13 rozdział Listu do Rzymian

Kenneth Tanner

Krótka notka na temat 13 rozdziału Listu do Rzymian:

Jeśli ludzie używają tego tekstu do krytykowania pozbawionego przemocy protestu, który jest siłą wszystkich wolnych ludzi, bądź do uciszania obywateli, którzy powstają, aby domagać się sprawiedliwości i odpowiedzialności od swoich przywódców i instytucji to błędnie odczytują ten list.

Jeśli ci czytelnicy Listu do Rzymian chcą być konsekwentni to muszą przyznać, że nasza (USA) niezależność od władzy Wielkiej Brytanii jest nielegalna wraz z naszym narodowym pochodzeniem w buncie przeciw brytyjskiej koronie, w tym również takie zdarzenia jak Boston Tea Party.

Wszyscy wiemy co naziści zrobili chrześcijańskiemu krajowi przy pomocy 13 rozdziału Listu do Rzymian, wiemy też o horrendalnym ukrzyżowaniem Chrystusa, za którym podążyło mordowanie jego żydowskiego rodzeństwa z rąk uprzejmego, sprawnie działającego, cichego, przyzwoitego i zdyscyplinowanego – i dogłębnie złego – luterańskiego i katolickiego społeczeństwa.

Z tego, jak niektórzy czytają List do Rzymian, wynika, że to Bóg mianował Idi Amina (Uganda), Pol Pota (Kambodża), Stalina, Hitlera i Napoleona umocował rządy ich apartheidów i ich pozbawionych skrupułów popleczników.

Nie. Nic z tego. Przywódcy są przywódcami dlatego, że ludzie, bądź uczynili, bądź zaakceptowali ich rządy. To nie Bóg sprawił, że Hitler został przywódcą Niemiec, a ludzi poddali się w milczeniu rządowi jego partii ciemności (prawdopodobnie wspieranej przez ciemne duchy).

13 rozdział Listu do Rzymian mówi o tym, jak Bóg „wykracza” poza wszelkich władców w historii, przemieniając i ukazując jeszcze ich zło (którego On nie potrzebuje, nie chce ani nie współpracuje z nim) ku swoim nieodpartym dobrym zakończeniom.
Bóg nigdy nie staje po stronie gnębicieli. Bóg nie daje ciemiężycielom władzy. Bóg nie współpracuje ze złem ani na małą, ani wielką skalę.

Bóg opatrznościowo steruje historią ku uzdrowieniu i odnowie, pracując z ludzkim i demonicznym złem w taki sposób, jak tylko Bóg potrafi: aby w jakiś sposób przez tajemnicę uczynić, aby wszystko współdziałało ku dobremu Jego stworzenia.

13 rozdział Listu do Rzymian następuje po 12 tym, w którym wszyscy ludzie, w tym rządzący są zobowiązani do sprawiedliwego życia. List do Rzymian jest umieszczony w ramach kanonu ksiąg, które są czytane razem i z których dzięki społeczności czytelników przez stulecia możemy razem uzyskać (czytaj: wyłącznie ci czytelnicy) mądrość.

Nie jest biblijną mądrością (a ludzkim szaleństwem), aby ludzkie polityczne decyzje w demokracji podpierać Boża suwerennością, która nie opiera się na ludzkim przejmowaniu kontroli i korzystaniu z władzy, lecz na bezsilności krzyża, gdzie cały Bóg w ludzkim ciele Jezusa służył wszystkim ludziom i całemu kosmosowi, oddając swoje życie za życie świata, a nie odbierając życie.

To w tym wspaniałym świetle boskiej ludzkiej cierpiącej miłości w Jezusie Chrystusie wszyscy ludzcy władcy i rządcy będą sądzeni, i każde użycie miecza, przychodzi wraz z wiedzą, że używający miecza, nawet jeśli robi to z wszelkich dobrych intencji, stanie pod najsurowszym ogniem Miłości.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.