowiu, a skup się na rzeczach w górze (Kol 3:1-4).

Kocham Was i Bóg Was kocha,

Wes McAdams

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 3]

5 comments

 1. Mój komentarz dotyczył konkretnie tej części artykułu:

  „Jeśli wiesz, co możesz mieć w Chrystusie, wtedy wystarczy ci Jego łaska, nawet pośród ubóstwa i prób.”
  Ci bowiem, którzy tak krzyczą, w życiu codziennym są zaprzeczeniem tego co mówią.
  Na wskroś biblijne.
  Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. (3) Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie; mówią bowiem, ale nie czynią. (4) Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć.
  Szczególnie obłudnie to brzmi w ustach amerykańskich nauczycieli.

 2. NIe tyle nic nie warte, co totalnie nie na temat, a poza tym to właśnie amerykańskie 'chrześcijaństwo’ wprowadziło ten wers z Jeremiasza do nauczania o materialnym powodzeniu dla chrześcijan, więc tym bardziej nie rozumiem, czemu się tak na autora oburzyłeś. Dobrze gada.

 3. Tak umawialiśmy się wcześniej. Jeśli uznasz, że to co piszę jest nic warte, to kasujesz i sprawa jest załatwiona.
  Amerykańskie „chrześcijaństwo” narobiło wiele zła wśród polskich chrześcijan.
  Jest wiele ofiar tego trendu, dlatego trudno mi zaakceptować ich poglądy.
  Zatem jeśli uznasz, że w mojej wypowiedzi nie ma nic cennego, usuń ją
  Pozdrawiam

 4. Sewen, ale to kompletnie nie na temat!! Kolejny raz, drugi, piszesz o (i do) swoich chorych obrazach zachodnich kaznodziejów, robiąc bezprawne uogólnienia (raz przyłożyłeś co Brownowi w podobnym stylu, jeżdżąc po autorze, a nie poruszając w ogóle tekstu) i osobiste przytyki do ludzi, których nie znasz., zamiast zająć się tekstem i do tego piszesz bzdury. Następnym razem kasuję tego typu „wtrąty”, nie mam czasu ani ochoty czytać, a co dopiero komentować takie teksty.
  Nie podejmuję tutaj również żadnej dalszej polemiki na ten temat, zasze mogę skasować całosć.

 5. Z zaciekawieniem zapytałbym autora tego artykułu , jak mu się powodzi???
  Lecz następnie zapytałbym o to jak powodzi się jego „braciom i siostrom”, którzy w każdą niedzielę siadają na miejscu obok , a mają trochę inny od niego status majątkowy.
  Oto „dobra rada kochającego brata w Chrystusie” !!!

  Jeśli wiesz, co możesz mieć w Chrystusie, wtedy wystarczy ci Jego łaska, nawet pośród ubóstwa i prób.
  Ciekawe, że żaden z tych zacnych „opowiadaczy” tzw. ” ewangelii ubóstwa” nie przyjmuje tych słów do siebie, lecz niesie „przesłanie dla ludu Bożego”
  Czy ten ich „bóg” jest wybiórczy i niesprawiedliwy dając poznanie tego samego Słowa każdemu w inny sposób???
  A jeśli nie, to może by któryś z nich spróbował ” poprzestawać na małym” ???
  Zakłamani „głosiciele” !!!
  Gdyby to co mówią było Prawdą, to sami żyliby tak jak radzą innym.
  Zatem słowa ich są puste, a mówiąc takie rzeczy pozbawiają ludzi chęci poznania i doznania samego Boga, który z ich relacji w porównaniu z ich życiem jest Bogiem niesprawiedliwym !!!
  Jednym bowiem daje obfitość , drugim ubóstwo !!!
  Czy taki jest Chrystus???

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.