Wizja dla Izraela_30.11.2012

AKTUALNOŚCI Z JERUZALEMU

Informacje i intencje do modlitwy za służbę Składu Józefa i za Izrael

źRóDŁO: Vision für Israel e.V. ·Tel. 0049-89-566 595·Fax 0049-089-5464 5964
e-mail: info@wizjadlaizraela.org · w sieci: visionfuerisrael.org

Piątek, 30 listopada 2012

Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, Bo w nim pokładam nadzieję moją!“ – Psalm 62,6.

ZGROMADZENIE OGÓLNE UZNAŁO „PALESTYNĘ“ JAKO PAŃSTWO-OBSERWATORA – Zgromadzenie ogólne ONZ uchwaliło w czwartek rezolucję, która przyznała „Palestynie” status nie członka, ale państwa-obserwatora. Za wnioskiem głosowało 138 krajów, 41 wstrzymało się od głosu. Przeciwko było 9 krajów: Izrael, USA, Kanada, Czechy, Panama, Wyspy Marshala, Mikronezja, Nauru i Palau. Wśród krajów, które wstrzymały się od głosu były Polska, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Austria i Korea Południowa (Ynet). Wielu ludzi w Izraelu potrzebuje modlitwy, ponieważ po kryzysie w Gazie są rozczarowani i dodatkowo zdeprymowani brakiem poparcia w ONZ w czwartek. Chociaż przytłaczające poparcie państw członkowskich ONZ dla uznania prawa kraju-obserwatora dla „Palestyny” nie ma żadnego znaczenia dla ewentualnego uznania jej za państwo, to jednak był to policzek w twarz Izraela – wymierzony ze wszystkich stron.

WNIOSEK DO ONZ BYŁ POGWAŁCENIEM POROZUMIENIA Z IZRAELEM – Biuro izraelskiego premiera stwierdziło po przemówieniu przewodniczącego PA Mahmuda Abbasa w ONZ, że wniosek Arabów naruszył porozumienia z Izraelem i Izrael będzie stosownie do tego reagował. Żydowskie państwo uznaje, że przez ten krok nie czuje się związane z porozumieniem z Oslo, bo przez takie postępowanie uznaje jawne złamanie przez Arabów pryncypiów porozumienia. Jednym z nich bało uznanie, że wszystkie kwestie pozostające do rozstrzygnięcia będą rozwiązywane wspólnie, a nie w działaniu w pojedynkę. Kilka godzin przed głosowaniem premier Benjamin Netanjahu powiedział w Jerozolimie, że decyzja Zgromadzenia Ogólnego na co dzień nic nie zmieni. Netanjahu skrytykował społeczność międzynarodową i powiedział: „Nie ma znaczenia ile krajów podniesie rękę. Nie ma siły na świecie, która by mnie zmusiła do kompromisów jeśli chodzi o bezpieczeństwo Izraela. Izrael wyszedł z Gazy, wszedł Iran. Dokładnie to samo się stało kiedy wyszliśmy z Libanu. Jako premier nie dopuszczę by Judea i Samaria – wewnątrz kraju, zaledwie kilometr od centrum Jerozolimy – stała się dla Iranu kolejną bazą. „Leczą ranę córki mojego ludu powierzchownie, mówiąc: Pokój! Pokój! Choć nie ma pokoju“ – Jeremiasz 8,11.

REZOLUCJA ONZ NIE SŁUŻY UKŁADOM POKOJOWYM – Izraelski ambasador przy ONZ Ron Prosor określił podwyższenie statusu PA przez ONZ za tak jednostronne, że nie przyspieszy procesu pokojowego, ale raczej go opóźni. Prosor wypowiedział się krótko przed przyznaniem PA tego statusu. W płomiennym przemówieniu na zgromadzeniu powiedział, że uznanie kraju jako obserwatora nie czyni z niego państwa. Prosor przemawiał po wystąpieniu Abbasa. Powiedział też, że krok Abbasa, który zmierza do spowodowania zaistnienia PA jako niezależnego sąsiada Izraela ma tylko symboliczny charakter, a dla rozmów pokojowych jest szkodliwy. Potępił PA, która – jak to określił – wzbrania się pokojowo rozmawiać i uznać Izrael. „Świat czeka na to, by Abbas powiedział prawdę, mianowicie, że pokój może być osiągnięty tylko w drodze rokowań, w których Izrael uznany zostanie jako państwo Żydów. Czeka na jego przyznanie, że rokowania pokojowe muszą uwzględniać wymagania pokojowe Izraela i że konflikty zostaną na zawsze zakończone. Tak długo jak Abbas symbolikę stawia nad rzeczywistością, jak długo z powodu ONZ chętniej jedzie do Nowego Jorku zamiast do Jerozolimy – dla prawdziwego dialogu, tak długo każda nadzieja na pokój jest odsuwana jest w dalszą przyszłość” – stwierdził Prosor. Dodał także, że głosowanie ONZ kwestię traktatu pokojowego czyni jeszcze bardziej wątpliwą, ponieważ Arabowie jeszcze bardziej usztywnili swoje stanowisko. „Niestety rodzą się przez to nadzieje, które nie będą mogły być spełnione“ (INN).

REZOLUCJA ONZ NIE STWORZY NOWEGO PAŃSTWA – Amerykańska minister spraw zagranicznych Hillary Clinton skrytykowała decyzję ONZ, bo w ten sposób uznane zostało państwo „palestyńskie” choć nie bezpośrednio. Określiła to wszystko jako „nieszczęśliwe i nieproduktywne”. Poprzez ten krok na drodze do pokoju położono nowe przeszkody. Amerykańska ambasador przy ONZ Susan Rice powiedziała, że głosowanie przyznające „Palestynie” statut obserwatora nie czyni z niej państwa. „Wielkie zapowiedzi z dziś już jutro wyblakną”. A „palestyński” lud jutro się obudzi i stwierdzi, że w ich życiu nic się nie zmieniło, może tylko to, że nadzieje pokojowe odsunęły się jeszcze bardziej” – stwierdziła Rice. Podkreśliła, że rozwiązanie „dwóch państw dla dwóch narodów” może być osiągnie tylko w drodze rokowań. „Nie ma dla tego drogi na skróty”  (Ynet).

ARABOWIE ŚWIĘTUJĄ NA ULICACH – Na ulicach w czwartek tańczyło z flagami i fajerwerkami tysiące Arabów świętując głosowanie Zgromadzenia Ogólnego, które de facto uznało państwo „palestyńskie”. W Betlejem dzwoniły dzwony w kościele narodzenia. Tysiące ludzi zebrało się by wysłuchać na żywo przemówienia Abbasa z Nowego Jorku. Rywale Abbasa, muzułmański Hamas, rządzący w Gazie od wojny domowej w 2007 roku, okazał – co rzadkie – jedność poprzez pozwolenie ruchowi Fatah przez Abbasa na zorganizowanie w Gazie swojego zgromadzenia.(Reuters) „Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich” – Efezjan 6,12.

PRAKTYCZNA ODPOWIEDZ IZRAELA NA POSTĘPOWANIE ARABÓW – W najbliższym czasie reakcja Izraela na postępowanie Arabów w ONZ będzie stonowana. Oczekuje się, że żydowskie państwo ograniczy swobodę przemieszczana się przedstawicieli PA i unieważni ich vipowskie wizy, które dotąd pozwalały im przekraczać przejścia graniczne IDF z Zachodnim Jordanem. Dodatkowo Izrael wystawi PA rachunek na 200.000 €, które PA jest mu dłużna, zwłaszcza izraelskim elektrowniom. Izrael dojdzie tych pieniędzy przez konfiskatę dochodów Arabów z podatków. Jeszcze ostrzejsze kroki zostaną podjęte w przyszłości jak na przykład zwrócenie się do międzynarodowego Trybunału w Hadze lub próba uznania ich żądań przez inne komisje ONZ. Wysokiej rangi przedstawiciel Izraela w Jerozolimie powiedział, że Izrael nie ma interesu reagować natychmiast: w ten sposób ściągnął by na siebie tylko krytykę społeczności międzynarodowej, podczas gdy na krytykę zasłużyli Arabowie. PA po wniosku do ONZ poddana będzie naciskom, by podjąć rokowania z Izraelem bez warunków wstępnych (Haaretz).

ONZ POTĘPIA IRAN I SYRIĘ ZA ŁAMANIE PRAW CZŁOWIEKA – Ważny komitet ONZ ogłosił przed kilkoma dniami rezolucję, w której potępia się naruszanie praw człowieka w Iranie i Syrii. Wzmocni się jeszcze izolacja Syrii, bo za rezolucją głosowało 10 krajów więcej jak przed rokiem. Wtedy zarzuty te padły przeciw prezydentowi Assadowi po raz pierwszy od początku powstania. W tym roku stwierdzono już „masowe i systematyczne, poważne naruszenia” praw przez wojska rządowe Assada i sprzymierzone z nimi milicje. Potępienie to przegłosowały 132 państwa; 12 krajów było przeciw rezolucji, 35 wstrzymało się. Podobne potępienie Iranu poparły 83 kraje, 31 było przeciw, 68 wstrzymało się od głosu. W rezolucji potępiono tortury i egzekucje w Iranie, podobnie jak „masowe” ograniczenia wolności „i szeroko rozpowszechnione akty przemocy wobec kobiet”. Obie rezolucje formalnie zostały przedstawiony Zgromadzeniu Ogólnemu i będą najprawdopodobniej bez problemów przegłosowane (Arutz-7).

TERMIN NASTĘPNEJ PODROŻY ROOTS & REFLECTIONS: 2.-10. CZERWCA 2013 – Przyłącz sią do Barry’ego Segala do czwartej corocznej podróży Roots & Reflections-Tour, „podróży do centrum ziemi”. Ta pasjonująca podróż łączy starożytny Izrael z dzisiejszym. Razem odwiedzimy różne miejsca – od supernowoczesnych plaż miasta Herzlija do archeologicznych cudów Miasta Davida. Pływać będziemy drewnianymi łodziami po jeziorze Genezaret i przejdziemy starym tunelem pod ścianą płaczu i jeszcze więcej. Po dalsze informacje zwróćcie się do pani Polly w Arch Tour w Anglii pod nr tel.: 0044-1372 843678 lub przez E-mail: polly@archtours.co.uk

PROSZĘ POMÓŻCIE– Vision für Israel i Skład Józefa nadal pomaga finansowo ludziom potrzebującym i instytucjom. Dlatego zwracamy się pilnie do naszych przyjaciół i darczyńców by pomogli nam w tej służbie miłosierdzia. Dalsze informacje w naszym monachijskim biurze: 00 49-89-566 595 lub pod http://www.visionfuerisrael.de/spenden. Serdecznie dziękujemy. „Nabożny zajmuje się sprawą ubogich” – Przysłów 29,7

Dziękujemy Panu za Wasze modlitwy

Barry, Batya i zespół VfI

tłum z niem. MWN

źRóDŁO: Vision für Israel e.V. ·Tel. 0049-89-566 595·Fax 0049-089-5464 5964продвижение

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.