Joel News International 544

 

W TYM WYDANIU (2006):

1. Pięć potencjalnych punktów zapalnych w Europie

2. 43,000 'decyzji dla Chrystusa’ w niemieckojęzycznych krajach

3. Modlimy się o: Wzrost Królestwa na Białorusi

CYTAT: „To czego ogromnie potrzebujemy obecnie to zespoły chrześcijan, którzy są przygotowani do tak całkowitego zaufania Bogu teraz, jak będą musieli w dniu ostatnim. Nadchodzi dla nas czas, gdy nie będziemy mieli zupełnie niczego oprócz Boga. Zdrowie, bogactwo i przyjaciele, miejsca ukrycia zostaną starte i będziemy mieli wyłącznie Boga. Dla ludzie pseudo wiary jest to przerażająca myśl, lecz dla rzeczywistej wiary jest to jedna z najbardziej krzepiących myśli, jaką serce może rozważać”

A.W. Tozer

1. Pięc potencjalnych punktów zapalnych w Europie

Dziś Europa rzuca wyzwanie misjonarzom. Jest tutaj zaledwie jeden ewangelicznie zorientowany kościół na ponad 27.749 osób na kontynencie i tylko 4.12% Europejczyków jest chrześcijanami, którzy są aktywnie zainteresowani duchowym stanem swoich przyjaciół i sąsiadów. Lecz jest nadzieja. Jest w Europie pięć rejonów, które są potencjalnym „punktami zapalnymi” dla Ewangelii, ponieważ jest tam wyższa niż przeciętna reakcja na Ewangelię. Tymi międzykontynentalnymi są:
a) Północny Adriatyk (Płn.wsch. Włochy i Słowenia);

b) Transylwania, Mołdawia, Besarabia (obszar składający się częściowo z Rumunii, Mołdawii i Ukrainy)

c) obszar niemieckich prowincji Bawarii, Saksonii, Saksonii-Anhalt

d) Macedonia i część Bułgarii oraz

e) Wschodnia Polska, część Słowacji i Ukraina

Te pięć miejsc to wynik ostatniego „The European Spiritual Estimate”, sondażu dokonanego przez emRG, europejską grupę badawczą, do której należy kilka misyjnych organizacji. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Scotta Fridericha z emRG oszacowana reaktywność ludzi na Ewangelię w tych obszarach jest znacząco większa niż średnia europejska. „O ile w większości Europy spodziewamy się, że około 3.8% ludzi odpowie na osobiste i odpowiednie przedstawienie Ewangelii to w Płn. Adriatyckim obszarze procent ten wynosi 7.9 (ponad dwukrotnie wyższy). Uczony podkreśla, że potrzebne jest przeprowadzenie większej ilości badań lecz te miejsca co najmniej wskazują na żniwo i przygotowany grunt. Gdy Ewangelia już dotrze do domu, może spowodować klasyczny wzrost przez pomnażanie; wzrost, który zaczyna się powoli a po przekroczeniu pewnego punktu rośnie bardzo gwałtownie” – mówi Fridrich. „Wierzę, że są to obszary czekające na przyszłą ekspansję Ewangelii. Mogą równie dobrze stać się epicentrami wielkich rzeczy w Europie”.

Źródło: http://emrg.friderich.net

43,000 'Decyzji dla Chrystusa’ w niemieckojęzycznych krajach

Europejska kampania ewangelizacyjne ProCHrist 2006 zarejestrowała mniej odwiedzających niż trzy lata temu, lecz decyzji pójścia za Chrystusem, znacznie więcej, jak powiedzieli organizatorzy ewangelicznej agencji informacyjnej „idea”. Spotkania ProChrist były codziennie emitowane z Monachium przez satelitę do ponad 1.250 miejsc w 200 krajach w dniach 19-26 marca. 43.000 osób w niemieckojęzycznym obszarze wyszło, aby zaświadczyć o nowej wierze w Jezusa Chrystusa. Jest to 45% wzrost w stosunku do 2003 roku, gdy zostało zarejestrowanych 29.700 decyzji.

Zgodnie z informacjami z biura prasowego ProChrist w Monachium nie dotarły jeszcze dane z całego kontynentu. Wstępne informacje pokazują, że programy ProChrist oglądało w sumie 1.5 miliona gości, a wśród nich było 1.17 milionów z Niemiec, Austrii, niemieckojęzycznej części Szwajcarii i płn. Włoch. Trzy lata temu 1.8 miliona Europejczyków wzięło udział w spotkaniach.

Źródło: http://www.idea.de

3. Modlimy się o: wzrost Królestwa na Białorusi

Białoruskie sądy zamknęły w więzieniach ponad 150 protestujących opozycjonistów, którzy demonstrowali przeciwko miażdżącemu zwycięstwu wyborczemu prezydenta. Zostali oni skazani na 15 dni więzienia,wśród nich znalazł się chrześcijański prawnik Sergiej Szawcew (Sergey Shavtsev), który organizował konferencję przywódców kościoła, okrzykniętą przez władzę mianem „politycznego wydarzenia”. Spodziewa się wyroku sądowego i możliwości spędzenia kilku lat w więzieniu; inni uczestnicy zaś do pół roku więzienia. Szawcew udokumentował pogwałcenie międzynarodowych praw religijnej wolności na Białorusi i służy jako prawny doradca kilku protestanckim przywódcom. Władze zwiększyły naciski na chrześcijańskie organizacje. Liderzy baptystów i zielonoświątkowców byli więzieni i nękani karami za nielegalne nabożeństwa. Niezarejestrowane spotkania (również w domach) są obecnie traktowane jako przestępstwo kryminalne. Zborom zakazano odbywania zgromadzeń i dotykały ich niszczące grzywny, jeśli się spotykały. Tak drastyczne środki przeciwko wierzącym są porównywalne do sytuacji w Związku Radzieckim w latach 60-tych i stanowią najgorszą sytuacje pod względem religijnej wolności w Europie. Módlmy się za Białoruś, o wzmocnienie i zachętę dla wierzących, o sprawiedliwość i postęp królestwa Bożego w samym środku ucisku.

Akcja solidarnościowa: http://www.forum18.org

Weblog: http://spadams.typepad.com/bigorange

Joel News jest międzynarodowym e-magazynem przekazującym informacje i artykuły na temat modlitwy, przebudzenia i wzrostu kościoła. Jest skierowany do przywódców, wstawienników, zakładających kościoły i innych chrześcijan, którzy niosą w sobie wizję rozszerzania królestwa Bożego we wszystkich dziedzinach życia. Relacje mają na celu zachętę, wyzwanie i informowanie. Ostra selekcja wyłącznie najbardziej odpowiednich informacji z ponad setki dostępnych źródeł z sześciu kontynentów powoduje, że Joel News służy wielką pomocą oraz oszczędza czas chrześcijanom będącym na służbie.

Joel News jest publikowane raz na tydzień i jest zaopatrywany przez wpłaty z rocznej subskrypcji. Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie: http://www.joelnews.org/donation.htm.

Joel News współpracuje z wieloma międzynarodowymi sieciami i służbami związanymi z modlitwą, przebudzeniem i światowymi misjami. Sprawozdania mogą być wysyłane (lecz nie regularne listy) mogą być przekazywane do naszego zespołu wydawniczego na info@joelnews.org. Jeśli ta edycja została do ciebie przekazana to możesz zamówić sobie 2 miesięczną, bezpłatną subskrypcję na http://www.joelnews.org/subscribe.htm.

раскрутка сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.