Nadchodząca chwała, a zwodnicze duchy

Stanley Frodsham

TO PROROCTWO ZOSTAŁO PRZEKAZANE w
Elim Bible Institute USA w1965 przez starego już wtedy Stanley’a
Frodsham. Brat Frodsham był jednym z tych, którzy otrzymali
chrzest w Duchu Świętym w Sunderland w 1908, gdzie ma swoje początki
brytyjskie przebudzenie zielonoświątkowe. Był przyjacielem Smitha
Wigglesworth, a to słowo wydaje się szczególnie odpowiednie
dla nas na dziś.

Kiedy
Ja odwiedzam Moich ludzi w potężnej mocy przebudzenia ma to na celu
przygotowanie ich na ciemności, które są przed nimi. Wraz z
chwałą przyjdzie wielka ciemność. Chwała ma przygotować Moich ludzi
na tą ciemność. Ja uzdolnię Moich ludzi do tego, aby przeszli przez
to, dzięki potężnemu nawiedzeniu Mojego Ducha. Uważajcie na siebie,
abyście się nie napompowali i aby się wam nie wydawało, że już
dotarliście. Wielu będzie napuszonych w tej godzinie, jak to było w
dawnych czasach. Ponieważ wielu otrzyma Moje przesłanie, lecz nie
będą trwali w nim. Czy ja nie namaściłem Jehu? A jednak to, co
chciałem nie zostało w jego życiu wykonane.

Słuchajcie
posłańców, których Ja będę posyłał, lecz nie
zachwycajcie się żadnym człowiekiem. Ponieważ wielu z tych,
których potężnie namaszczę znakami i cudami, będzie
wyniesionych i ustawionych na piedestałach, lecz oni spadną na
pobocze. Nie robię tego celowo, lecz Ja dałem im wszystko, czego
potrzeba, aby mogli trwać. Powołuję wielu do tej służby i wyposażam,
lecz pamiętajcie, wielu upadnie w tej godzinie. Ponieważ Babilon nie
utrzyma się, nie będzie stał. Będą jak jasne światła i ludzie będą
się cieszyć ich służba, lecz zostaną oni przejęci przez zwodnicze
duchy i wielu Moich ludzi sprowadzą na błędną drogę.

Słuchajcie
uważnie tych rzeczy, ponieważ w dniach ostatecznych przyjdą duchy
zwodnicze (1 Tym. 4:1). One odwrócą wielu namaszczonych. Wielu
upadnie z powodu różnorodnych pożądliwości i dlatego, że ich
życie będzie obfitowało w grzech. Lecz jeśli będziecie Mnie szukać
gorliwie, Ja dam wam Mojego Ducha. Jeśli ktoś pójdzie w lewo,
lub w prawo, wy nie pójdziecie z nim.

Mój
lud musi być żarliwie ostrzeżony przed nadchodzącymi dniami. Wielu
pójdzie za zwodniczymi i oszukańczymi duchami. Wielu już
znajduje się w ciele zwodzącym Moich ludzi. To ci, którzy
postępują sprawiedliwie, są sprawiedliwi. Wielu ukrywa swoje grzechy
w swojej wielkiej teologii i teologicznymi sposobami. Lecz Ja
ostrzegam was przed zwodniczymi duchami, które uczą Moich
ludzi, jak czynić zło.

Wielu
namaszczę, aby mogli oczyszczać i przesiewać Moich ludzi, ponieważ Ja
chcę mieć świętych ludzi. Wielu przyjdzie ze zwodniczymi duchami i
będą się trzymać swych pożądliwości. Po tym, gdy ponownie odzyskam
Moich ludzi, odkryjecie, że droga staje się coraz węższa i tylko
nieliczni wejdą na nią. Lecz nie dajcie się zwieść to droga
sprawiedliwości jest Moją drogą. Ponieważ Szatan przyjdzie jako anioł
światłości, nie słuchajcie go.

Ponieważ
ci, którzy czynią cuda i nie mówią sprawiedliwie, nie
są ode Mnie. Ci, którzy gromadzą wielkie tłumy, aby podążały
za nimi, lecz nie mówią o oczyszczeniu i świętości, nie są ode
mnie. Ostrzegam was, bardzo zdecydowanie, że Ja zamierzam osądzić Mój
dom i pozostawić Kościół bez skazy, zmazy, na czas gdy
przyjdę. Pragnijcie otwartych oczu i duchowego zrozumienia, abyście
nie zostali zwiedzeni, lecz chodzili w sprawiedliwości serca przede
Mną, kochając sprawiedliwość, nienawidząc i gardząc wszelkim złym
czynem. Patrzcie na Mnie a Ja wyposażę was w oczy Ducha, abyście
widzieli co się skrada w ciemności. Nie są to rzeczy widoczne dla
ludzkiego oka. Pozwólcie się prowadzić w ten sposób,
abyście mogli uprzedzać moce ciemności i walczyć z nimi. Nie jest to
walka przeciwko ciału i krwi, jeśli będziecie walczyć w taki sposób,
niczego nie osiągniecie. Lecz jeśli pozwolicie Mi przejąć prowadzenie
i walczyć przeciwko mocom ciemności, to zostaną one pokonane, a
wolność zostanie przyniesiona Moim ludziom. Ostrzegam was, abyście
badali cierpliwie Pismo, co mówi o tych dniach ostatecznych,
ponieważ to, co zostało napisane, rzeczywiście zamanifestuje się.

Pośród
Moich ludzi pojawią się zwodziciele, i będzie coraz więcej tych,
którzy będą mówić na rzecz prawdy i będą zdobywać
przychylność i serca Moich ludzi.

Ponieważ
ludzie powinni badać Pisma i mówić: „Czy to, co ten
człowiek mówi, nie jest prawdą?” Ponieważ dopiero gdy
zdobędą serca ludzi będą mogli wprowadzać swoje błędne doktryny. Tak
więc, powiadam wam i ostrzegam was: „Nie oddawajcie swoich serc
człowiekowi, ani nie darzcie ludzi zachwytem, ponieważ właśnie przez
takie osobowości Szatan przyjdzie do Moich ludzi. Strzeżcie się
zwodzicieli”. Czy myślicie, że zwodziciel będzie wymachiwał nową
herezją i popisywał się nią przed ludźmi? Nie, oni będą mówić
słowa sprawiedliwości i prawdy, i będą pojawiać się jako słudzy
światłości ogłaszający Słowo. Gdy ludzkie serca zostaną zdobyte przez
ich słowa, wtedy wprowadzą swoje doktryny i ludzie zostaną zwiedzeni.
Ludzie będą mówić: „Czy on nie mówił tego i
tamtego? Czy my nie badaliśmy tego ze Słowem? Tak więc, on jest sługą
sprawiedliwości. To, co teraz mówi, choć tego nie widzimy w
Słowie, musi być prawdziwe, ponieważ wszystko inne, co powiedział,
było prawdą”.

Nie
błądźcie, ponieważ zwodziciel najpierw będzie pracował nad zdobyciem
serc wielu, a potem przyniesie swoje fałszywe doktryny. Nie możecie
rozpoznać tych, którzy są ode Mnie i tych, którzy nie w
czasie, gdy zaczynają głosić, mówi Pan. Lecz szukajcie Mnie
stale, a gdy te doktryny będą miały się pojawić, będziecie mieli
świadectwo w swym sercu, że one nie pochodzą ode Mnie. Nie bójcie
się, bo was ostrzegam. Wielu zostanie zwiedzionych, lecz jeśli
będziecie chodzili w świętości i sprawiedliwości przed Panem, waszym
Bogiem, wasze oczy będą otwarte i Pan, Bóg, ochroni was przez
wszystkie dni waszego życia.

Gdy
będziecie się stale patrzyć na Pana, będziecie wiedzieć, kiedy
doktryny się zmieniają i nie będziecie wprowadzani do tych rzeczy,
jeśli wasze serce będzie w porządku, mówi Pan. Ja was
zachowam. Jeśli nieustannie będzie patrzeć na Mnie, Ja was
podtrzymam. Sługa sprawiedliwości będzie w tym mądry, mówi
Pan; jego życie będzie w zgodzie ze Słowem, jego usta będą wypowiadać
to, co jest świętą prawdą i nie będzie mieszaniny w jego służbie. Gdy
pojawi się mieszanina, będziecie wiedzieć, że nie jest on sługa
sprawiedliwości. Zwodziciele najpierw mówią prawdę, a potem
błąd, aby zakryć swoje własne grzechy, które kochają.

Tak
więc, napominam i nakazuję wam, mówi Pan, aby badać Pismo
mówiące o zwodniczych duchach, ponieważ jest to jedno z
największych niebezpieczeństw dla kościoła dni ostatnich. Chcę,
abyście byli mocno ugruntowani w Moim Słowie, a nie w osobowościach
czy służbach ludzi. Nie będziecie poruszeni, jak wielu innych, Ja
będę was prowadził drogami sprawiedliwości. Szukajcie Mnie,
cierpliwie pytajcie Mnie, abyście mogli usłyszeć, abyście wiedzieli.
Ja przyszedłem, abyście mieli życie i mieli je w obfitości, abyście
zwyciężali, jak Ja zwyciężyłem. Na krzyżu odniosłem zwycięstwo nad
Szatanem i powołałem was, abyście szli tą samą drogą. Ponieważ ci,
którzy nie usługują ukrzyżowanym życiem i Krzyżem Jezusa
Chrystusa, nie rozumieją sprawiedliwości. To wtedy, gdy wasze życie
znajduje się na krzyżu, odnosicie zwycięstwo, którego Ja
doświadczyłem. Gdy jesteście na krzyżu i siedzicie ze Mną, będziecie
znali moc Mego zmartwychwstania. Gdy przyjdę w Mojej chwale, moce i
zwierzchności niebieskie będą zniszczone.

Nie
bójcie się, ponieważ Ja dałem wam moc, abyście deptali po
mocach ciemności i wychodzili zwycięsko. Na krzyżu zwyciężyłem
wszystko. Moje życie będzie przepływać przez was, gdy wejdziecie w te
drogocenne prawdy. Patrzcie na Mnie i przywłaszczcie sobie Moje
życie. Gdy wasze oczy i pragnienia są zwrócona na Mnie,
wiecie, co to znaczy być ukrzyżowanym wraz ze Mną, wtedy również
będziecie wiedzieć, co to znaczy być wskrzeszonym z martwych wraz ze
Mną. Otwarcie splądrowałem zwierzchności i moce ciemności nie wtedy,
gdy chodziłem w Moim życiu po ziemi, lecz wtedy gdy w Moim życiu
zawisłem na krzyżu.

Pokazuję
wam prawdy, abyście wiedzieli, że również możecie być
zwycięzcami i mieć moc nad złym. Ta prawda uwolni was i będziecie
uwalniać tych, którzy są wokół was. Będziecie mieli
udział w Moim cierpieniu, mówi Pan. Nie ma takiej możliwości,
abyście byli uczestnikami niebiańskiej chwały i panowali ze Mną, bez
wypicia Kielicha Mojego cierpienia. Jeśli cierpimy z Nim, mówi
Słowo, z Nim też będziemy panować. Pragnę tego, aby te prawdy były
realne w was. Czy dane wam zostało objawienie, że możecie mieć moc do
pokonywania złego i więzów, które są w waszym życiu.
Jeśli naprawdę osądzacie siebie, nie będziecie osądzeni. Gdy
będziecie szukać Mojego Oblicza i będziecie pragnąć oczyszczenia
przeze Mnie, w prawdzie i z całego serca, Ja osądzę was w ukrytym
miejscu, a te ukryte sprawy waszego serca nie zostaną ujawnione innym
wokół was. Zrobię to w tajemnicy i nikt nie będzie o tym
wiedział, wstyd/hańba, które będą widoczne na wielu twarzach w
tej ostatniej godzinie nie znajdzie miejsca na twojej twarzy. Dlatego
w miłości i miłosierdziu pouczam was. A zatem, jak powiedziałem, że
jeśli ktoś sam siebie osądza, nie będzie osądzony. Nie znajduję
przyjemności w tym, że wstyd Moich ludzi jest widoczny dla
wszystkich.

Jak
mam osądzić świat, jeśli nie osądzę najpierw Mojego domu? Słuchajcie
uważnie tego, co do was mówię. Jeśli nie będziecie Mnie
słuchać, to ten wstyd/hańba będzie oczywisty dla wszystkich.
Chciałbym, abyście rozważali Moje życie na ziemi; namaszczenie na
Mnie było ogromne, a jednak i pokuszenia z każdej strony wielkie. W
takiej czy innej postaci, ofiarowując Mi pierwszą chwałę królestw
ziemskich, a następnie lżąc, wabiąc i potęgując to w każdym miejscu i
prześladując Mnie. Wielka chwała będzie udzielona Moim ludziom, a
jednak chcę, abyście wiedzieli, że w tej ostatniej godzinie
pokuszenia spotęgują się z każdej strony. Chwała Mojego Kościoła
będzie wielka i takie też będą pokuszenia ze strony przeciwnika, aby
zawrócić Moich ludzi z dróg, które im
wyznaczyłem.

Ostrzegam
was, że gdy chwała będzie się manifestować, pokuszenia będą ogromne,
aż do tego stopnia, że bardzo nieliczni z tych, którzy
rozpoczęli ten bieg, dokończą go. Po pierwsze: będzie się im oferować
wielkie światowe posiadłości, bogactwo i wtedy urąganie i niewiara
przejmą ich. Zastanówcie się nad celem tej ostatniej godziny,
myślcie o czasach, gdy każdy powstanie przeciwko wszystkiemu i
wszystko będzie poddawane próbie, aby odwrócić was od
drogi świętości. Jest napisane o Mnie, że twarz miałem jak krzemień
skierowaną w tą stronę, w którą zalecił Mi Ojciec. Słuchajcie
więc Słowa Pańskiego, jeśli macie dokończyć biegu z wielkim
zwycięstwem i chwałą. Musicie zwrócić swoją twarz jak krzemień
z ogromną determinacją. Musicie iść tym kursem, który został
przed wami postawiony.

Wielu
waszych bliskich, którzy idą z wami będzie was prześladować a
nawet próbować zawrócić was z tego kursu. Wieloma
słowami, które wydają się właściwe z naturalnego punktu
widzenia, będą starali się was zawrócić. Czy Chrystus nie
zgromił Piotra, który usiłował Go odwrócić od drogi
wyznaczonej Mu przez Boga?

Zrozumiejcie
te dwie rzeczy i rozważajcie nad nimi poważnie w tej ostatniej
godzinie. Prześladowania i ciemności będą tak wielkie jak chwała, po
to, aby odwrócić wybranych i namaszczonych z drogi, którą
Pan Bóg przed nimi wyznaczył. Wielu zacznie, lecz tylko
nieliczni będą w stanie dokończyć biegu, ponieważ ogromna łaska
będzie potrzebna w tej godzinie, aby wytrwać do końca. Pokuszenia i
prześladowania waszego Pana były stałe. Był w różny sposób
kuszony przez Szatana, lecz nie słuchał, tylko złożył Swoje życie na
krzyżu.

Nie
sądźcie, że będzie to czas bez prześladowań. Nie myślcie, że będzie
to czas bez pokuszeń. Ponieważ tak będzie od chwili twojego
namaszczenia aż do samego końca biegu. Trudności i wielkie
prześladowania aż do samego końca. Pan musi przygotować was na to,
abyście byli zwycięzcami we wszystkim, abyście mogli dokończyć biegu.
Prześladowania wzrosną tak, jak wzrośnie namaszczenie. Słuchajcie
tego słowa: Mojej łaski wystarczy wam na tą godzinę. Drogami
sprawiedliwości i prawości będzie prowadził was Pan, Bóg, i
doprowadzi was do miejsca, które On wybrał na ten czas.
Ponieważ Pan wybrał miejsce sprawiedliwości. Jest to miejsce
świętości, gdzie On otoczy was obozem, a wszyscy, których Pan
będzie prowadził, zostaną do tego miejsca doprowadzeni. Ponieważ Pan
raduje się zamieszkując w Swych ludziach. Pan rozkoszuje się,
manifestując Siebie przez Swoich ludzi. Świętość Pańska będzie
manifestować się przez Jego ludzi. Niech Pan was prowadzi do tego
trudnego miejsca.

Pan
prowadził Swój lud w dawnych czasach przez miejsce, gdzie nikt
nie mieszkał, przez które nikt wcześniej nie przechodził. Były
to bardzo niebezpieczne miejsca i dolina śmierci. Pan naprawdę będzie
prowadził Swoich ludzi przez takie miejsca, a wtedy doprowadzi ich do
miejsca wielkiej chwały i zwycięstwa. Zrozumiejcie, że droga ku
chwale jest bardzo niebezpieczna, lecz Pan da wam łaskę w tej
godzinie.

Zaufajcie
Mu a On doprowadzi was do tego miejsca świętości, ponieważ On pragnie
zaprowadzić Swoich ludzi do tej radości i życia. Zaufajcie Jemu. Nie
ufajcie człowiekowi. Jest to miejsce, w którym Bóg
będzie ochraniał przed głosami starającymi się odwrócić ich od
przekazanej drogi. On Sam doprowadzi ich do miejsca, w którym
mówi i prowadzi Swoich ludzi. Jest to miejsce wielkiej łaski i
chwały. On naprawdę zbuduje obóz wokół nich. Zaufajcie
Mu a On na pewno doprowadzi was do tego nowego miejsca. Nie bójcie
się tych dni, które nadchodzą, lecz bójcie się tylko
tego: abyście szli tak, aby podobało się to Panu. Jest to czas, gdy
porządkuję i prostuję Mój Kościół. Naprawdę będzie bez
skazy, zmazy czy zmarszczki. Wykonam taką pracę w Moich umiłowanych,
jakiej jeszcze nie było od założenia świata.

Pokażę
wam te rzeczy, abyście szukali Pana cierpliwie, z całego serca i
abyście wytrwali w Jego cudownej łasce. Nie biegajcie do tego czy
tamtego, ponieważ to Pan zarządził wasze zbawienie, ono jest w Nim i
wyłącznie w Nim. Nie będziecie się zwracać do tego pasterza czy
tamtego, ponieważ będzie wielkie rozproszenie na ziemi.

Tak
więc patrzcie na Niego, ponieważ On naprawdę sprawi, że te sprawy
będą dla was jasne. Nie będziecie szukać tutaj czy tam studni, w
których kiedyś była woda, bo już jej tam nie będzie. Lecz
jeśli będziecie szukać Mnie wytrwale, On wzmocni was i waszą wiarę a
Jego łaska uzdolni was i przygotuje na czasy, które mają
nadejść. Prawda, którą wam objawiłem musi stać się częścią
was, nie tylko doświadczeniem, lecz częścią samej waszej natury. Czy
nie jest napisane, że Ja żądam prawdy ukrytej na dnie serca? To
prawda, którą Pan wyjawił w waszym wnętrzu będzie was trzymać
i utrzymywać. Wielu przeżyje prawdę, lecz prawda musi się stać
częścią was, częścią waszego życia. Gdy mężczyźni i kobiety będą
patrzeć na was, będę słuchać nie tylko głosu, lecz widzieć jak prawda
wyraża się w najgłębszej waszej istocie. Wielu będzie przytłoczonych,
ponieważ oni nie będą dopuszczać do tego, aby prawda stałą się
częścią ich na cały czas. Lecz Ja pokazuję wam te prawdy, aby były
one częścią was, abyście byli przygotowani i wszystko dobrze
wykonali, abyście stali i byli stali w tej ostatniej godzinie. Kto ma
uszy do słuchania niechaj słucha, co Duch mówi do Swego
Kościoła.
продвиженисайтов

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.