Wizja dla Izraela_29.10.11

AKTUALNOŚCI Z JERUZALEMU

Informacje i intencje do modlitwy za służbę Składu Józefa i za Izrael

źRóDŁO: Vision für Israel e.V. · Tel. (D) 00 49 89-566 595 · Fax (D) 00 49 89-5464 5964
eMail:
Info@VisionfuerIsrael.de · Web: www.VisionfuerIsrael.de

 Piątek, 28 października 2011

„Przyjdę wkrótce“ – Objawienie 3,11

SZALIT ROBI WYCIECZKI – Nieco ponad tydzień po zwolnieniu z wieloletniej niewoli terrorystycznej grupy Hamas Gilad Szalit czyni kolejne kroki by wrócić do normalności. Dotąd odwiedził przyjaciół, pływał w morzu, jeździł rowerem a prezydent Szimon Peres odwiedził go w domu. Cały naród izraelski ma nadzieję, że ten młody człowiek tak szybko jak to możliwe wróci do normalnego życia, jakie wiódł przed porwaniem (Ynet).

TURCJA PROSI IZRAEL O POMOC – Po wielkim trzęsieniu ziemi w poprzednią niedzielę Ankara poprosiła we wtorek o pomoc Izrael po licznych ofertach ze strony różnych przedstawicieli Izraela w tym premiera Netanjahu. Obecnie różni pośrednicy Turcji proszą o tymczasowe dachy nad głowami ofiar. Po zapytaniach ofertowych minister spraw zagranicznych Avidgor Lieberman zarządził, że potrzebna pomoc ma dotrzeć do Turcji najszybciej jak tylko się da (Haaretz).  Krótka historia: Turcja, wcześniej najmocniejszy sojusznik Izraela we wrześniu 2010 zamroziła swoje stosunki z Izraelem – po tym jak Izrael całkowicie legalnie wystąpił przeciw udającemu się do Gazy statkowi z „pomocą” .Wtedy premier Erdogan zapowiedział, że jego kraj zrywa wszelkie stosunki wojskowe i gospodarcze i podejmie inne sankcje zanim Izrael nie przeprosi za incydent. Krok ten nastąpił po wydaleniu z ambasady Izraela w Ankarze wysokiej rangi dyplomatów. Komitet ONZ, który badał sprawę przejęcia tureckich statków oświadczył, że morska blokada Gazy jest całkowicie legalna. Erdogan wielokrotnie krytykował ostro Izrael za jego politykę wobec Arabów żyjących w Gazie, chociaż to właśnie terroryści z Gazy nieustannie i od lat ostrzeliwują osiedla w Negevie i to do dzisiaj. W wyniku tego zabijani są mieszkańcy a ich dobytek jest niszczony; starzy i młodzi żyją w nieustannym stresie bo znajdują się w zasięgu ostrzału wroga. Turcja jest wprawdzie w 99% muzułmańska ale przez dziesięciolecia miała świeckie rządy. Potężny świecki sektor, do którego należą generałowie, sędziowie i profesorowie uniwersytetów walczy od lat przeciw religijnym i ekstremistycznym trendom w rządzie. Obok jednak Erdogana mają wielu innych czołowych polityków tureckich o wyraźnie islamskich wartościach. Proszę módlcie się o poszkodowanych w ostatniej katastrofie i o odnowienie dobrych stosunków z Izraelem.       

POMOC DLA TURCJI W DRODZE – Pięć ruchomych schronisk, 2000 kurtek z polaru i 100 materacy dmuchanych zostało wysłanych w pierwszym konwoju w środę do Turcji, gdzie w trzęsieniu ziemi zginęło ponad 500 osób. Kolejny samolot z pomocą wystartował w piątek. Rzecznik izraelskiego ministra obrony Josz Hentman odpowiadał na konferencji prasowej z zagranicznymi żurnalistami na pytania o sens pomocy dla Turcji, gdy stosunki dyplomatyczne nie poprawią się. Hentman odpowiedział, że pomoc idzie ponad polityką, ponieważ trzeba pomóc cierpiącym ludziom. „Jeśli my jako naród tak byliśmy uradowani, dlatego że jeden żołnierz w poprzednim tygodniu wrócił do domu, to jesteśmy krajem gdzie życie postrzegane jest jako coś bardzo wartościowego i dlatego pomoc humanitarną uznajemy za podstawową wartość” – powiedział Hentman  (Ynet).

DEFINICJA SZARIATU– Niektórzy nie znają dokładnie czym jest szariat. Islamscy teologowie dzielą świat na dwie sfery, które są ze sobą skonfliktowane: „dom islamu” i „dom wojny”. Dom islamu (dar al-Islam) obejmuje terytorium gdzie rządzi islamskie „prawo” (szariat), podczas gdy dom wojny (dar al-Harb) obejmuje pozostałe terytorium. Dom islamu na rozkaz Allaha ma walczyć z domem wojny, aż cały ten dom zostanie przejęty. Pojęcie „dżihad” (dosłownie „walka”) określa wysiłki militarne by do domu islamu dodać nowe kraje. Podczas stanu wojennego pomiędzy islamskim i nieislamskim światem czasem są fazy zimne lub gorące, to jednak wojna trwa nieustannie, aż szariat nie zapanuje na całej planecie. Ludzie w zachodnim świecie są ślepi uważając, że muzułmanie którzy praktykują swoją wiarę w żaden sposób nie odróżniają się od wierzących z innych wyznań. Takie podejście jest nie tylko fałszywe ale także zabójcze. Ci, którzy obecnie głoszą hasła miltikulti i tolerancji i chwalą islam dowodzą tym samym swoją samobójczą ignorancję. Prawo szariatu, stosowane jest w wielu krajach islamskich by usprawiedliwić swoje barbarzyńskie praktyki jak kamienowanie i uciskanie kobiet. Szariat nie pozostawia nikomu wolności myślenia; odmawia muzułmanom prawa przejścia na inną religię. Jeśli ktoś jednak tak uczyni naraża się na karę śmierci. Szariat nie zezwala na wolność religijną, nie muzułmanów uważa za podludzi i nie gwarantuje im podobnej ochrony jak muzułmanom. W tym i innych przypadkach szariat stoi w jawnej sprzeczności z wartościami świata zachodniego, ponieważ podważa wolność wyznania i myślenia i zasadę, że wszyscy ludzie są jednakowo traktowani przez prawo (WMD, Republikaner Rick Santorum, ehem. US-Senator).

ISLAMSKA ZIMA: LIBIJSKIE I TUNEZYJSKIE WALKI WOLNOŚCIOWE PROWADZĄ DO SZARIATU – „Arabska wiosna” wielu naiwnym ludziom na Zachodzie jawiła się jako zjawisko pozytywne, które wreszcie miało przynieść prawdziwą demokrację masom ludzi na Bliskim Wschodzie na zachodnich zasadach. Ale nie tylko jeden analityk, ale i wysocy przedstawiciele Izraela ostrzegali, że Arabska wiosna ustąpić może islamskiej zimie. Tunezja jako pierwszy kraj zdetronizowała swojego wieloletniego dyktatora.  W niedzielę odbyły się tam pierwsze wyboru od rewolucji. Godne uwagi 90% ludzi poszło głosować. W poniedziałek ogłoszono, że większość parlamentarną zyskała partia Enhanda. Enhanda popierała Iran podczas przejęcia ambasady USA w Teheranie w 1979 roku i wielu innych zamachach podczas wojny w zatoce. Poza tym ideologia Enhandy bazuje na Bractwie Muzułmańskim, które dąży do podporządkowania całego świata islamowi. Tunezja jest zatem pierwsza. Szef Enahndy Rachid Ghannouchi zapowiedział niedawno, że wypadku wygrania wyborów wprowadzi szariat jako obowiązujące prawo i to w kraju dotąd najbardziej postępowym w całym arabskim świecie. Podobny fenomen obserwujemy w Libii, gdzie przed tygodniem tak głośno świętowano obalenie Kadafiego. W erze post Kadafim Libia przyjmie szariat jako „podstawowe źródło” prawa cywilnego. Urzędujący rząd przejściowy zmienił już wiele przepisów, które nie były zorientowane na szariat; np. poligamia jest znów legalna. Egipt po strąceniu Mubaraka musi jeszcze zorganizować wybory. Ale wszystko wskazuje na to, że albo Bractwo od razu osiągnie większość w parlamencie, albo osiągnie tak dobry wynik, że inni rządzić będą mogli tylko z jego poparciem. Muzułmańskie Bractwo jest „dziadkiem” wszystkich muzułmańskich ekstremistów i bezpośrednim „wytwórcą” takich grup terrorystycznych jak Hamas. Islamiści rozbudowują swoją pozycję także w Turcji i w Libanie chociaż nie było tam demonstracji. Generał Eyal Eisenberg komendant frontu obrony w Izraelu ogłosił swoje ostrzeżenie. Uważa on, że po arabskiej wiośnie Bliski Wschód stanie się wylęgarnią radykalnych ideologii, przez co wybuch wojny będzie coraz bardziej prawdopodobny. Nie można wykluczyć zastosowania broni masowego rażenia. Podczas gdy Bliski Wschód opanowany był przez dyktatorów, ci byli zainteresowani utrzymaniem status quo. Ale radykalnie siły, które w wielu krajach dochodzą do władzy nie mają tego kłopotu. Zamiast tego w coraz bardziej przerażającym pędzie napędzane są przez ideologie, które obiecują ludziom zniszczenie Izraela by ogłosić znów złotą erę islamu (Israel Today, Ryan Jones).

IZRAEL OTWORZYŁ BLISKOWSCHODNI BAZAR – Meir Indor jest przewodniczącym organizacji Almagor, która opiekuje się ofiarami zamachów. Dzięki niemu Izrael otworzył bazar, na którym każdy kraj z Bliskiego Wschodu może na nim targować – przy czym izraelskie ofiary uprowadzeń uznane będą za walutę. „Egipt uprowadził jednego Izraelczyka, zarzucił mu szpiegostwo i żąda teraz wypuszczenia niebezpiecznych przestępców” – mówi Indor. Powołuje się przy tym na porwanego Ilana Grapela. Inne kraje już stoją w kolejce: Turcja, Jordania i inne”. Almagor ostrzegła w tym tygodniu przed wyjazdem do krajów arabskich i islamistycznych, ponieważ pod przykrywką innych czynności prawnych mogą oni (turyści) zostać uprowadzeni (INN). Proszę módlcie się nadal by w przyszłości nie było uprowadzeń izraelskich obywateli. Proszę módlcie się także po to by Izraelici zachowywali się rozsądnie i nie wędrowali lub odwiedzali miejscowości, których wizytowanie odradza rząd, biorąc uwagę na zagrożenie terrorystyczne.

PROSZĘ POMÓŻCIE Vision für Israel i Skład Józefa nadal pomaga finansowo ludziom potrzebującym i instytucjom. Dlatego zwracamy się pilnie do naszych przyjaciół i darczyńców by pomogli nam w tej służbie miłosierdzia. Dalsze informacje w naszym monachijskim biurze: 00 49-89-566 595 lub pod http://www.visionfuerisrael.de/spenden. Serdecznie dziękujemy. Nabożny zajmuje się sprawą ubogich– Przysłów 29,7

 

Dziękujemy Panu za Wasze modlitwy

Barry, Batya i zespół VfI

tłum z niem. MWN

сео рейтинг организаций

[Głosów: 0   Average: 0/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.