W Anglii kościoły będą zmuszone do zatrudniania homoseksualistów

Projekt ustawy o równości (Equality Bill) przewiduje, że brytyjskie kościoły będą zmuszone na podstawie prawa równości do przyjmowania aktywnych homoseksualistów jako młodzieżowych pracowników. Hilary White.

LONDYN, 21 maja 2009 (LifeSiteNews.com ) – Rząd ogłosił, że na podstawie wprowadzanego prawodawstwa o równości brytyjskie kościoły będą zmuszane do przyjmowania praktykujących homoseksualistów i „transseksualistów” jako młodych pracowników i na podobne stanowiska. Projekt ustawy o równości laburzystowskiego rządu będzie zakazywał kościołom odmowy przyjmowania do pracy aktywnych homoseksualistów, nawet jeśli religijne poglądy tych kościołów uważają takie zachowania za grzeszne, powiedziała minister ds równości, Maria Eagle.

Jest to legislacja, która ma wejść w życie w przyszłym roku i kościoły obawiają się, że zostaną zmuszone do działania wbrew ich religijnym przekonaniom w bardzo obszernym zakresie. Na konferencji pn.: „Wiara, homofobia, transfobia i prawa człowieka” („Faith, Homophobia, Transphobia, & Human Rights”) zorganizowanej w Londynie minister powiedziała, że ta legislacja „obejmie niemal wszystkich kościelnych pracowników”.

„Uwarunkowań, w których religijne instytucje nie muszą wprowadzać w życie równości jest niewiele, są sporadyczne. – powiedziała delegatom. O ile państwo nie będzie interweniować w wąski zakres spraw rytualnych i doktrynalnych grup wyznaniowych, o tyle te społeczności nie mogą twierdzić, że wszystko, co się u nich dzieje, znajduje się poza obszarem działania prawa anty dyskryminacyjnego. Członkowie różnych grup wyznaniowych mają swoje zadanie, aby przekonywać swoje własne społeczności na rzecz większej akceptacji środowisk  lecz w międzyczasie obowiązkiem państwa jest strzec ludzi przez niewłaściwym ich traktowaniem”.

Ustawa dopuszcza religijne wyjątki w zakresie stanowisk obsługujących „zorganizowaną religię”, lecz ogranicza tą definicję do tych, którzy prowadzą religijne obrzędy, bądź poświęcają czas na nauczanie doktryny.

Daily Telegraph cytuje Neil Addison, katolickiego obrońcę i eksperta praw religijnej dyskryminacji, który powiedział, że ten akt prawny pozbawia kościoły wszelkiej mocy do obrony istoty swej organizacji.

„Jest to zagrożenie dla religijnej tożsamości. Jako organizacje tracimy w ten sposób prawo do dokonywania wolnych wyborów” – powiedział.

Do komisarzy ds. równości należy homoseksualny lobbysta, Ben Summerskill, szef wiodącej brytyjskiej grupy homoseksualnej Stonewall. Summerskill domagał się, aby kościoły zostały zmuszone do zatrudniania homoseksualistów i do powstrzymania chrześcijan, którzy w pokojowy sposób protestują przeciwko „prawom gejów” na zewnątrz Parlamentu.

Tony Grew, homoseksualny aktywista i były redaktor PinkNews.co.uk, napisał ostatnio, że ustawa o równości „osłoni prawa gejów we wszystkich aspektach życia publicznego”. Grew napisał na stronie PinkNews.co.uk, że otworzy ona bezprecedensowe możliwości dla homoseksualistów. Obejmie rządowe centralne departamenty, władze lokalne, ciała edukacyjne, służbę zdrowia i na policję, plus szeroki zakres publicznych i prywatnych ciał, w tym kościołów i instytucji prowadzonych przez kościoły. Wymusi ona „obowiązek równości” na wszystkich organizacjach działających publicznie, takich jak domy opieki, które „będą musiały brać pod uwagę potrzeby jednopłciowych par” – powiedział.

Read related LifeSiteNews.com coverage:

Enforced „Diversity” will make Britain „First Modern Soft Totalitarian State” http://www.lifesitenews.com/ldn/2009/may/09050602.html

UK: Religious Schools May Not Teach Christian Sexual Morals „As if They Were Objectively True”
http://www.lifesitenews.com/ldn/2007/mar/07030504.html

Even an Openly Homosexual Actor has Condemned New UK Law Which Would Criminalize Criticizing Homosexuality http://www.lifesitenews.com/ldn/2007/oct/07101101.html

„Climate of Fear” Growing in Britain for Christian Civil Marriage Registrars http://www.lifesitenews.com/ldn/2008/may/08052204.htmltopod.in

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.