Klucze do uzdrowienia z pociągu do tej samej płci.


Uwaga: o ile jesteśmy przekonani, że poniższa lista jest poprawna, mamy też świadomość, że może być przytłaczająca. To jakby wręczenie nowonarodzonemu dziecku listy tego, czego będzie się musiało nauczyć w ciągu następnych pięciu lat: wszystkiego od nauki przewracania się na bok, chodzenia, korzystania z nocnika, nauki mówienia,odkrycia, że nie jest częścią swojej mamusi, uczenia się posłusz eństwa, pójście do szkoły… jak powiedzieliśmy przytłaczające! To jest „wielki obraz” tego wejść na drogę uzdrowienia. Pozwól, ze zachęcimy ciebie do stałego pytania Pana; „Jaka jest następna rzecz, która chcesz, abym zrobił?” po czym zrób to.


 1. Przyjmij do wiadomości, że nie będzie to łatwe. Zmiana, która rzuca wyzwanie naszym bezpiecznym strefom jest trudna i bolesna. Zmieniasz nie tylko pojedyncze zachowanie, lecz zbiór myśli i zachowań, które ukształtowały twoje wzorce relacji na całe życie.
  Ważnym składnikiem powrotu do zdrowia jest zmiana złych wierzeń dotyczących twojej tożsamości, które mówią „to jestem ja”. Będzie to wymagało niewiarygodnie wielkich wysiłków, lecz nie musisz tego robić o własnych siłach: ta sama moc, która wzbudziła Chrystusa z martwych jest dostępna dla ciebie.
  Jeśli masz odnieść zwycięstwo to musisz być agresywnie zaangażować swoją wolę, świadomie wybierając cześć dla Boga, samodyscyplinę i współpracę z Bogiem na rzecz nowych, zdrowych zachowań w relacjach. Twoja wola jest jak kierownica samochodu czy ster statku; ty decydujesz o kierunku, w którym będziesz szedł.
  Korzystaj z wolnej woli, jaką dał ci Bóg, aby wybierać kierunki wskazywane przez Niego, a On będzie szanował twoje wybory.
 1. Podążaj za prawymi motywacjami. Uszczęśliwienie twojej rodziny nie pomoże ci, uratowanie twoje małżeństwa czy chęć nie ranienia nikogo więcej również. Jedyna motywacja właściwa do tego, abyś zobaczył swoje uwolnienie z pociągu do tej samej płci to całkowite odrzucenie tej bolesnej potrzeby, aby prowadzić stałe życie w niewiarygodnej intymnej relacji jedności z Samym Bogiem. Ta mocna i czuła relacja z Nim – poznanie Go i bycie całkowicie poznanym przez Niego bez jakichkolwiek przeszkód pomiędzy wami dwoma – jest tą czystą i najważniejszą relacją dla której zostałeś stworzony. To dlatego ogromnie tak pragniemy głębokich relacji i jest to warte posłuszeństwa na każdego kroku, bez względu na to jak bolesne czy trudne może to być.
 1. Zaakceptuj to, że musisz podjąć ofiary, aby być wolnym i zdrowym. Uzdrowienie i odnowienie zawsze wymaga „ukrzyżowania ciała” (Gal.5:24), rezygnowania z tych rzeczy, które są nam drogie, lecz które służą jak podpora otwartych drzwi duchowego związania i powtarzania się upadków. Bóg może poprosić cię o to, abyś zrezygnował z przyjaciół, towarzyskich kontaktów, twojej kariery, hobby, marzeń i pragnień. Cierpienie i ofiara są związane z przejściem do radości świętości i czystości, lecz Bóg szczodrze obdarowuje łaską swoje dzieci, gdy są Mu posłuszne. Czemukolwiek poddasz się, Pan zawsze dostarczy nawet lepszy zastępstwo – zgodnie z Bożą definicją tego, co „lepsze”.

 1. Pozbądź się kłamstwa, że jesteś inny od innych ludzi i że nikt cię nie rozumie. Kluczem do uzdrowienia z pociągu do tej samej płci jest radykalne uczniostwo, powołanie, które jest wspólne dla wszystkich chrześcijan.
  Wezwanie Jezusa „naśladujcie mnie” jest takie samo dla ciebie jak i dla każdego innego wierzącego. Kłamstwem jest twierdzenie, że „nikt mnie nie rozumie” ponieważ Jezus całkowicie rozumie wszystko, co ciebie dotyczy. Gdy Pismo mówi nam o Jego współczuciu to znaczy, że On przeżywa to samo co my i czuje to samo, co my czujemy.
 1. Zaufaj i bądź posłuszny. Nie ma żadnych skrótów wobec tych dwóch przykazań. Homoseksualizm i lesbijstwo są budowane wokół zaufania komuś lub na całkowitym poleganiu na innej osobie a odrzucenie Bożego serca i Jego zamiarów wobec nas nie charakteryzuje zaufania. W kontekście zaufania Bogu, posłuszeństwo wobec Jego przykazań i Jego indywidualnego prowadzenia są całkowicie istotne.
  Ludzie, którzy doświadczyli wykorzystania czy traumatycznych przeżyć przez osób znaczących, w tym tych, którzy również walczą z pociągiem do tej samej płci, często mają błędne pojęcie o Bogu. Zanim zaczniesz Mu ufać, musisz zobaczyć jaki On naprawdę jest – że jest dobry, pełen miłości i bezpieczny.
  Proszenie Boga o pomoc w tym, abyś Go właściwie widział jest pierwszym krokiem do nauczenia się ufania Mu.
 1. Zaangażuj się seksualną czystość. Oznacza to zaufanie Bogu w to, że On da siłę do abstynencji od fizycznego działania, seksualnych fantazji, pornografii i masturbacji.
  Wielu ludzi, którzy pragną wolności od homoseksualizmu jest również poddanych seksowi czy masturbacji. Jak w przypadku każdego innego uzależnienia pojawia się ból związany z rezygnacją.
  Niech nieszczęście związane z niemożnością uwolnienia się od seksualnego grzechu prowadzi cię do Boga zamiast do przeszłych destrukcyjnych zachowań. Tak długo jak będziesz żył w kompromisie, nie będziesz w stanie słyszeć Boga wyraźnie.
 1. Przyjmij do wiadomości to, że będziesz musiał się oddzielić od tego, co łączy cię z gejowskim stylem życia. Każde zdjęcie, wszystko, co łączy cię z twoją przeszłością jest jak podpórka otwartych drzwi do emocjonalnego związania i seksualnego grzechu. Odnowienie oznacza pozbywanie się wszystkiego co inicjuje i pobudza twoje uczucia do tęsknoty za tym, co już nie należy do twojego życia.

 1. Przyjmijrzeczywistość, że emocjonalnie zdrowe życie może wydawać się nudne – na początku. Po dramatycznym i ekscytującym gejowskim życiu, podejmowanie odpowiedzialnych, czczących Boga decyzji jest jak czarne i białe w porównaniu do kolorów. To jest kłamstwo; potrzeba pewnego czasu na to, aby odkryć, że zdrowe życie jest faktycznie bogatsze i bardziej satysfakcjonujące niż życie, które spełnia zachcianki ciała.
 1. Przyłącz się do kościoła. Uwielbiaj z innymi wierzącymi i zaangażuj się w jakąś małą grupę jak studium biblijne, modlitwa… Bardzo istotne jest, aby oddawać Bogu w służbie.
  Nie musisz doświadczać uzdrowienia w jakimkolwiek stopniu, aby pomagać ustawić krzesła. Rozwijanie zdrowych relacji z tą samą płcią jest kluczem do odnowienia i kościół jest najlepszym miejscem, aby to robić.
 1. Rozwijaj w sobie samodyscyplinę. Zrób codziennie coś, czego nie chcesz robić. Nastawienie umysłu homoseksualisty/lesbijki jest bardzo skupione na sobie i dogadzaniu sobie; odnowienie oznacza uczenie się koncentracji na Chrystusie i wyrzekaniu się siebie.
 1. Pamiętaj o tym, że gdy upadniesz to nie jest to, to samo, co całkowity powrót do starego życia. Jest istotna różnica między pojedynczym zdarzeniem, a stałym zachowaniem. Gdy dzieci uczą się chodzić, upadają. Jest to część nauki chodzenia. Udziel sobie łaski; Bóg to robi.
 1. Znajdź partnera przed którym będziesz odpowiedzialny. Potrzebny ci jest ktoś, kto będzie zadawał ci szczegółowe pytania na temat szczególnie problematycznych dziedzin regularnie (co tydzień) i komu będziesz odpowiadał otwarcie i szczerze. Dodatkowo, oprócz takiego „partnera odpowiedzialności”, powinieneś mieć trzy osoby, które wiedzą o twoich zmaganiach. Powinni być gotowi na przyjęcie wezwania od ciebie o każdej porze, gdy będziesz czuł się kuszony, zniechęcony czy przytłoczony. Często odnosimy się do tych ludzi jako do naszej „liny ratunkowej” czy „kumpli od ćwiczeń przeciw pożarowych”, ponieważ są oni po to, aby porozmawiać o trudnych sytuacjach. Będą ci potrzebne trzy osoby, ponieważ nie każdy jest dostępny w każdej chwili. Jeśli pierwszy nie odpowie, dzwoń do następnego, aż kogoś złapiesz.
 1. Rozwiń realistyczne oczekiwania na temat uzdrowienia. Nie stanie się to w ciągu Jednej nocy i nie będzie żadnych jednodniowych uzdrowień. Boży rozkład czasowy jest zazwyczaj znacznie dłuższy niż to, czego byśmy sobie życzyli! Jego uzdrowienie wymaga dotarcia do korzeni, które powodują problemy pociągu do tej samej płci, a nie zajęcie się tylko symptomami. Ponieważ Pan jest o wiele bardziej dokładny, Jego uzdrowienie będzie również całkowite i trwałe. Warto jest być cierpliwym i wytrwałym. Nierealistyczne modlitwy w stylu: „ Boże, proszę wyprostuj mnie natychmiast” i „Zabierz moje pragnienia do jutra rana” niczego nie zyskają.
 1. Poszukaj chrześcijańskiego terapeuty, który ma odkupieńcze spojrzenie na homoseksualizm. Ważnym składnikiem uzdrowienia z pociągu do tej samej płci jest osobiste poradnictwo.
  Duszpasterz musi mieć biblijne zrozumienie tego, że homoseksualizm da się uzdrowić dzięki mocy Jezusa Chrystusa (1 Kor. 6:11). (www.exodus-international.org).

 1. Unikaj sytuacji, w których rozmawiasz czy znajdujesz się sama na sam z drugą osobą. Jeśli chcesz rozwinąć zdrowe relacje z ludźmi tej samej płci to najlepiej rozwijać je w grupach. Relacje typu sam na sam prowadzą wyłącznie do emocjonalnego uzależnienia. (Emocjonalne uzależnienie jest formą bałwochwalstwa, gdzie jedna osoba czuje, że „nie mogę żyć bez ciebie”).
  Gdy spotykasz się, aby zdać sprawę z twoim partnerem to powinno to być robione w miejscach publicznych (restauracje, kawiarnie itp.)
 1. Przestań polegać na swoich uczuciach. Nasze emocje są w znacznym topniu regulowane i miotane naszymi przeżyciami. Nie są godnymi zaufania wskaźnikami tego co prawdziwe czy nawet rzeczywiste i często skrzywiają naszą perspektywę, szczególnie jeśli mamy za sobą traumatyczne przeżycia emocjonalne jak złe fizyczne/emocjonalne traktowanie czy nawet emocjonalne lekceważenia.
  Poleganie na swoich uczuciach w interpretacji rzeczywistości, a w szczególności rzeczywistości relacji – doprowadzi cię do jawnego niebezpieczeństwa.
  Słowo Boże zawiera w sobie prawdziwą perspektywę. Odrzuć swoją perspektywę i uczucia swojego doradcy czy partnera (ów) również.
 1. Zapamiętaj trzy “klucze mocy” do uzdrowienia. Odkryto, że są trzy najbardziej skuteczne składniki potrzebne do uzdrowienia z pociągu do tej samej płci: po pierwsze, włączenie się do dobrego, biblijnie wierzącego kościoła. Oznacza to zarówno przyjmowanie nauczania jak i bycie częścią społeczności. Po drugie, profesjonalne poradnictwo. Po trzecie: wsparcie w postaci ludzi, zarówno tych którzy nie zmagają się z uczuciami homoseksualnymi, jak i tych drugich.

Powtarzając pierwszy punkt, zapamiętaj, że nic wartościowego nie da się osiągnąć bez ofiar i ciężkiej pracy. Średnio, odkryliśmy, że jeśli pracujesz nad tym wytrwale to możesz oczekiwać, że proces będzie trwał około pięciu lat. Nie znaczy to, że nie doświadczysz wolności wcześniej, lecz generalnie, realna zmiana orientacji zazwyczaj zajmuje znaczący okres czasu. Ważne jest też, aby pamiętać o tym, że cała przemiana dokonuj się po kawałku codziennie. (Celem nie jest zmiana orientacji z homoseksualnej na heteroseksualną – lecz zmiana – jakkolwiek zdarza się to wielu ludziom, jako wynik uzdrowienia i wzrostu – lecz zmiana z uczuć do tej samej płci i życia kontrolowanego przez pożądliwości na stanie się mniej rozdrażnionym tym, że notorycznie poddajesz się panowaniu Jezusa Chrystusa).

Niech was Pan błogosławi uzdrowieniem i pełnią, i zachowa, gdy będziecie Go szukać.


© 2004 Living Hope Ministries
Wszelkie prawa zastrzeżone
topodin

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.