ANS – Arabsko-amerykański pastor szuka pomocy w zdobywaniu muzłman w Ameryce.


ASSIST News Service (ANS) –
PO Box 609, Lake Forest, CA 92609-0609 USA

Visit our web site at:
www.assistnews.net

— E-mail:

danjuma1@aol.com


Poniedziałek 24 września 2007Mark Ellis senior korespondent ASSIST News Service


ANAHEIM, CALIFORNIA (ANS) –
ponad 300.000 arabskich amerykanów bierze co roku udział w festiwalu w Dearborn, w stanie Michigan, a jeden pastor był tam z grupą wolontariuszy, aby przekazywać chrześcijańską literaturę i DVD w języku arabskim.


pastor
George Saieg


– Czuliśmy się jak na Środkowym Wschodzie, a nie w Ameryce. – mówi pastor George Saieg, założyciel Arabic Christian Perspective (www.ministrytomuslims.com).
Pochodzący z północnego Sudany, Saieg, wygrał na loterii zieloną kartę, która pozwoliła mu na przyjazd do USA w 1996 roku. Jak większość imigrantów, początkowo był całkowicie pochłonięty zarabianiem na życie, lecz po atakach z 11 września, Bóg złożył na jego sercu ciężar, aby zdobywać jego towarzyszy Arabskich Amerykanów dla ewangelii. Od tej pory, organizuje małe zespoły wolontariuszy do wypadów pod meczety i inne miejsca na terenie całych Stanów Zjednoczonych, gdzie zbierają się muzułmanie.


Tego lata, on wraz z 70 wolontariuszami z sześciu stanów, rozdał 38.000 filmów „Jezus” w j. arabskim na 12 Dorocznym Arabskim Międzynarodowym Festiwalu, największym ulicznym festiwalu tego rodzaju w USA.Saieg (po prawej) rozmawia z muzułmaninem w Dearborn

rozmowa


Chcę widzieć, że każdy muzułmanin w Ameryce ma możliwość usłyszenia ewangelii. – mówi. – Tegoroczny festiwal zmienił prawie kilometr drogi Schaefer Road w centrum East Dearborn w połowie czerwca. Bóg sprowadził tych muzułman do Stanów Zjednoczonych, abyśmy mogli ich zdobyć dla ewangelii Jezusa Chrystusa. W czasie tego trzydniowego święta, 42 osoby przyjęły Chrystusa.


– Byli na tyle otwarci, aby przyjąć nasze materiały. – Zauważa.


Jeden mężczyzna, o imieniu Mohammed powiedział im, że przyjął od nich film „Jezus” w zeszłym orku. „Uwierzyłem w każdy szczegół tego filmu. Co mam zrobić teraz dalej?” zapytał. Jeden z woluntariuszy, Amal, poprowadził go do Pana.


Rozmowa na zewnątrz islamskiego centrum
R


Inny mężczyzna przyszedł do nich ze łzami w oczach i powiedział: „Oglądałem to DVD wczoraj i chcę przyjąć Jezusa”. Gdy poprowadzili go do Pana, powtarza stale: „Czuję, że coś mnie dotyka”, gdy Duch Święty spoczął na nim.


– Mamy tu zdumiewające historie. – mówi pastor Saieg. – Chciałbym widzieć kościoły przychodzące tutaj razem z nami i współpracujące.
Było kilka innych arabskich festiwali w USA, w których chciał uczestniczyć, lecz nie mógł ze względu na brak finansowego wsparcia i wolontariuszy.
Islam ma swoje sprawy w USA i oni mają mnóstwo pieniędzy. – zauważa.
– Wszystko mają na swoim miejscu, lecz my musimy wyjść do nich z ewangelią Jezusa Chrystusa.


————————————————–
Mark Ellis jest seniorem korespondentem ASSIST News Service. Jest również pastorem współpracownikiem w  Laguna Beach, CA. Kontakt: Ellis at markellis4@cox.net
продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.