Joel News International_538

 W TYM WYDANIU (2006):

Bono wzywa w czasie National Prayer Breakfast do sprawiedliwości

Mobilność: kościół na przystankach metra.

Co zrobić, aby ożywić ponownie kongregacyjne kościoły?

—1. Bono wzywa w czasie Krajowego Śniadania Modlitewnego do sprawiedliwości

Prowadzący wokalista irlandzkiej grupy rockowej U2, wezwał międzynarodowych przywódców do zwiększenia swoich wysiłków na rzecz zredukowania głodu, HIV/AIDS i długów. W swym przemówieniu skierowanym do zebranych na Krajowym Śniadaniu Modlitewnym w Waszyngtonie, 2 lutego, Bono przypomniał 3.400 uczestnikom zebranym z 160 krajów, że wielu chrześcijan składa dziesięciny. Godne pragnienia jest, aby różne państwa przekazywały co najmniej jeden procent ze swych wpływów na pokrzywdzonych. „Walka z ubóstwem nie jest sprawą dobroczynności lecz sprawiedliwości – powiedział Bono. Biblia uczy, że Bóg jest przy słabych i prześladowanych. Bóg jest z nami, gdy my jesteśmy z nimi. Przestańcie prosić Boga, aby błogosławił to, co robicie, lecz zaangażujcie się w to, co robi Bóg. To już ma Jego błogosławieństwo!” Śniadanie Modlitwy jest zwoływane od czasów administracji prezydenta Eisenhower’a i przeprowadzane każdego roku na początku lutego.

Źródło: http://makeashorterlink.com/?N1E62159C (CNN video)

—2. Mobilność: kościół na przystankach metro.

Nie spodziewałbyś się spotkań kościoła w nocnym klubie w Waszyngtonie, kawiarni na Kapitolu i w kinie Union Station, ale właśnie tak robi National Community Church. Zaczęło się to w 1996 roku, gdy założonemu kościołowi powiedziano, że budynek publicznej szkoły, w którym odbywały się spotkania, zostaje zamknięty. Okazało się być błogosławieństwem, ponieważ w ciągu kilku tygodni wierzący zorganizowali spotkania w kinach Union Station, najczęściej odwiedzanym miejscu stolicy. Zgromadzenie liczy obecnie 75% ludzi nie należących do kościoła.

80% stanowią samotni; 80% to ludzie w dwudziesto-paro letni. Lokalizacja pasuje doskonale do podstawowych wartości kościoła, w których zawiera się: „oczekuj niespodziewanego” i „bezpieczna zabawa jest ryzykiem”, oraz „niestosowność jest lekceważeniem”. Pastor Mark Batterson mówi: „Wszystko poniżej tego, co stosowne, jest lekceważeniem dla Ducha Świętego, który mówi ponad sześcioma miliardami dialektów wzywając ludzi do Boga”. Brak budynku tylko rozpalił kreatywność w kościele National Community tak, że teraz prowadzą raz na miesiąc spotkania w Club Nation, jednym z największych klubów nocnych na tym obszarze. Następnym krokiem jest kawiarnia, Ebenzeers’, w bloku Union Station. „Relaksowa atmosfera kawiarni stała się ważną częścią naszego DNA” – mówi Batterson. Będzie to forum do codziennego budowania wzajemnych relacji. „Jesteśmy jak Miejsce Najświętsze z czasów Starego Testamentu. Jesteśmy mobilnym kościołem, elastycznym i ciekłym. Nie potrzebujemy budynku czy 500 osób rozmieszczanych na sali. Gdziekolwiek jest nasza służba, idźmy na targowisko idei i walczmy o naszą własną kulturę”.

Źródło: www.christianitytoday.com and www.theaterchurch.com

—3. Co zrobić, aby ożywić ponownie kongregacyjne kościoły?

Ta statystyka jest często cytowana: 85% kościołów w Stanach Zjednoczonych ma stałą lub spadającą frekwencję. Oznacza to, że około 340.000 kościołów potrzebuje całkowitej zmiany na lepsze. Jak to zrobić? Jakie zdolności są potrzebne? Tego właśnie chciał dowiedzieć się magazyn Leadreship Journal. Poprosili więc pastorów, świeckich liderów i członków kościołów, które przeżyły ożywienie frekwencji, finansów, celu i/lub ducha, aby wzięły udział w sondażu. Jego wyniki wskazały na pięć czynników prowadzących do skutecznej przemiany.

Pierwszym krokiem jest udzielenie pomocy zgromadzeniu, aby przyznało, że jest problem i odnalezienie leżących u podstaw (fundamentalnych) przyczyn.

Po drugie: zwrócenie szczególnej uwagi na budowanie zespołu i jak i działanie we właściwym czasie, a nie wizji. Jest taki punkt przegięcia, gdy niemal wszyscy w zgromadzeniu zdają sobie sprawę z tego, że koniczna jest zmiana, lecz nie sposób tego przyspieszyć. Otwarta i częsta komunikacja, obejmująca wszystkich jest kluczowym czynnikiem.

Po trzecie: niezbędne są duchowe inicjatywy, szczególnie modlitwa, post, przebaczenie i pojednanie. Po czwarte: Bóg działa i ważne jest, aby pomóc ludziom jak rozpoznawać „Boże ślady” i jak przyłączać się do tego, co On robi.

W tym sondażu pastorzy wskazywali na Boże ślady szczególnie w dziedzinie budzenia wrażliwości zborów na potrzeby społeczeństwa. Jeden respondent powiedział, że piorun uderzył w budynek i połowa kaplicy spaliła się, co oni przyjęli jako działanie ręki Bożej.

Po piąte: pozytywna przemiana wymaga pracy, często lepszej niż tego się spodziewano. Około 95% członków kościoła stwierdziło, że ludzie byli chętni do pomocy i przystępowali do zespołu pracującego. Tylko 9% powiedziało, że spodziewali w wyniku tego procesu się utraty ludzi. Większość inicjatyw prowadzących do przemiany było skutecznych niemal natychmiast, przy efektach widocznych w okresie krótszym niż rok, jak twierdzi 43% pastorów.

Źródło: www.christianitytoday.com/le/2005/004/8.24.html


Joel News jest międzynarodowym e-magazynem przekazującym informacje i artykuły na temat modlitwy, przebudzenia i wzrostu kościoła. Jest skierowany do przywódców, wstawienników, zakładających kościoły i innych chrześcijan, którzy niosą w sobie wizję rozszerzania królestwa Bożego we wszystkich dziedzinach życia. Relacje mają na celu zachętę, wyzwanie i informowanie. Ostra selekcja wyłącznie najbardziej odpowiednich informacji z ponad setki dostępnych źródeł z sześciu kontynentów powoduje, że Joel News służy wielką pomocą oraz oszczędza czas chrześcijanom będącym na służbie.

Joel News jest publikowane raz na tydzień i jest zaopatrywany przez wpłaty z rocznej subskrypcji. Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie: http://www.joelnews.org/donation.htm.

Joel News współpracuje z wieloma międzynarodowymi sieciami i służbami związanymi z modlitwą, przebudzeniem i światowymi misjami. Sprawozdania mogą być wysyłane (lecz nie regularne listy) mogą być przekazywane do naszego zespołu wydawniczego na info@joelnews.org. Jeśli ta edycja została do ciebie przekazana to możesz zamówić sobie 2 miesięczną, bezpłatną subskrypcję na http://www.joelnews.org/subscribe.htm.

 раскрутка сайта com

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.