Szkoła Biblijna on-line 02.05 Deizm i teizm

Deizm wyrósł między 16 – 18 wiekiem w centralnej Europie, lecz teraz stał się raczej mało popularny, więc raczej małe jest prawdopodobieństwo, że spotkasz wielu deistów. Niemniej jednak trzeba wiedzieć, że deista to ktoś, kto wierzy, że Bóg istnieje, lecz nie angażuje się w świat. Jest jak zegarmistrz, który robi zegarek, nakręca go i zostawia go samemu sobie, aby szedł bez dalszych jego interwencji. W deizmie, Bóg stworzył świat, „nakręcił go” i pozwala mu działać. Nie angażuje się ani w sprawy wszechświata ani ludzi. Podobnie jak zegarmistrz stworzył świat, uruchomił i oto jest. Zatem deiści odrzucają inspirację Biblii wraz z jej cudami. Odrzucają wcielenie Jezusa Chrystusa jako Boga w ciele.

Deizm może okazać się trudny do pokonania, ponieważ jeśli przedstawisz cuda Biblii, czy Jezusa jako Boga w ciele, deista po prostu odrzuci lub zignoruje wersety, które to wspierają. Zatem musisz się zająć jego założeniami. Musisz zapytać, dlaczego uważa, że Bóg nie angażuje się więcej w sprawy świata, jaka jest racjonalna podstawa jego postawy. Gdy już poda ci przyczyny zbadaj na ile są racjonalne i czy są logiczne.

Teizm

Teizm jest postawą, która mówi, że Bóg jest i że Bóg jest zaangażowany w działania na świecie, lecz, że Bóg jest odrębny od świata/ wszechświata. W teizmie, Bóg stworzył wszechświat. O ile deizm stwierdza, że Bóg istnieje to nie jest On zaangażowany. Zatem teizm zawiera w sobie zarówno chrześcijaństwo jak i mormonizm, świadków Jehowy. Światowe religie takie jak islam również podchodzą pod tą kategorię. Teiści wierzą w Boga Stworzyciela, projektanta, Istotę, która czyni cuda i jest zainteresowany sprawami świata i aktywnie bierze udział w sprawach ludzkich.topod.in

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.