Jezus jest Trzecią Świątynią z Księgi Ezechiela


STEVE

Jezus jest Trzecią Świątynią z Księgi Ezechiela
Oryg.: TUTAJ

Czytanie: Ez 39-40
W dwudziestym piątym roku naszego wygnania, w pierwszym miesiącu, dziesiątego dnia tego miesiąca, w czternastym roku po zdobyciu miasta, w tym właśnie dniu spoczęła na mnie ręka Pana i przeniósł mnie tam” (40:1)

Jest to wstęp do wizji Ezechiela dotyczącej świątyni. Wielu Żydów i chrześcijan patrzy dziś przyszłość, oczekując zbudowania tej świątyni. Żydzi mają plany i już zaczęli przygotowywać jej wyposażenie. Wielu chrześcijan finansuje te starania.

Czy jednak rzeczywiście wizja trzeciej świątyni jest o fizycznej świątyni, która ma być postawiona w czasach końca?

Odpowiedź brzmi: nie.

Powód? Jezus!

W 2 rozdziale Ewangelii Jana znajduje się scena, w której Jezus wypędza zwierzęta ze świątyni wywraca stoły weksalrzom. Żydzi zapytali Go: „Jaki znak pokażesz nam na dowód, że wolno ci to czynić” (w. 18), na co Jezus odpowiada: „Zniszczcie tą świątynię, a Ja odbuduję ją w trzy dni”. Wielu Żydów (i najwyraźniej współczesnych chrześcijan) myślało, że Jezus mówi o fizycznej świątyni, ponieważ zapytali Go, w jaki sposób chce zbudować świątynię w trzy dni, skoro zajęło 46 lat zbudowanie tej.

Lecz Jan odpowiada (2:21-22): „Ale On mówił o świątyni ciała swego. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus”.

Widzisz to? Uwierzyli temu, co Jezus powiedział. Niemniej, było dodatkowe słowo, które również deklarowało to, co powiedział Jezus.

Czy może tak być, że gdy przeczytamy 1 wers z 40 rozdziału Księgi Ezechiela z perspektywy Jezusa, zobaczymy, że trzecia świątynia, o której mówił, i którą zbudował, świątynia Jego ciała, jest tą samą świątynią, którą opisał Ezechiel?

Czas pojawienia się tej wizji nie jest przypadkiem i wierzę, że ten czas wskazuje na to, że świątynia z wizji nie jest niczym innym, jak tylko ciałem Jezusa, które wzbudził z martwych trzy dni po ukrzyżowaniu. Wizja miała miejsce w 25 roku wygnania, 10 dnia miesiąca. O ile nie jest podany miesiąc (w wersji ang. – przyp. tłum.), wiemy, że jest to pierwszy miesiąc, ponieważ Ezechiel pisze swoją wizję „na początku roku”. U Jana czytamy 1:14: „A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy”. Tutaj „zamieszkało” to w grece dosłownie „zamieszkało w namiocie”, zatem Jezus „ zamieszkał wśród nas w namiocie , i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy”.
Dalej czytamy (1:16): „A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską”. W Biblii łaska jest symbolizowana przez liczbę 5. „Łaska za łaską” to będzie 5×5, lub 25.
Jezus przyszedł do nas w łasce, a my otrzymaliśmy dzięki Niemu „łaskę za łaską”. Tak więc to stwierdzenie Jana koresponduje z wizją Ezechiela, która została mu pokazana w 25 roku wygnania.
Wizja pojawiła się 10go dnia pierwszego miesiąca tego 25 roku wygnania. Pierwszy miesiąc jest miesiącem Paschy, a 10ty dzień tego miesiąca jest dniem, w którym wybierano baranka paschalnego. Doskonale do odpowiada ukrzyżowaniu Jezusa. Jezus jest Barankiem Paschalnym. Zwróćmy uwagę na to, że Ezechiel mówi, że Bóg sprowadził go do miasta, odnosząc się do Jerozolimy, 10tego dnia pierwszego miesiąca. Jest to ten sam dzień, w którym Jezus wszedł do Jerozolimy i został wybrany na Baranka Paschalnego. Trzy dni po ukrzyżowaniu wzbudził z martwych świątynię Swego ciała.
Tak więc, czas, w którym pojawiła się Ezechielowi wizja trzeciej świątyni doskonale pokrywa się z ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem Jezusa, co Jezus zapowiedział, jako odbudowanie świątyni Jego ciała i potwierdzenie prawa do tego, co zrobił w świątyni w 2 rozdziale Ewangelii Jana.
Dalej Ezechiel mówi, być może na marginesie, że ta wizja miała miejsce w 14 roku po zdobyciu Jerozolimy. 14 symbolizuje w Biblii uwolnienie. To właśnie śmierć Jezusa na krzyżu uwolniła nas od Szatana, grzechu i śmierci. Jest to dzieło, do wykonania którego posłał Ojciec Jezusa na ziemię.
Czyż, biorąc pod uwagę, że było to dzieło Jezusa, nie powinno nas dziwić, że ta trzecia świątynia, którą Ezechiel widzi jest oznaczona liczbą 6. Nie jest tak w przypadku świątyni Mojżesza, ani Salomona.
Zwróćmy uwagę na to, że miara pręta, którego używał Ezechiel, wynosiła 6 łokci. Pręty miernicze to symbole sądu. Tak więc, widzimy, że wszystko będzie zmierzone poprzez dzieło Chrystusa. Cokolwiek nie pasuje do dzieła Chrystusa zostanie spalone. To, co nie dostaje do tej miary to odpady ze srebra, które muszą zostać spalone tak, aby czyste srebro, które symbolizuje odkupienie, pozostało. Ezechiel mówi nam o tym, że ściana świątyni ma 6 prętów wysokości i grubości. Dalej, mówi nam, że próg, czyli szerokość, bramy wschodniej ma sześć prętów. Tak więc, aby wejść do świątyni ze wschodu, trzeba przejść sześcienną przestrzeń, która wynosi 6x6x6. Ta sześcienna przestrzeń symbolizuje dzieło Jezusa. Wejść do świątyni, do Bożej obecności, można przez to dzieło – ukrzyżowanie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.

Nawet autorzy Nowego Testamentu mówią nam, że trzecia świątynia to nie fizyczny budynek, lecz ciało Jezusa.

W Księdze Dziejów Apostolskich Szczepan mówi, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych. Istotą i ideą świątyni jest właśnie miejsce zamieszkania dla Boga, lecz Szczepan mówi, że Bóg nie mieszka w tych uczynionych przez ludzi. Nie ma więc potrzeby szukania przyszłej świątyni w Izraelu. Bóg nie zamieszka tam.

Paweł pisze, że to my jesteśmy świątynią Bożą. My jesteśmy trzecią świątynią, którą widział Ezechiel w widzeniu. Ponieważ my jesteśmy ciałem Chrystusa, który jest świątynią Bożą, który został wzbudzony trzy dni po ukrzyżowaniu. Paweł widział to, ponieważ nie czytał już Starego Testamentu literalnie i przez zasłonę, która zakrywała Pisma. On czytał Stary Testament z perspektywy Jezusa ukrzyżowanego, który rozdał tą zasłonę nie pozwalającą nam widzieć Boga tak wyraźnie. Wierzę, że Paweł powiedziałby o tych wszystkich, wypatrujących kolejnej fizycznej świątyni, że są jak Żydzi, którzy nadal czytają Stary Testament poprzez zasłonę (p. 2Kor 3 i 4).

Jak zawsze Jezus przekształca i wypełnia wizje i proroctwa Starego Testamentu.

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 3]

2 comments

  1. Przeczytałem dalej, to literalna świątynia, w kilku rozdziałach mowa o precyzyjnych wymiarach. Nie wiem dlaczego, ale będzie przywrócony system ofiarniczy, kapłański, itd.,chwała Boga powróci do świątyni. Wygląda na to, że to będzie początek tyśącletniego królestwa.

  2. Właśnie ostatnio mnie to zastanawiało. Jest tam jednak mowa o składaniu ofiar ze zwierząt. O co tu chodzi?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.