5 znaków Wiary Skupionej na Chrystusie_1

 

Chip Brogden

Wstęp

Znak 1 – całkowite oddanie Pierwszeństwu Chrystusa

„Pierwszeństwo/dominacja” (dosł.: preeminence) oznacza posiadanie pierwszego, najwyższego, naczelnego i najlepszego miejsca na pozycji dominacji nad wszystkim innym. W wojskowej terminologii oznacza to móc pójść wszędzie i zrobić wszystko bez opozycji. Jest to przytłaczająca, nieograniczona, absolutna władza i moc.

 Choć każdy chce być pierwszy, wyłącznie jedna Osoba jest godna tego i tylko Jemy można powierzyć to miejsce. Pismo pokazuje, że Bóg przeznaczył właśnie dla Chrystusa tego rodzaju nieograniczoną władze i moc na pozycji duchowej dominacji nad wszystkim innym: „Aby we wszystkim był pierwszy” (Kol.1:18).

 Pierwszeństwo jest widoczne w niektórych tytułach Chrystusa. Nie jest on królem, jednym z wielu królów, lecz jest „Królem Królów”. Nie jest zwykłym panem, między licznymi panami, lecz jest „Panem Panów”. Nie jest tylko jakąś drogą do Boga, pośród wielu innych dróg, lecz jest TĄ Droga, TĄ Prawdą i TYM Życiem, i bez tłumaczenia się, ogłasza, że „nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak przeze Mnie” (J. 14:6). Dziś, wielu ludzi uważa ten elitaryzm za coś nietolerancyjnego czy za przejaw zamkniętego umysłu. Pismo nazywa to pierwszeństwem Chrystusa.

Pierwszeństwo wiąże się z centralizmem. Sam fakt, bycia w centrum oznacza udzielenie dominującej pozycji. Słońce zajmuje pierwsze miejsce w naszym systemie słonecznym (centrum) i wszystko inne krąży wokół niego. Podobnie Chrystus, zajmuje centralne miejsce we wspaniałym Planie i Celu Bożym. To centrum jest strategicznie ważne, ponieważ może być tylko jedno centrum. Na przykład: cała Świątynia była święta, a jednak w jej centrum było specjalne miejsce nazywane Święte Świętych. Ma to takie samo znaczenie co Królów Król i Panów Pan; w porównaniu do innych „świętości”, to Święte Świętych jest najświętsze ze wszystkiego, zajmuje centralne miejsce pierwszeństwa. Taka jest pozycja Chrystusa w umyśle, sercu, woli i celu Bożym.

 Gdybyśmy tylko nauczyli się tej podstawowej lekcji o pierwszeństwie, znacznie uprościło by to nasz chrześcijański marsz. Wielu ludzi jest sfrustrowanych nieskutecznymi próbami pozyskania Boga do swoich wyobrażeń, jak powinno wyglądać życie. Chcą Miłości bez Posłuszeństwa; Błogosławieństwa bez Złamania; Darów bez Owoców; Obietnic Pisma bez Przykazań Pisma; Zbawienia bez Uczniostwa; Korony bez Krzyża. Jak mówi Jezus ci ludzie nie są Go godni i On odrzuca ich jako uczniów. W międzyczasie, kościelnictwo akceptuje ich z otwartymi ramionami, gdzie „na Mi próżno cześć oddają” (Mt. 15:9).

Niektórzy powiedzieli, że nie musimy „dawać” Jezusowi pierwszeństwa ponieważ On już je ma. Wskazuje to na brak zrozumienia. Chrystus, Syn Boga, z pewnością ma wszelką władzę i moc boskości, lecz Pismo ogłasza, że pierwszeństwo Chrystusa jest jeszcze niezrealizowaną przyszłą nadzieję – wieki finał wieków, postępujące dzieło, które, zanim wyrazi się ostatecznie w całym stworzeniu, zaczyna się w prawdziwych uczniach Jezusa. Biblia stanowczo twierdzi, że pomimo iż „wszystko” jest pod Jego stopami, „jeszcze nie widzimy tego, że wszystko zostało złożone pod Jego stopami” (Hbr. 2:8).

 Tak więc obecna rzeczywistość wygląda tak: jest dużo takich rzeczy, które konkurują z Chrystusem o to pierwszeństwo; jest wiele innych opcji, które można wybrać jako centrum, wokół którego krąży nasze życie. Może to pójść tak daleko, że coś lub ktoś może być niepoddanym Chrystusowi, do tego stopnia, że On nie ma pierwszeństwa w pełnej mierze, czego Bóg wymaga. Taki jest konflikt i duchowe napięcie tego Wieku.

Aby zamknąć lukę między tym, czego Bóg chce, a tym co jest, Chrystus zobowiązuje Swoich uczniów: „szukajcie najpierw Królestwa Bożego”. W międzyczasie w miejsce Chrystusa świat oferuje niezliczoną ilość rzeczy, do których można dążyć. Ilość potencjalnych „centrów”, które są do wyboru, jest tak wielka, że trudno by je było wymienić. W centrum naszego życia możemy umieścić dobre rzeczy takie jak: kariera, rodzina, biznes, zdrowie, służba czy relacje i skupić się na spełnianiu siebie i osiąganiu sukcesu w tych dziedzinach. Można również wybrać złe rzecz jako centrum życia i skupić się na nich aż do uzależnienia się, jak na przykład: narkotyki, alkohol, seks czy jedzenie. Możemy się skupić nawet na różnych rzeczach, które są neutralne, ani dobre, ani złe, o ile nie zostaną doprowadzone do skrajności, jak: telewizja, sport, praca wydawanie pieniędzy na różne rzeczy, których nie potrzebujemy czy poświęcenia nadmiernej ilości czasu on-line.

Na rzecz prostoty większość tych rzeczy można zebrać razem w kategorii zwanej: „Skupienie na sobie” (dosł. „Self_Centered”). Uzależnienia z pewnością mieszczą się w niej. Karmią one i pocieszają oraz wzmacniają skupione na sobie myśli i zachowania, często prowadząc do niszczących konsekwencji. Nazywa się to „problemami z kontrolowaniem życia”, ponieważ zajmują one pierwsze miejsce w życiu człowieka. Aby skutecznie kontrolować życie, nie muszą to być uzależnienia nielegalne czy niemoralne. Łowiectwo, wędkarstwo, golf to legalne uzależnienia niektórych mężczyzn. W umiarkowanej postaci cieszą i satysfakcjonują. jeśli jednak bezprawnie zajmują centrum życia człowieka, wyłączając wszelką inną aktywność, możemy powiedzieć, że są one wyrazem Życia Skupionego na Sobie. To są te pierwszeństwa, które działają przeciwko tobie.

 A co z takimi takimi „dobrymi” rzeczami jak: małżeństwo, rodzina, kariera czy służba? Czy mamy porządkować życie wokół tych w pełni prawnych rzeczy? Czy są to centra, które można przyjąć? Dla ucznia Chrystusa, który rozumie zasadę pierwszeństwa – nie.

Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien.  I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien” (Mt. 10”:37, 38).

Tak więc, jednym ze znaków skupionej na Chrystusie wiary jest totalne poddanie pierwszeństwu Chrystusa. Nic i nikt nie może zajmować tego centralnego miejsca pierwszeństwa – jest zarezerwowane dla Chrystusa i wyłącznie Chrystusa. Nie rodzina, nie przyjaciele, nie kościół, nie służba. Nawet nie ty sam.

5 znaków wiary skupionej na Chrystusie_2

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.