Wezwanie ex-gejów

Logo


Posłanie „Ex-Gejów” do American Psychiatric Association (Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatrycznego): Nie zabraniajcie terapii:


Hilary White ENCINO, California, 4 grudnia 2007


Debbie Thurman była zszokowana, gdy powiedział jej aktywista ruchu homoseksualistów, że skoro określiła siebie jako byłą osobę cierpiącą na zaburzenia pociągu seksualnego (do tej samej płci), to może przestać istnieć.
W bardzo osobistym wyznaniu, Thruman napisała do Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychiatrów namawiając ich do tego, aby nie wprowadzali zakazu prowadzenia terapii mającej na celu korektę psychologicznych przyczyn wywołujących homoseksualizm.
Thurman pisze, że tak obwarowana jest doktryna o „seksualnej orientacji” jako nieusuwalnej cechy, że „działacze gejowscy” usiłowali zaprzeczyć jej osobistemu
doświadczeniu pokonania pociągu seksualnego do tej samej płci.


Badania i anegdotyczne dowody dostarczane przez ludzi, którzy sami pokonali ten stan, pokazują wyraźnie, że homoseksualizm czy zaburzenia pociągu płciowego do tej samej płci ( same-sex attraction disorder (SSA)), wiążą się z różnymi okolicznościami. Dzieci z 'rozbitych domów’, gdzie rodzice są rozwiedzeni lub żyją w separacji; gdzie brak jednego z rodziców; dzieci, które były molestowane seksualnie; dzieci, które są bardziej wrażliwe z usposobienia są bardziej narażone na zaburzenia pociągu do tej samej płci, oraz wiele innych psychologicznych zaburzeń, które temu towarzyszą, jak depresja. „Podnoszą w górę rękę na te wszystkie wymienione wyżej przyczyny”. – napisała Thurman, wspierając pracę niektórych psychoterapeutów pomagających homoseksualistom pokonać to zaburzenie.

Debbie Thurman, autorka książki „From Depression to Wholeness: The Anatomy of Healing” (Od depresji do zdrowia; anatomia uzdrowienia”) jest chrześcijańskim duchownym w Sheer Faith Ministries i jest obrończynią 'zdrowia umysłowego rodziny’.
Mówi, że jej „misją jest edukacja, zachęcanie i przynoszenie bezwarunkowej miłości mentalnie i emocjonalnie chorym ludziom i ich rodzinom”.
„Po to, aby gejowscy aktywiści zdyskredytowali jakąkolwiek możliwość zmiany czyjejś orientacji seksualnej – napisała na stronie National Association for Research and Therapy of Homosexuality (NARTH). – i przekonać do tego samego establishment zdrowia psychicznego, muszą generalnie angażować się w przewidywalne przedsięwzięcie, które polega na personalnych atakach na ex-gejów”.
Obawia się ona, że psychoterapeuci i inni profesjonaliści pomagający homoseksualistom pokonać SSA będą wyrzuceni z APA, z powodu wysiłków tej organizacji do legitymizacji homoseksualizmu.
„Jeśli APA zdecyduje się na zakazanie terapii, – pisze. – nie tylko będzie to odrzuceniem empirycznych dowodów, lecz również sama się odetnie od uznania czwartego wymiaru (w dodatku do bio-psycho-socjalnego), gdzie te zmiany zostały pokazane jako szczególnie skutecznie –czyli duchowego. Takie zaniechanie – powiedziała. – z całą pewnością „rani”.


Pomimo poważnego protestu ze strony licznych terapeutów, APA usunęła homoseksualizm ze swojej diagnostycznej listy psychicznych zaburzeń w 1973 roku. Doktryna działaczy homoseksualistów mówi, że realnie towarzyszące homoseksualizmowi depresje i nadużycie narkotyków jest wynikiem napięcia wywołanego przez społeczną „homofobię”.

Niektórzy oskarżyli APA o to, że zredukowała się z organizacji oddanej obiektywnej i empirycznej nauce do narzędzia politycznego homoseksualnego lobby. W 2003 roku APA rozważała możliwość usunięcia pedofilii z psychiatrycznego podręcznika chorób psychicznych i tego samego roku wydała orzeczenie wspierająca „małżeństwa gejów”.
W czerwcu bieżącego roku wobec zagrożenia, że APA odrzuci „terapię naprawczą” („reparative therapy”) dla homoseksualistów, grupa religijnych liderów i profesjonalistów ostrzegała tą organizacją przed dyskryminacją religijnych wierzeń, również tych, którzy utrzymują, że homoseksualizm jest grzeszny i niszczący.


Homoseksualizmowi powszechnie towarzyszy wyższy poziom psychologicznych zaburzeń, samookaleczeń, w tym samobójstw, depresji, zaburzeń odżywiania, aspołecznych zaburzeń osobowości i istotnych nadużyć. Homoseksualna społeczność aktywistów twierdzi, że takie problemy wynikają wyłącznie z „homofobicznej” kultury i społecznego stygmatu, jaki przyczepia się do „gejowskiego stylu życia”. Niemniej jednak, pomimo powszechnej i rosnącej akceptacji homoseksualnego „stylu życia”, te problemy nie maleją wśród homoseksualnej społeczności.


Biorąc pod uwagę wzrost informacji w mediach, sądach, medycynie i na polu zdrowia psychicznego, a nawet w kościołach, Thurman wzywa tych, którzy wyzdrowieli, aby głośno mówili o tym na wsparcie terapii.
Pisze: „Podobnie jak wielu gejów pozostaje w ukryciu, tak liczna grupa ex-gejów nie jest zainteresowana tym, żeby wziąć udział w Ophra Show.
Dla większości ludzi jest bolesne ujawnienie ich osobistych zmagań. Lecz nadszedł czas, aby większa ilość z pośród nas zdała sobie sprawę z tej potrzeby, aby wstać i mieć znaczenie”.


————————————————————————————–


Profesjonaliści, religijni przywódcy wzywają do religijnej tolerancji Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatrów:


http://www.lifesite.net/ldn/2007/jul/07071202.html


Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatrów chce znormalizowania pedofilii:


http://www.lifesite.net/ldn/2003/jun/03061108.html


———————————-


(c) Copyright: LifeSiteNews.com. Permission to republish is granted (wit limitation*) but acknowledgement of source is *REQUIRED* (use LifeSiteNews.com).
раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.