Bądź jak dziecko 2

Wiliams James
Dzieci są ufne.

Przyp. 3:5 „Zaufaj Panu całym sercem, a nie polegaj na własnym rozumie”

Zauważ to, w jaki sposób małe dzieci, nawet niemowlęta, pozwalają ci się podnosić w górę i nosić. Czy dziecko wydaje się  obawiać choć odrobinę o to, że możesz je upuścić? Oczywiście, że nie. W rzeczywistości ono nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest metr pięćdziesiąt nad podłogą. Ono po prostu zakłada, ze skoro masz je w ramionach to wszystko będzie w porządku. Nie prosi o referencje, aby sprawdzić czy masz kwalifikacje do noszenia go czy bycia jego rodzicem. Ufa całkowicie.

Bez żadnych wątpliwości dostrzeżesz, że w miarę wzrostu dziecka ku dorosłości, zaufanie jest pierwszą rzeczą, która zanika i to stopniowo. „To nie jest w porządku” ? to jedno z najczęściej wydawanych przez dzieci okrzyków, gdy stają się starsze. Zazwyczaj dzieci podkreślają swoją niezależność przez to, że przenoszą swoje zaufanie z ciebie na siebie. Jest to częścią stawania się dorosłym i do pewnego stopnia jest to dobre, lecz popatrzmy na duchowe znaczenie zasady zaufania naszemu Niebieskiemu Ojcu.

Jeśli jest jakiś dominujący temat, który przetacza się przez cała Biblię to z pewnością jest to idea, że musimy ufać Bogu, że wszelkie dobro w naszym życiu pochodzi o Niego. Gdyby Adam i Ewa zaufali Bożym poleceniom, aby nie jeść owocu, pozostali by w Ogrodzie. Gdy Bóg chciał wyprowadzić Izraela z Egiptu, Mojżesz sprzeczał się z nim, a nawet  prosił, żeby Bóg wybrał sobie kogoś innego.
Lecz Boże przesłanie w tym wyborze było takie: „To nie ty, Mojżeszu, to  Ja. Ja to sprawię i stanie się”.
Gdyby Abraham zaufał Bogu, że będzie miał dziecko z Sarą, nie próbował by robić czegoś innego, a tak zaszła w ciążę inna kobieta i urodził się Ismael, co nigdy nie było Bożym zamiarem.

Pomyśl o dawaniu. Jeśli dasz dziesięcinę, to stwierdzasz, że ufasz Bogu, że On przez pozostałe 90% zaspokoi 100% twoich potrzeb. Pomyśl o odpoczynku. Jeśli pójdziesz za Bożym przykładem oddzielając jeden dzień to okazujesz zaufanie Jemu, że zdążysz zrobić wszystko, co trzeba w ciągu pozostałych sześciu dni. Ponieważ przykazano nam, aby dawać i odpoczywać, musimy ufać, że On stanie za nami, gdy my postępujemy zgodnie z Jego poleceniami.

W końcu pomyśl o samym zbawieniu. Nie możesz być wystarczająco dobry, aby spędzić wieczność w obecności Boga., zatem musisz zaufać w krew Jezusa. Bóg chce, abyśmy mieli dziecięcą ufność w Nim, w to, że On zawsze nas zaspokoi, że On sprawi, że wszystko będzie działać ku dobrem dla tych, którzy Go miłują.

Rozważanie sprawy zaufania bez jego przeciwieństwa, strachu, byłoby niekompletne. Powiedziano, że pierwszym przykazaniem ze wszystkich  biblijnych jest „nie bój się”. Młodsze dzieci nie boją się ponieważ ufają.
Ps. 56:11 mówi: „Bogu ufam nie lękam się…”.  Boże Słowo jasno  stanowi, że nie możemy równocześnie ufać Bogu i bać się okoliczności. To jak z zamówieniem na kawę z mlekiem i cukrem.

Strach nie pochodzi od Boga:
2 Tym 1:7: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości”.
1 Jn 4:18 : „W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości”.

Strach = związanie:
Rzym. 8:15:  „wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy : Abba, Ojcze!”

Hebr. 2:15: ” I wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli”.

Strach jest synonimem związania, a więc ufność musi być zawiązana z wolnością. Jeśli masz problemy ze strachem to musisz się modlić o wolność do zaufania Bogu!

Test:
Czy kiedykolwiek byłeś bez pracy, lub miałeś jakąś finansową katastrofę (lub potencjalną katastrofę)?  Czy modliłeś się o to? Czy martwiłeś? Gdy rozmawiałeś z przyjaciółmi, czy podchodziłeś do tego w taki sposób, aby pokazać jak bardzo się tym martwisz, czy byłeś przepełniony przekonaniem, że Pan w jakiś sposób zatroszczy się o ciebie? Co gorsze, czy próbowałeś i Robiłeś Coś bez uprzedniej modlitwy.

Sprawdzian dumy:
Im bardziej ufamy Jemu, tym mniej ufamy naszym własnym możliwościom i  rozumowi. Przeciwnik będzie starał się nas doprowadzić do myślenia, że miejsce pełnego zaufania, z całego serca, jest znakiem słabości.aracer

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.