Joel News International_537

W TYM WYDANIU (2006):

Jakie chrześcijaństwo jest w Europie?

Dlaczego Europa potrzebuje nowej Reformacji

1. Jakie chrześcijaństwo jest w Europie?

Europejskie badania misyjne zdecydowanie ostatnio postępują, przekazuje badacz „DAWN Europe” oraz koordynator emRG Andreas Wolf z Germany. emRG jest strategiczną grupą badawczą, w której kilka misyjnych organizacji połączyło swoje siły. EmRG opublikowało właśnie pierwsze wyniki „The European Spiritual Estimate” (Ocena Ducha Europy), które zajmuje się pytaniem: „Jakie chrześcijaństwo jest Europie?”

Zgodnie z tym sondażem, 72,7% Europejczyków byłoby kulturalnie powiązane z chrześcijaństwem. Niemniej jednak tylko około 4.12% to chrześcijanie, którzy w aktywny sposób są zainteresowani duchowym stanem swoich przyjaciół i sąsiadów.

Postępy ewangelii poprzez kontynent są również powolne, tylko 3.84% Europejczyków przyjęłoby Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela i przyłączyło się do społeczności innych wierzących, gdyby zaoferowana została odpowiednia prezentacja Ewangelii. Co więcej, szacuje się, że jest tylko jeden kościół na każde 19.920 Europejczyków, zakładany jest jeden nowy kościół na każde 318 istniejących. Zgodnie z tym badaniem, Europejskimi krajami o najniższej ilości kościołów w stosunku do ilości ludności to Serbia i Czarnogóra, za którymi idą Słowenia, Macedonia, Bośnia, Cypr, Polska i Grecja. Obszar Bałkanów, gdzie ap. Paweł jako pierwszy przyniósł Ewangelię Europie jest teraz najmniej zewangelizowanym regionem kontynentu. Badania wskazują również na to, że najbardziej kulturalnie „chrześcijański” obszar Europy to płn.-zach. Ukraina. Odeska jest uważana za najbardziej otwartą część kraju na Ewangelię. Szacuje się, że Kosowo jest regionem o najmniejszej liczbie ewangelicznych chrześcijan jak również najmniej otwartym na Ewangelię. Do celów tych badań, emRG wykorzystało „Wisdom of Crowds approach”: metodę ukutą przez Amerykańskiego dziennikarza gospodarczego Jamesa Surowieckiego, który odkrył, że szacunki robione na dużej, różnorodnej grupie są mniej wiarygodne, niż wykonane przez kilku ekspertów. emRG planuje przeprowadzenie corocznego publicznego forum dyskusyjnego, wraz z wydaniem pełnego sprawozdania, które jest spodziewane pod koniec lutego. Badania będą powtarzana co roku, aby śledzić zmiany w duchowym krajobrazie i zwiększyć wiarygodność wyników, zwiększając ilość respondentów.

Źródło :
http://emrg.friderich.net

Wiki:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wisdom_of_crowds

2. Dlaczego Europa potrzebuje nowej Reformacji

„Czy Biblia powinna nadal być ostatecznym autorytetem w sprawach życia i wiary w Europie XXI wieku?” pyta dyrektor misji europejskich, Jeff Fountain, w swoim „słowie tygodnia” do społeczności YWAM. „Czy też jest to znany głos Reformacji – Sola Scriptura – lecz po prostu zmęczone, staromodne, niepasujące do nas i przestarzałe hasło? Czy rzeczywiście potrzebujemy nowej Reformacji, dziś, czy też zwyczajnie zawracamy czas? Bo w końcu, co zrobiła Reformacja?” Fountain podróżuje bardzo dużo po Europie i obserwuje, że im dalej na zachód się zajdzie, ku sercu Reformacji, tym bardziej jakość życia, ekonomia i infrastruktura idą w górę. Odnosi się również do listy stworzonej przez Transparency International nakreślającej ocenę stanu korupcji światowych państw w kolejności rosnącej. Konsekwentnie, kraje najsilniej dotknięte bezpośrednio lub pośrednio przez Reformację zaliczane są do najmniej skorumpowanych. O ile Moldawia znajduje się na tej liścia na 88 miejscu a Rumunia na 85, to Niemcy zajmują 16 a Szwajcaria 7. „Mołdawia jest jednym z najbiedniejszych krajów Europy, poza bogatą rolniczą ziemią – mówi Fountain. – Fury i konie są powszechnym środkiem transportu. Ponad połowo rodowitych mężczyzn zostawiła swoje żony i dzieci, aby pracować w Moskwie! Jakich przemian myślenia potrzeba, aby zreformować Mołdawię, aby stworzyć uczciwy rząd, mocną ekonomię, skuteczne rolnictwo i zdrowe życie rodzinne? Prawda jest taka, – mówi dalej. – że Reformacja, dzięki odnowieniu Bożych przykazań dotyczących relacji na wszystkich poziomach: rodzinnym, społecznym, miejskim i narodowym, dokonała przemiany tych krajów z ubóstwa i korupcji do tego, co jest dziś. Ta odnowa położyła fundamenty dla przynależności narodowej, rządów, prawa, sprawiedliwości i godności ludzkiej. W tym również podstawę protestanckiej myśli etycznej, w której wszystko robi się na Bożą chwałę, połączonej z pojęciem zamiłowania czy osobistego powołania, czci dla pracy, obiektywnych podstaw naukowego podejścia do Jego dzieła (stworzenia) oraz powstania pośredniczących struktur dla szkół, biznesu, szkół wyższych i klubów, to co przyczynia się do powstania nowoczesnego zachodniego społeczeństwa. Nawet po wielu dziesięcioleciach niezależności od wpływów religii i kościoła spora część Europy nadal cieszy się owocami owoców, owoców Reformacji”. Dodaje – „Jednak bez przebudzenia wartości Reformacji, europejskie społeczeństwo będzie coraz bardziej więdnąć jako ścięty kwiat cywilizacji. Jestem przekonany o tym, że tylko Biblia może dać nam ramy socjalnej reformy, której Europa potrzebuje, na początku XXI wieku.

Źródło: http://www.ywameurope.org

Joel News jest międzynarodowym e-magazynem przekazującym informacje i artykuły na temat modlitwy, przebudzenia i wzrostu kościoła. Jest skierowany do przywódców, wstawienników, zakładających kościoły i innych chrześcijan, którzy niosą w sobie wizję rozszerzania królestwa Bożego we wszystkich dziedzinach życia. Relacje mają na celu zachętę, wyzwanie i informowanie. Ostra selekcja wyłącznie najbardziej odpowiednich informacji z ponad setki dostępnych źródeł z sześciu kontynentów powoduje, że Joel News służy wielką pomocą oraz oszczędza czas chrześcijanom będącym na służbie.

Joel News jest publikowane raz na tydzień i jest zaopatrywany przez wpłaty z rocznej subskrypcji. Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie: http://www.joelnews.org/donation.htm.

Joel News współpracuje z wieloma międzynarodowymi sieciami i służbami związanymi z modlitwą, przebudzeniem i światowymi misjami. Sprawozdania mogą być wysyłane (lecz nie regularne listy) mogą być przekazywane do naszego zespołu wydawniczego na href=”mailto:info@joelnews.org”>info@joelnews.org. Jeśli ta edycja została do ciebie przekazana to możesz zamówić sobie 2 miesięczną, bezpłatną subskrypcję na http://www.joelnews.org/subscribe.htm.

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *