Nowe pokolenie Dawidów

Namalowałem kilka nowych obrazów, jeśli ktoś chce je zobaczyć to są dostępne pod:

http://www.angelfire.com/in/HansonArtGallery/thumbnails/thumbstephenstill.html

11 listopada 2006

Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię przyjemnie Mat. 11:30

A gdy odrzucił Saula, powołał im na król\a Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach: Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Dz. 13:22

„Znaki tego, że wchodzicie w nowy sezon są wszędzie. Pejzaż i scena polityczna wskazują na to. Jesteście świadkami zamian pogody i klimatu, nadchodzą też zmiany w kościele. Powiadam wam, że nowe rodzaj przywództwa przychodzi do kościoła, ponieważ wielu pastorów i liderów zejdzie ze swoich miejsce w tym czasie. Oni spotkali się z wieloma rzeczami, stres i rygor ich zawodu zmuszą ich do takiej decyzji. Oni nie nauczyli się tego, że moje jarzmo jest lekkie a brzemię przyjemnie. Wielu nie nauczyło się oddawać mi swoich ciężarów. Ja mogę ich być pasterzem.

„Do kościoła wchodzi nowe pokolenie Dawidów. Będą to mężowie według mojego serca, będą służyć Mi i ludziom jak swojej własności. Wypatrujcie i oczekujcie, ponieważ Ja przyspieszam te rzeczy”

Stephen Hanson

Gdyby ktokolwiek chciał złożyć jakiś dar na służbę czy to miesięcznie czy jednorazowo, będzie to bardzo mile widziane:

PayPalform

1824 E. San Rafael St.

Colorado Spgs, CO. 80909

tseyigai@yahoo.com

*http://www.angelfire.com/in/HisTruth/testimony.html

*http://www.angelfire.com/in/HisTruth

продвижение сайта с результатом

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.