Szkoła Biblijna on-line – 04.03 Dary Ducha Świętego

1Kor 12:8-11

Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości,
drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy,
inny wiarę w tym samym Duchu,
inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu.
Jeszcze inny dar czynienia cudów,
inny dar proroctwa,
inny dar rozróżniania duchów,
inny różne rodzaje języków,
inny wreszcie dar wykładania języków.
Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce.

Duch Święty dał kościołowi różne dary. Niektóre są charyzmatyczne, a inne nie. Znaczy to, że są takie dary, które działają wyłącznie w mocy Ducha Świętego jak mówienie językami, słowo mądrości, proroctwo itp., podczas gdy inne są opisane w biblii jako zarządzanie, pomoc, nauczanie, służenie itd. Oba zestawy darów zostały dane w celu ustanowienia i rozwijania chrześcijańskiego kościoła.

CARM rozumie to, że istnieje w ciele Chrystusa podział wobec kontynuacji czy zaniknięcia darów charyzmatycznych. Ten podział jest niestety faktem i sprawą, którą trzeba się zająć. O ile jest całkowicie do przyjęcia różnorodność opinii to jednak, gdy te opinie budują linie podziałów, które uniemożliwiają społeczność to takie różnice stają się grzeszne.

Jesteśmy więc w naszym ośrodku apologetycznym CARM zdania, że wobec darów charyzmatycznych każdy powinien być osobiście przekonany w swym sumieniu co do tego czy są one na dziś czy nie. Musimy okazywać łaskę wobec tych w ciele Chrystusa, którzy mają odmienne zdanie na temat nie istotnych (??non-essential) spraw. Sprawa dotycząca charyzmatycznych darów nie jest istotą rzeczy i jest dyskutowana z obu punktów widzenia.

Spójrzmy więc na dary dane kościołowi przez Ducha Świętego..

Dary charyzmatyczne

Zbawienie, Rzym. 6:23; 1 Kor. 12:8

Słowo mądrości, 1 Kor. 12:8

Słowo wiedzy, 1 Kor. 12:8

Wiara, 1 Kor. 12:9

Uzdrawianie, 1 Cor. 12:9

Cuda, 1 Kor. 12:10

Proroctwo, Rzym. 12:6; 1 Kor. 12:10

Rozróżnianie duchów, 1 Kor. 12:10

Języki, 1 Kor. 12:10

Interpretacja języków, 1 Kor. 12:10

Dary standardowe:

Usługiwanie, Rzym. 12:7

Zachęta, Rzym. 12:7

Motywowanie, Rzym. 12:8

Dawanie, Rzym. 12:8

Przywództwo, Rzym. 12:8

Okazywanie miłosierdzia, Rom. 12:8

Nie stoimy na stanowisku czy dary charyzmatyczne przeminęły czy nie. Niemniej musimy być pewni co do natury tych darów i ich przeznaczenia. Duch Święty dał je kościołowi po to, aby budowały kościół, zachęcały wierzących i pomagały w prezentacji i rozszerzaniu ewangelii w świecie.

Słowo ostrzeżenia

Jest wiele grup we współczesnym chrześcijaństwie, które praktykują zjawisko mówienia językami. Bez względu na to czy one trwają w dzisiejszym kościele czy nie, jeśli są używane, muszą być używane w biblijny sposób. W 1 Kor. 14 mówienie językami odbywa się w kościele, z interpretacją (wykładem) i wykonaniu dwóch, najwyżej trzech. Nie ma w Biblii przypadku mówienia językami przez całe zgromadzenie w tym samym czasie i bez wykładu.

14,27
Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech, i to po kolei, a jeden niech wykłada;

14,28
a jeśliby nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu.

Niestety widzimy ten błąd całej grupy ludzi mówiących językami naraz, w TV przez chrześcijańskich ewangelistów, którzy często mówią językami i zachęcają zgromadzenia do tego, aby to robiły bez interpretacji i nie przez dwóch czy trzech maksymalnie jak uczy Pismo. Ten brak szacunku dla biblijnego polecenia przynosi wstyd imieniu Chrystusa, ponieważ niewierzący będą myśleć, że ci, którzy to robią są szaleni.

14,23
Jeśli się tedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie?

Jeśli mówienie językami ma się odbywać w ogóle, to musi być robione właściwie, tak aby nie utrudniać niewierzącym i nie przynosić wstydu imieniu Chrystusa. Dary nie mają być używane w celu gloryfikowania siebie. Mają być używane mądrze i uważnie w celu budowania chrześcijan i wysławiania Boga. Jeśli nie można ich używać w taki, właściwy, sposób, przez dwóch lub trzech z wykładem to lepiej, aby ich nie używać wcale.

Zastosowanie

Duch Święty nie zostawił nas samych. Dał nam wszystko, czego potrzebujemy, aby usługiwać sobie nawzajem, wzrastać w wierze i szerzyć ewangelię. Jako chrześcijanin musisz znaleźć zachętę w poznaniu, że Bóg dał dary kościołowi. Używanie darów nie ma na celu egoistycznego wywyższenia siebie, lecz ich przeznaczeniem jest uwielbienie Boga, wykształcenie ciała Chrystusa i głoszenie ewangelii.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *