Category Archives: Pozostałe

Radzenie sobie z emocjami związanymi z przebaczeniem

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Pamiętając, że przewinienia są krzywdą wyrządzoną drugiej osobie, a grzechy są wystąpieniem przeciwko Bogu, oznacza to, że nasze zmaganie się z przebaczeniem ma dwojaki wymiar:

Po pierwsze, ponieważ Jezus powiedział: „Kiedy się modlisz, przebaczaj winowajcom”, musimy podjąć decyzję o przebaczeniu wyrządzonej nam krzywdy. Oznacza to, że przebaczenie jest decyzją, a nie emocją. Taka decyzja oczyszcza osobę z winy wobec nas, jednak nie usuwa ich z winy przed Bogiem, ani nie załatwia krzywdy, którą wyrządzili.

Paweł pokazał to wyraźnie
…kiedy powiedział o Aleksandrze Kotlarzu: „odda mu Pan według uczynków jego”. Możemy wybaczyć ludziom wyrządzoną nam krzywdę (przewinienie), jednak możemy też chcieć, aby Pan policzył się z nimi z tego powodu.
Spójrzmy na przykład z Obj. 6:9-11, gdzie apostoł Jan widzi w niebie tysiące ludzi, którzy zostali zamordowani za wiarę w Chrystusa: „Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi?

Ci chrześcijanie już od jakiegoś czasu znajdują się w niebie, jednak dalej chcą, aby sprawiedliwość dosięgła tych, którzy ich zamordowali. To nie brak przebaczenia – to oczekiwanie poniesienia odpowiedzialności za popełnione czyny, co jest rzeczą słuszną i sprawiedliwą.

Nasz wybór
Kiedy pod koniec rozdziału 7 Dziejów Apostolskich Szczepan jest kamieniowany, prosi Ojca, aby nie pociągnął do odpowiedzialności tych, którzy go mordowali. Jezus, gdy wisiał na krzyżu, także prosił Ojca, aby nie pociągnął do odpowiedzialności tych, którzy Go ukrzyżowali, ponieważ oni nie zdawali sobie sprawy z tego, co czynią.
Być może, w przypadku niektórych osób, modlisz się tak samo: Panie, nie policz im tego grzechu. Ale może masz też innych ludzi (tak, jak ci męczennicy w niebie), gdzie prosisz Pana, aby rozliczył ich z wyrządzonej ci krzywdy.

Niezależnie od tego, którą opcję wybierzesz, w dalszym ciągu musisz podjąć decyzję o przebaczeniu. „Odpuść nam nasze winy, jak i my przebaczamy naszym winowajcom”. „A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu” (Łuk.11:4, Mr. 11:25-26). Tak, odpuszczamy ich winę, ale to nie załatwia krzywdy. Tak więc wciąż możemy chcieć, aby Bóg się z nimi policzył za wyrządzoną nam krzywdę oraz ich winę wobec Boga.

Podejmij decyzję o przebaczeniu. Uporanie się z krzywdą, której doświadczyłeś, może zająć ci całe lata a nawet dziesiątki lat. Odczuwanie gniewu czy też uczucia zranienia nie oznacza, że im jednak nie przebaczyłeś – nie, ponieważ przebaczenie jest decyzją.

Continue reading

Starsi

Apst Luke

👴 Jest pewne zło szalejące w tym pokoleniu, a jest to zło wysokiego poziomu braku szacunku i lekceważenia przez młodzież (a w szczególności „młodych usługujących”) okazywany starszym w wierze.

Bez względu na to jak namaszczony jesteś i biblijnie ugruntowany, okazywanie braku czci i hańbienie starszych w wierze, jest naruszeniem zasad zarówno duchowych jak i królestwa.

📌 Jakkolwiek namaszczony był Mojżesz, mąż wielkich znaków i cudów, gdy Bóg posłał go, aby uwolnił lud Izraela, zanim przeszedł do wypełniania swego zadania, najpierw zgromadził starszych Izraela (Wyj 4:28-29).
📌 Ci starsi nie byli tak namaszczeni jak Mojżesz, a jednak ten rozeznał i uznał ich miejsce jako Starszych Izraela i starał się o ich radę, zanim poszedł do faraona. Jednak współcześnie widzimy młodzieżowych i młodych duchownych, którzy podnoszą się przeciwko starszym w wierze i okazują im wysoki poziom lekceważenia i braku szacunku.

📌 Każde pokolenie, które lekceważy swoich starszych jest przeznaczone do upadku i spotka się ze zniszczeniem bez względu na to, jak bardzo namaszczone czy obdarowane jest.

⚡ W czasie postoju Izraela na pustyni, ludzie narzekali przeciwko Mojżeszowi i zażądali wody. Mojżesz udał się do Boga szukając odpowiedzi i zobaczmy, co Bóg powiedział. Powiedział Mojżeszowi, co ma zrobić, aby w cudowny sposób dać ludziom wodę, lecz powiedział też mu, aby zabrał ze sobą starszych (Wyj 17:1-5).

📌 Jakkolwiek potężny i suwerenny jest Bóg, nie zlekceważył starszych Izraela, a raczej okazał im szacunek, każąc Mojżeszowi zabrać ich do miejsca cudownego dostarczenia wody. Niestety mamy dziś do czynienia z pokoleniem, w którym młodzi usługujący i wierzący, okazują niewiele bądź wcale szacunku dla starszych w wierze, dalej oczekując od Boga, że będzie przez nich dokonywał wielkich znaków i cudów. To śmieszne.

📌 Każde pokolenie, które szuka Boga, aby czynił wielkie cuda i znaki pośród nich, będzie musiało zarówno poddać się jak i okazywać szacunek starszym w wierze. Problem z tym pokoleniem nie polega na tym, że nie modlą się nie poszczą wystarczająco dużo, lecz na tym, że pomimo tych modlitw i postów ciągle mogą mówić złe rzeczy o starszych w wierze i okazują im brak szacunku. Nie ma znaczenia jak wiele greckich i hebrajskich znasz słów, nie jest ważne jak bardzo jesteś ugruntowany biblijnie, jak wiele modlisz się i pościsz, jeśli masz oglądać Bożą rękę mocy nad twoim życiem, musisz okazywać szacunek i cześć starszym w wierze.

📌 Jozue był wprawnym wojownikiem, mężem dzielnym w boju, lecz trzeba było, aby Mojżesz podniósł nad nim ręce, aby mógł wygrać bitwę z Amalekami. Możesz być namaszczony podobnie jak Jozue, być pełnym mądrości i mocy, lecz jeśli masz odnosić sukcesy w przydzielonym ci przez Boga zadaniu to musisz zapewnić sobie potwierdzenie, akceptację i wstawiennictwo starszych w wierze. Możesz wiedzieć więcej od nich, a nawet rozumieć Pisma lepiej, lecz jeśli masz zwyciężać i odnosić sukcesy na przeznaczonym ci polu, to musisz okazywać cześć i szacunek tym starszym (Wyj 17:8-11).

STARSI ZASŁUGUJĄ NA TWOJĄ CZEŚĆ

🚨 Wszelkie prawa do tych nauczeń należą do Apst Luke i są zastrzeżone.

Skandal medyczny równie przerażający jak lobotomia: dr Miriam Grossman o „opiece afirmującej płeć” i o tym, co powinni wiedzieć rodziceSkandal medyczny równie przerażający jak lobotomia

PEŁNY TRANSKRYPT
Tłum.: Google (niekonsekwentne – raz wygląda na to, że mówi to kobieta, raz że mężczyzna).
Jest tam spora ilość linków do rozmów w tym temacie. Praktycznie każdy jest dostępny jako transkrypt w tłumaczeniu Google. Warto zajrzeć do niektórych.

Jestem psychiatrą dzieci, młodzieży i dorosłych.  Pracuję w psychiatrii od prawie 40 lat.  Przez 12 lat byłam psychiatrą wśród studentów na UCLA. 
Uświadomiłam sobie, że wielu studentów, którzy trafiali do mojego biura z powodu depresji, lęków lub bezsenności, było tam w wyniku podjętych przez siebie decyzji seksualnych (cytat z innego artykułu).

Doktor Grossman:
Tak naprawdę wszystko zaczęło się około 15 lat temu. Studiowałam edukację seksualną i natknęłam się na cały ten materiał na temat płci i tożsamości płciowej, tego, że binarność płci męskiej i żeńskiej jest fałszywa, że ​​binarność męsko-żeńska jest w rzeczywistości opresyjna i ograniczająca, i jest to coś, z czym musimy walczyć. Przede wszystkim, jako psychiatra dziecięcy, byłam zdumiona, że natknęłam się na tak dziwaczne pomysły. Ponieważ dziwnym pomysłem jest mówienie dzieciom, że mogą nie być ani mężczyzną, ani kobietą, że mogą być jednym i drugim, albo czymś pomiędzy, i że to, jak się czują, jest ważniejsze niż ich własne ciała. Natychmiast się zaniepokoiłam, ponieważ są to idee bardzo destabilizujące. Męskość i kobieta stanowią rdzeń naszego człowieczeństwa. Napisałam o tym rozdział w jednej z moich wcześniejszych książek o edukacji seksualnej: „Czego uczysz moje dziecko?”, wydanej w 2009 roku. Mam tam rozdział zatytułowany Gender Land, ponieważ porównywałam go do Alicji w Krainie Czarów. To było tak dziwaczne i nieoparte na żadnej biologicznej prawdzie. Ostrzegałam wówczas rodziców w 2009 roku, że dla naszych dzieci będzie to katastrofa. Trzeba było tej katastrofy, w jakiej obecnie się znajdujemy, z dziesiątkami tysięcy dzieci, które obecnie głoszą inną tożsamość niż płeć męska czy żeńska, inną niż biologia, żądając hormonów, zatrzymania dojrzewania i prosząc o mastektomię i operacje narządów płciowych. W końcu ludzie zaczęli się budzić i zauważać to”.

Choroba psychiczna – część 3

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.
Rozstaliśmy się z Pawłem w 2 Kor. 1, rozmawiając o jego uczuciach. Znalazł się w sytuacji bez wyjścia, gdzie wydawało się, że to już koniec. Paweł chciał, aby jego przyjaciele w Koryncie wiedzieli, przez co przechodził. Był w bardzo złej kondycji emocjonalnej i psychicznej.

Kontrolowanie własnych uczuć
Zakończył wypowiedź w wersecie 9, mówiąc: „doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu (Ojcu), który wzbudza umarłych”.

Nie obwiniał Boga za to, że pozwolił, aby spotkały go prześladowania, gdyż one towarzyszyły mu przez całe jego życie. Prześladowania są normalną rzeczą, gdyż nawet Jezus ich doświadczał. Sam Pan powiedział w Mar. 13:13: „I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego”.

Paweł zdecydował się patrzeć na własne okoliczności jako na możliwość wyciągnięcia z tego nauki. Ufał Panu, że jest On w stanie wzbudzać z martwych. Także i my musimy dokonać tego wyboru: wykorzystać wszystko, co życie lub diabeł przynosi nam, jako naukę – jest to krok w stronę większej dojrzałości.
Paweł stanął w obliczu intensywnych prześladowań, które ustałyby natychmiast, gdyby tylko wyrzekł się Jezusa. Gdyby powiedział, że nie jest chrześcijaninem i że wraca do swoich żydowskich korzeni, jego życie na powrót zaczęłoby przypominać życie przeciętnego Żyda I wieku w Cesarstwie Rzymskim.

Paweł dokonał wyboru…
… i podjął decyzję, że będzie kontrolował własne myśli i uczucia, że zacznie mówić samemu sobie, jak ma się czuć i co myśleć. Kiedy zdecydował się zaufać Ojcu, który wskrzesił Jezusa z martwych i z którym wiedział, że kiedyś będzie w niebie, rozpoczął drogę ku zdrowiu emocjonalnemu.

Kultura celowo promuje życie na podstawie emocji
Kultura powszechna celowo promuje podejmowanie decyzji na bazie emocji. Biblia uczy, jak przejmować władzę nad naszymi ciałami, myślami i uczuciami, aby służyły Bogu. Twoje emocje nie mogą kierować tobą – ty musisz kierować nimi.

Continue reading