O nas

Nasza strona Poznajpana.pl,  poświęcona jest w pełni tematyce chrześcijańskiej. Celem naszej pracy jest poszerzanie wiedzy na temat zagadnień związanych z tematyką Biblijną jak i samego Boga. Mamy nadzieję, że zamieszczane tu tłumaczenia artykułów i książek, będą dla Ciebie cenną wskazówką w budowaniu społeczności ze Stwórcą oraz odpowiedzią na nurtujące Cię pytania.

Strona istnieje ok. 20 lat, a w bazie znajduje się ponad 7000 (2021r.) plików z czego spora większość nie jest 'widoczna', ponieważ nie jest umieszczona w żadnych kategoriach. Dlatego warto również korzystać z wyszukiwarki znajdującej się nas stronie – „googlować” po stronie. Sporo takich „znalezisk” może być „rozsypana”, jeśli chodzi o formatowanie tekstu, a niektóre zupełnie nieczytelne, z powodu nieumiejętnego korzystania przeze mnie z różnych programów do edycji tekstów w HTML w poprzednich wersjach serwisu i po kilkukrotnym przenoszeniu serwisu na różne serwery. Ciągle to poprawiam z pomocą chętnych braci i sióstr w Panu.
Pomimo zielonoświątkowego 'wychowania' w serwisie umieszczam wartościowe tekst barci z różnych denominacji; ruchu wiary, baptystów, fundamentalistów czy bardzo wartościowe informacje ze świata, których próżno szukać w innych miejscach, z katolickiej strony LSN.

Życzymy wartościowej lektury!


Kontakt:

Piotr Zaremba

Skype: piotr_864
Facebook

E-mail: info @  poznajpana.pl

Konto: PKO BP-Inteligo

50 1020 5558 1111 1132 0390 0015

 

Katalog stron

Katalog stron

Poznaj Pana Jezusaaracer

10 comments

 1. 1.
  Najwyraźniej, brat, nie zrozumiałeś dobrze Ewangelii!!
  1Kor 6:11
  …” aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego”.
  1J 1:7
  „Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu”.
  1J 3:3
  „I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty”.
  1J 4:17
  „W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie”.

  Przede wszystkim jesteśmy święci i usprawiedliwieni!! a nie „przede wszystkim grzeszni”!

  2. To, że się tak ludziom mówi to błąd, ale nie ma nic do mocy Bożej ku uzdrawianiu. Tak jak Pan Jezus sam czynił i tak nakazał uczniom, najpierw trzeba głosić Królestwo Boże, w tym uzdrowienie. NIestety dziś jest tak jak było w starożytnym Izraelu i w czasach Jezusa, więcej wiary jest poza zborem Bożym, niż wewnątrz.
  Jezus powołuje się na dwa przykłady wiary: Naamana i wdowy z Sarepty Sydońskiej, czym rozwścieczył Żydów, i sam stwierdził tylko dwa przypadki „wielkiej wiary” we współczesnym Mu Izraelu – u setnika rzymskiego i Syrofenicjanki.
  Przy takim podejściu jak prezentujesz, łatwiej jest o uzdrowienia na ulicy niż w kościele.

  3. To jest modlitwa asekuracyjna, a nie modlitwa wiary!!
  To „modlitwa z wiary płynąca uzdrowi chorego”, a modlitwa wiary, jak ten sam Jakub pisze na początku listy to, brak chwiejności w przekonaniu.

 2. Jestem porażony wpisem pt. ” CZY ABBA TORTURUJE W NIESKOŃCZONOŚĆ SŁUGĘ, KTÓRY NIE PRZEBACZA? ” autorstwa Richard Murray !
  Ciężko jest mi nazwać tego człowieka bratem w Chrystusie, uważam iż jest mocno zwiedzionym chrześcijaninem !

 3. Bardzo miło że tak poważnie potraktowałeś mój komentarz 🙂

  Należy wziąć pod uwagę fakt, że aktualnie żyjemy w skażonym świecie od czasu tragedii w Edenie, chociaż kiedy Jezus uzdrawiał świat był w identycznym stanie, ale należy wziąć pod uwagę że Jezus był nieskażony, zaś wszyscy ludzie, ewangeliści, pastorzy, wszyscy modlący się o chorych są grzeszni.
  WŁAŚNIE TEN FAKT UWAŻAM ZA KLUCZOWY !

  W przypadku braku uzdrowienia mówione jest, że ta osoba nie ma dostatecznej wiary, dlatego nadal jest chora. W takim przypadku osobę taką obciąża się dodatkowo poza niesprawnością, gdzie jest tutaj miłość, która powinna być znakiem rozpoznawalnym wierzących ewangelicznie ?

  Uważam iż rozsądniej i okazaniem miłości jest powiedzenie, PRZYKŁADOWO „proszę Boga o twoje uzdrowienie, ale jeśli Pańska wola jest inna, to bądź gotowy/owa na cierpienie, albo nawet na śmierć, bo Jezus obiecał, że kto w Niego wierzy to chociażby umarł to i tak żyć będzie ”
  Propozycja powyższej modlitwy jest szczególnie w kontekście rzekomej pandemii, bo gdzie podziała się ufność wierzących ewangelicznie, którzy bojąc się wirusa stosują się pilnie do obostrzeń rządu ?

 4. W oczywisty sposób jest to błędna interpretacja!! Nas obowiązuje apostolska wersja, a nie własna.
  Mateusz w swojej Ewangelii 10 (DZIESIĘĆ) RAZY pisze, że Jezus uzdrawiał wszystkich, wszystkie choroby i wszystkie słabości, a potwierdza to właśnie miejscem, na które się powołujesz.

  4:23,24
  8:16
  9:35
  12:15
  14:14
  15:30
  19:2
  21:14
  10:1

  8:16/17
  … On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, (17) aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł.

  11 raz, gdy mowa jest o wszystkich chorobach, dotyczy to przekazania tej samej władzy nad chorobami i demonami, którą dysponował Jezus.
  Mt 10:1
  I przywołał dwunastu uczniów swoich, i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc.

  Kaznodzieje głoszący inaczej, głoszą na podstawie codziennego doświadczenia, a nie Słowa Bożego.

  Co do Listu Jakuba (5:15) – tam nie ma żadnej wątpliwości, co do tego, ze Bóg uzdrowi, żadnego „jeśli zechce”!!
  „Modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie”.

  Jak to modlitwa „z wiary płynąca”?? Ano, taka, od której ten list się zaczyna:
  „…Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. (7) Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma, (8) człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu”.

  Koniec! Zamiast uderzyć się w piersi i przyjąć napomnienie, zrzuca się winę na Boga, że to On rzekomo „nie chce”.

  Zaczynając od tego, że Bóg nie jest autorem chorób, nikogo nie „obdarza” chorobą, żeby się czegoś nauczył, a kończąc na bezwzględnej pewności, że On chce uzdrowić każdego, ponieważ tak czynił Jezus, mówiąc, że czyni tylko to, co widzi u Ojca, że czyni to, co się Ojcu podoba,….
  nie da się tego obejść.
  Zwróć uwagę na to, że proroctwo Malachiasza zapowiada obie te rzeczy równolegle, sprawiedliwość (przez krew Jezusa), i uzdrowienie (przez rany Jezusa)
  Mal 3:20
  „Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory”.

  Pięknym przykładem wypełnienia tego proroctwa jest uzdrowiony przez Piotra kaleka żebrzący przy brami świątyni, a później skaczący z radości po tejże świątyni:
  Dz 3:7,8
  „I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go; natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki, i zerwawszy się, stanął i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując, i chwaląc Boga”.

  Tak też sobie wyobrażam radość w Samarii:
  Dz.8:7,8
  „Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. I było wiele radości w owym mieście”.

 5. Podam tylko mały przykład, na podstawie Izajasza 53 bardzo wielu kaznodziei twierdzi, że uzdrowienie tego ciała zawarte jest w odkupieniu naszych grzechów, podczas kiedy wyraźnie jest tam mowa o naszej winie, słowo uzdrowienie pada tylko jeden raz, uzdrowienie z choroby trądu, którym jest grzech.
  Wielu kaznodziei i też autorów wpisów na tej stronie stwierdza „Bóg chce uzdrowić każdego człowieka” podczas kiedy Pan zechce to uzdrowi {list Jakuba 5;15] tak więc BÓG MOŻE UZDROWIĆ !

 6. Dziękuję za taką cierpliwość.

  A może niezgodne z Twoją interpretacją Słowa Bożego??!!
  Zbyt często „Słowo Boże mówi” to, co chcemy, żeby mówiło.

 7. Czy podany tu adres mailowy jest aktualny ?
  Próbowałem wysłać wiadomość i otrzymałem informację ,że adres jest nieprawidłowy???

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.