Proroctwo Osobiste w praktyce

Prorocze zasady w praktyce
Bill Hamon

Czy niecierpliwość i niewłaściwe perspektywy, bądź impulsywność negują twoje osobiste proroctwa? Odkryj, w jaki sposób współpracować z Bożym słowem proroczym.


Jednym z głównych powodów tego, że niektórzy zostali odłączeni od tego, co prorocze jest to, że oni sami lub inni nieumiejętnie obchodzili się ze słowem pochodzącym od Boga. Mając za sobą lata i tysiące godzin poradnictwa, odkryłem kilka bardzo ważnych zasad, które trzeba praktykować, aby wypowiedziane słowo prorocze wypełniło się.

Przede wszystkim musimy zachowywać osobiste proroctwo we właściwej perspektywie. Osobiste proroctwo nie jest po to, aby zastąpić Boże spisane Słowo w naszym życiu, lecz powinno być wsparciem i potwierdzeniem tego Słowa. Wszelkie osobiste proroctwo jest podporządkowane Słowu Bożemu, co oznacza, że Bóg nie będzie mówił do ciebie niczego, co stoi w sprzeczności z biblijnymi zasadami Jego spisanego Słowa.

Osobiste proroctwo jest po prostu jednym ze sposobów otrzymywania od Pana, lecz nie jest jedynym sposobem przemawiania Boga do nas. Poznałem takich ludzi, którzy więcej nacisku kładli na osobiste proroctwo niż cokolwiek innego; wydawało się, że potrzebują proroczego słowa niemal do wszystkiego, co robią.

O ile niektórym brak równowagi wobec osobistego proroctwa, są jeszcze inni, dla których takie proroctwo jest wyłącznie potwierdzeniem tego, co Bóg pokazał osobiście, lecz nie ma na celu objawienia czegoś nowego o Bożej woli dla osobistego życia czy też są zdania, że Bóg nie przemawia dziś w ten sposób. Pamiętaj, Boże Słowo mówi, że mamy „gorąca pragnąć prorokowania” i „nie lekceważyć proroctw” (1 Kor. 12:39; 14:1,39; 1 Tes. 5:20).


Osobiście uważam, że każdy z nas powinien mieć pragnienie, aby słyszeć Boży głos wyraźnie dla siebie a jednym z podstawowych celów osobistego proroctwa jest potwierdzenie tego, co już Pan do nas mówił wcześniej osobiście. Niemniej, ponieważ wielu ma trudności ze słyszeniem Boga wyraźnie, Pan będzie mówił i objawiał Swoją wolę nam przez osobiste proroctwo.


W Biblii znajdujemy przykłady tego zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie, które pokazują, że Bóg objawia nam nowe rzeczy dotyczące Jego planów wobec nas przez takie proroctwo. Apostoł Paweł jest tego przykładem: Bóg objawił powołanie i plany dla życia Pawła, które nie były wcześniej potwierdzone Pawłowi.


Musimy również zdawać sobie sprawę z tego, że osobiste proroctwo jest warunkowe
(wszystkie podkreślenia moje – przyp.tłum.), bez względu na to czy warunki zostały wypowiedziane w proroctwie. Wymaga ono właściwej reakcji z naszej strony. Mojżesz otrzymał osobiste proroctwo od Pana, objawiające i potwierdzające Jego wolę dla życia Mojżesza. Żadne z nich nie mówi o grzechu w życiu Mojżesza, a jednak po otrzymaniu tego proroctwa o wyprowadzeniu Izraela z Egiptu, Bóg chciał zabić Mojżesza, ponieważ nie dopełnił on obowiązku obrzezania swoich dzieci.

Mojżesz również zawiódł w wypełnieniu Bożej woli przez swoje nieposłuszeństwo, uderzając laską w skałę, zamiast do niej przemówić i nie wszedł do Ziemi Obiecanej. Wierzę w to, że gdy Bóg coś obiecuje, Jego zamiarem jest, aby to proroctwo znalazło swoje wypełnienie, lecz do nas należy odpowiedzialność za wypełnienie Bożej woli.


Proroctwo osobiste
nie tylko jest warunkowe, lecz jest również częściowe. Pamiętaj, każde osobiste proroctwo ma na celu ujawnienie części Bożej woli dla naszego życia. Gdy rozumiemy to, że proroctwo jest częściowe, to nie obrażamy się na Boga za to, że nie mówi do nas tego, co chcemy usłyszeć. Rozumiemy wówczas również to, że fakt, iż Bóg nie objawił nam czegoś przez osobiste proroctwo nie oznacza, że On nie troszczy się o tą dziedzinę naszego życia. Nie oznacza to również, że ON daje swoje przyzwolenie i błogosławieństwo w każdej dziedzinie naszego życia (p. Mojżesz).


Musimy również rozumieć to, że osobiste proroctwo jest progresywne,
co znaczy, że jego wypełnianie będzie następować w pewnym okresie czasu i nie koniecznie musi stać się w czasie, który nam się wydaje właściwy. Czasami możemy ulec frustracji, zniechęceniu i zniecierpliwieniu, gdy czekamy na wypełnienie Bożego słowa. Z mojego osobistego doświadczenia wiem, że wypełnienie wielu z moich osobistych proroctw zajęło wiele lat, podczas gdy inne wypełniały się niemal natychmiast. (Ciągle mam proroctwa, które otrzymałem lata temu, a które nie wypełniły się do dziś.) Często powtarzam, że wygląda na to, że Bóg nie śpieszy się, ale nigdy się nie spóźnia.


Myśl o progresywnej cesze proroctwa w taki sposób: nasze życie jest jak księga, mająca różne rozdziały i zapisane strony tych rozdziałów, a proroctwo objawia to, co jest na różnych jej stronach. Jedno proroctwo nie ma zadania ujawniać całej księgi naszego życia czy nawet całego rozdziału. Może akurat wędrujesz drogą strony 27, a otrzymujesz proroctwo o czymś, co będzie na stronie 61.


Nie bądź tym zmieszany, po prostu chodź z Bogiem. Gdy chodzimy w intymnej relacji z Nim codziennie, to, gdy dojdziemy do strony 61, zaczniemy rozumieć to, o czym On prorokował nam wcześniej. Jest pewna wolność w tej świadomości, że proroctwa są progresywne, że one będą budować się nawzajem i odkrywać w naszym życiu z Bogiem.


Zachowanie osobistego proroctwa we właściwej perspektywie i zrozumienie tych trzech zasad, że proroctwo jest: warunkowe, częściowe i progresywne , jest podstawą przyjęcia pełni, którą Bóg ma dla każdego z nas przez osobiste proroctwo. Teraz jesteśmy gotowi do zareagowania na Słowo Pańskie.


Aby właściwie zareagować na osobiste proroctwo, musimy mieć właściwą postawę. Prawdziwie zainspirowane proroctwo jest Bożym specyficznym słowem do jednostki i powinno być traktowane według tych samych biblijnych zasad jak Jego spisane Słowo. Podobnie jak musimy mieć wiarę, aby przyjąć obietnice Bożego spisanego Słowa, musimy również mieć wiarę, aby przyjąć wypełnienie naszych proroctw.


List do Hebrajczyków 11:6 stwierdza, że bez  wiary nie można podobać się Bogu. W 4 rozdziale tego Listu czytamy, że Słowo Boże nie przyniosło korzyści dzieciom Izraela, ponieważ oni nie połączyli go z wiarą. Proroctwo będzie czasami mówić coś do sytuacji, której rozwiązanie wydaje się być niemożliwe i musimy przyjąć to Słowo przez wiarę. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy i przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, co oznacza, że musimy wierzyć w to, że nasze proroctwa wypełnią się zanim jeszcze zobaczymy naturalną manifestacją wypełniania się proroctwa.

продвижение интернет магазина цены

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.