ANS – Nieludzkie traktowanie aresztowanego pastora Zhou


ASSIST News Service (ANS) –
PO Box 609, Lake Forest, CA 92609-0609 USA

Visit our web site at:

www.assistnews.net
— E-mail:
danjuma1@aol.com

Czwartek, 18 października 2007

Wybitny pastor kościoła domowego cierpi nieludzkie traktowanie w areszcie

Michael Ireland główny korespondent ASSIST News Service

MIDLAND, TEXAS (ANS)

Wybitny pastor kościoła domowego w Urumqi, Xinjiang, został ostatnio aresztowany i oskarżony o nielegalne działania handlowe.
China Aid Association (CAA) (Chińskie Stowarzyszenie Pomocy) twierdzi, że 3 sierpnia, Zhou otrzymał informację o przesyłce drukowanych Biblii przekazanych mu przez kogoś. Został natychmiast zatrzymany bez nakazu sądowego przez urzędników urzędu bezpieczeństwa (Shayibake District Public Security), którzy najwyraźniej spodziewali się odbioru przesyłki. Zhou cierpiał nieludzkie traktowanie jako osoba zatrzymana w areszcie. Urzędnicy skuli Zhou z rękami na plecach pierwszego dnia aresztu. Był zmuszony do spania na betonowej posadzce przez pierwszy miesiąc, po czym dostarczono mu wyłącznie łóżko, jak przekazuje CAA o jego aresztowaniu. Zhou siedział na celi z 14 innymi więźniami, którym urzędnicy polecali, aby go bito, co miało wymusić na Zhou przyznanie się do winy, czego odmówił. 31 sierpnia zostało złożone oficjalne oskarżenie przeciwko Zhou i został przewieziony do więzienia w Urumqi.


żona Zhou

Żona pastora Zhou z dwójką dzieci.

Żona Zhou, Chen-Jihong, oraz jego prawnik, Zhan Jiunong, starali się o przekazanie kaucji, aby Zhou mógł wrócić do rodziny, niestety zostało to odrzucone 16 października,.
Gdy Zhang Xingshui, który jest dyrektorem firmy prawniczej w Pekinie i jednym z najwybitniejszych chińskich obrońców praw człowieka, przybył do Urumqi 17 października, aby odwiedzić klienta, udali się bezpośrednio do Biura Bezpieczeństwa Publicznego i dowiedzieli się, że sprawa pastora Zhou została poprzedniego dnia przeniesiona do biura oskarżyciela. Gdy dotarli do tego biura, jeden z urzędników powiedział, że sprawie Zhou nie został przydzielony numer sprawy. Adwokat Zhang został poproszony o zadzwonienie do biura oskarżyciela po 15 dniach, zgodnie z przepisami dotyczącymi obiegu dokumentów spraw. CAA twierdzi, że ostatnio aresztowany współpracownik Zhou, Tan Wen, został zwolniony 15 października po ukazaniu się sprawozdania CAA o jego aresztowaniu. Tan Wen, chrześcijanin, który towarzyszył Zhou w przejęciu dostawy Biblii został aresztowany 9 października 2007. CAA przekazuje również, że pekiński pastor Hua Huiqi został zwolniony przez policję ze szpitala Tiantan i przeniesiony z powrotem do wynajętego przez niego domu 16.10. Został ponownie pobity przez 4 czy 5 urzędników bezpieki, ponieważ chciał skorzystać z łazienki przyległej do jego sypialni. Urzędnicy bezpieki odmówili jego prośbie, blokując wszelkie możliwości skomunikowania się z nim przez kilku dziennikarzy oczekujących na zewnątrz jego domu. Kazali mu pozostać w sypialni, zmuszając jego żonę, Wei Jumei, do posprzątania po zdarzeniu.

Zainteresowani chrześcijanie mogą wyrazić swoje zaniepokojenie i komunikować się z władzami Chińskimi pod następującymi adresami:

Ambasador Zhou Wenzhong,

Embassy of the People’s Republic of China

2300 Connecticut Ave NW, Washington DC 20008

www.china-embassy.org/

Tel: 202-7456743

Fax: 202- 588-0032;
202-7457473

Dyrektor d/s religijnych : (202) 328-2512 Ms. Wu Aiying, minister of Ministry of Justice of PRC

Tel: +86-10-65205114

Fax: +86-10-64729863

Email: pufamaster@legalinfo.gov.cn

Adres: No. 10, Nan Da Jie, Chaoyangmen, Beijing City (Zip Code: 100020)

——————————————-


Michael Ireland jest międzynarodowym niezależnym dziennikarzem. Były reporter londyńskiej gazety, jest głównym korespondentem ASSIST News Service of Lake Forest, California. Michael wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w 1982 roku i stał się obywatelem US we wrześniu 1995. Jest żonaty, ma dwie córki. Często udziela się również w UCB Europe, brytyjskiej chrześcijańskiej radiostacji. Jego strona znajduje się na:
Michael’s Wor(l)d BLOGS

особенности продвижения сайтов недвижимость

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.