Category Archives: Fenn John

Jak będzie wyglądało Millenium – część 2

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Ostatnim razem wyjaśniałem, że w momencie swojego powrotu, Jezus ustanowi wewnętrzne ramy swego rządu, wykorzystując wierzących, którzy żyli od czasu Pięćdziesiątnicy do chwili Jego powrotu, jako pracowników Swego światowego Królestwa. Zakładam, że obejmie to także wierzących z czasów Starego Testamentu, choć być może pozostaną w tym czasie w niebie – jednak nasze poznanie w tej kwestii jest tylko szczątkowe.

Narzucona sprawiedliwość

W Obj.19:15 czytamy, że po powrocie, Jezus „pobije narody” i „będzie nimi rządził żelazną laską”. Słowo „rządzić” użyte tutaj jest w rzeczywistości „poimanei”, co oznacza „pasterzować”. Będzie ich pasł żelazną laską.

To wskazuje, że Jego rządy będą narzuconą sprawiedliwością, co oznacza, że ty i ja będziemy podejmować decyzje i rozstrzygać kwestie między ludźmi, podobnie jak Salomon robił to w swojej mądrości. Możemy pomyśleć: „Teraz ledwo sobie radzę ze swoim własnym życiem i sam szukam odpowiedzi, jak więc będę w stanie innym mówić, co jest dobre, a co złe?”

Jednak w Hebr.6: 5 widzimy dary Ducha nazwane „mocami przyszłego wieku”, co oznacza, że gdy znajdziemy się już w naszych uwielbionych ciałach, pełni Ducha, będziemy poruszać się zgodnie ze słowem wiedzy, słowem mądrości, rozeznając duchy i nie tylko. Będziemy mieli mądrość Ducha Świętego, aby osądzić, czy coś jest sprawiedliwe czy też nie.

Na przykład, ktoś przyjdzie do ciebie, twierdząc, że cieśla policzył za dużo za swoją pracę, którą mu zlecił. Cieśla stwierdzi, że to dlatego, że człowiek ten wiele razy zmieniał to, co chciał aby mu zrobić, więc musi zapłacić za stracony czas. Mając słowo wiedzy i mądrości od Pana, będziemy mogli sprawiedliwie osądzić, kto ma rację a kto nie.

Continue reading

Jak będzie wyglądało Millenium – część 1

https://churchwithoutwallsinternational.org/

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Właśnie skończyliśmy serię opisującą chaos Wielkiego Ucisku. Przejdźmy więc teraz do czasu, gdy rządy człowieka się skończą, a zaczną się rządy Jezusa – czasu zwanego Millenium (Tysiącletnim Królestwem).

Jezus ponownie pojawia się w ciele w czasie swego powrotu

Od czasu wniebowstąpienia, opisanego w Dziejach Apostolskich 1, kiedy ktoś potem widział Pana, działo się tak, ponieważ pozwolono mu widzieć lub poruszać się realności Ducha, gdzie też przebywa Jezus. Paweł ujrzał Pana w Dziejach Apostolskich 9, podobnie jak wierzący Ananiasz. Paweł widział Go ponownie w Koryncie, w Dziejach Apostolskich 18, i jeszcze raz w Dziejach Apostolskich 22:17. Apostoł Jan nazwał to ‘byciem w zachwyceniu’ czyli w realności Ducha (Obj. 1:10, 4:2). Za pierwszym razem opisywał, gdy przebywał w Duchu i ujrzał Pana w Jego wymiarze a za drugim razem, gdy został pochwycony do nieba.

W moim przypadku, kiedy moje fizyczne oczy pozostają otwarte, a oczy duchowe otwierają się na wymiar duchowy, to wygląda to tak, jakby jedna rzecz nałożyła się na drugą i widzę obie realności jednocześnie. Wygląda to tak, jak opisano to w przypadku Elizeusza i jego sługi (2 Król. 6: 15-17), którzy widzieli jednocześnie naturalne okoliczności ORAZ armię anielską, która ich chroniła.

Jednak, w momencie swojego powrotu, Jezus wyjdzie z realności Ducha, aby ponownie znaleźć się w świecie naturalnym, a my otrzymany nowe, ‘uwielbione’ ciała, abyśmy mogli razem z Nim rządzić i panować. Aniołowie Boży powiedzieli podczas wniebowstąpienia: „Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba.” (Dz. 1:11).

Historia opisana w Księdze Objawienia jest historią gwałtownego końca rządów człowieka i początku tysiącletniego panowania Jezusa, jako Króla całej Ziemi.

Continue reading

Jak to będzie z tym Wielkim Uciskiem? – część 2

https://churchwithoutwallsinternational.org/

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Jeśli mieliście do czynienia z różnym chrześcijańskim nauczaniem, to na pewno słyszeliście, że są ludzie, którzy już lata temu zaczęli nauczać, że właśnie znajdujemy się w czasie Wielkiego Ucisku. Nieustannie, przynajmniej raz w miesiącu, otrzymuję email z pytaniem, czy to prawda. Jest to dość powszechny błąd. Jednakże większość ludzi zdała już sobie sprawę z tego, że był to błąd, gdyż minęło przeszło siedem lat a świat się dalej kręci. Jednak są tacy, co w dalszym ciągu trzymają się tej teorii.

Kiedy weźmie się pod uwagę cały obraz tego, co wydarzy się na naszej planecie w ciągu tego czasu, to zupełnie oczywistym stanie się fakt, że nie żyjemy jeszcze w tym czasie.

Rozbłyski słoneczne

Ostatnio wyjaśniałem kwestię podwójnej asteroidy / komety uderzających w Ziemię u kresu wieku. Jednak, oprócz tego, będą inne rzeczy na niebie – rozbłyski słoneczne uderzające w Ziemię.

Continue reading

Jak będzie wyglądał wielki ucisk? Asteroidy! – część 1

https://churchwithoutwallsinternational.org/

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Wiele jest różnych głosów „głoszących” wszelkie niestworzone rzeczy na temat dni ostatecznych. Aby pozbyć się lęków z tego wypływających i zastąpić je Bożym pokojem, dobrze będzie po prostu przejść przez rozdziały i wersety o tym mówiące. Co wyrzucą w powietrze dwa uderzenia asteroidy?

Pierwsza rzecz do zrozumienia

Proroctwo nie zawsze dotyczy, czy też mieści się w granicach obecnego wieku, co oznacza, że prorocze słowo wypowiedziane w jednym wieku może się wypełnić w innym wieku.
Stary Testament, którego pisanie ukończono około 2500 lat temu, przepowiada wiele rzeczy o Millenium, które jeszcze nie nadeszło i przeskakuje nad czasem, w którym obecnie żyjemy. Np. w Iz.11: 6-9 i 65: 25 czytamy o dzikich zwierzętach żyjących zgodnie w czasie Millenium, gdzie dzisiaj są one naturalnymi wrogami.

Continue reading

Gdzie będzie można oglądać cuda – 2

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Mówiłem o tym, że jedną z rzeczy, którymi dzielił się ze mną Pan, były „cuda społeczne”, których to będzie można doświadczyć w domowych kościołach, na spotkaniach oraz w rodzinie i wspólnocie wiary.

Szukanie w niewłaściwych miejscach

Ci z nas, wychowani w wierze w tradycyjnym kościele, zostali nauczeni, aby wyglądać cudów w ramach spotkań kościelnych. Nie jest to krytyka, tylko spostrzeżenie, ponieważ byłem tam i sam tak robiłem.

Jeśli już jakiś pastor poczuje się wystarczająco bezpieczny, aby zaufać liderom jakiejś grupy domowej i pozwolić odstąpić lekko w bok od oficjalnego planu kościelnego, aby pozwolić Duchowi płynąć poprzez uwielbienie i modlitwę, to ma to miejsce relatywnie rzadko. Wszystkie programy kościelne nakierowane są na to, aby wszystko prowadziło w końcu do niedzielnego nabożeństwa w budynku kościoła.

Tak więc uczestnicy nabożeństw z szacunkiem spoglądają na nie, jako źródło Bożej mądrości i miejsce, gdzie cuda się dzieją. Kiedy ma wystąpić zaproszony mówca, to powszechne jest wyczekiwanie, że Bóg może uczynić dziś coś szczególnego. Dodaj do tego wszystko to, co pokazuje się w telewizji chrześcijańskiej, filmach różnych służb, słyszy się w opowieściach misyjnych, w których zdarzyły się wielkie cuda, i wszystko to potwierdza, że tradycyjne nabożeństwo jest miejscem, w którym Bóg porusza się przez Swego Ducha.

Gdzie miały miejsce cuda w Nowym Testamencie?

Continue reading

Gdzie będzie można oglądać cuda? – część 1

https://churchwithoutwallsinternational.org/

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Wskrzesił zmarłych, rozmnożył jedzenie dla tysięcy ludzi, uzdrowił trędowatych, prorokował i wiele więcej – i nie mówię tu o Jezusie.

Więcej z tego, co powiedział

W ciągu ostatnich 3 tygodni dzieliłem się częścią z tego, co Pan powiedział o pracy, którą wykonuje w sercach ludzi – nazwijmy ich ‘cielesnymi wierzącymi’. Dzisiaj podzielę się rzeczami, które powiedział dla wierzących, którzy już z Nim chodzą.

Jedną z tych rzeczy, jest to, jak Ojciec będzie czynił cuda w kościołach domowych oraz poprzez relacje w tych kościołach. Powiedział , że kościoły domowe staną się znane jako miejsce, gdzie otrzymuje się odpowiedzi na modlitwę, gdzie mają miejsce uzdrowienia i cuda. Powiedział, że będzie to przypominało dni przebudzenia charyzmatycznego z lat siedemdziesiątych, jednak będzie odmienne on niego, ponieważ obecna kultura jest inna i miliony ludzi będą opuszczać charyzmatyczne kościoły, aby Go szukać.

„W przeszłości ludzie szukali cudów na nabożeństwach, w tradycyjnym kościele i wielu robi to nawet teraz, ale Ja nigdy naprawdę nie wyszedłem z domu. Tu właśnie w obfitości doświadczysz uzdrowienia i cudów. Nadchodzą dni, w których o spotkaniach domowych będzie się powszechnie mówiło jako o miejscu, gdzie można doświadczyć cudu, uzdrowienia, odpowiedzi na modlitwę, doświadczyć realności wiary. Powiedziałem wam: „jak było na początku, tak być musi być i teraz.”

Continue reading

Słowo od Pana 12.01.2019, część 3

https://churchwithoutwallsinternational.org/

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Dzisiaj w bardziej konkretny sposób odniosę się do tego, co Pan powiedział w czasie ostatniej, bardzo intensywnej wizytacji, a co dotyczyło ciała Chrystusa. Wielu wierzących przypomina kościół w Laodycei i podobnie jak oni, jeśli sami siebie nie osądzą, znajdą się w niebezpieczeństwie. Wizytacja Pana dotyczyła tej części ciała Chrystusa, które przypomina kościół w Laodycei.

Laodycea

Laodycea została założona niedaleko gorącego źródła, które było bogate w minerały. Ludzie przybywali z całego Cesarstwa Rzymskiego, aby wziąć kąpiel w leczniczych wodach i zaaplikować na siebie błoto bogate w minerały. Miasto było tak bogate, że gdy w roku 60-tym uległo zniszczeniu w następstwie trzęsienia ziemi, odrzuciło propozycję pomocy Nerona w odbudowie i odbudowało się samo z własnych środków.

Szczególne znaczenie w mieście miało centrum leczenia chorób oczu, gdzie przygotowywano maść, którą nakładano na oczy wierząc, że wyciągnie z ciała truciznę sprawiającą złe widzenie. Rzymianie chcąc dostarczyć wodę do miasta, budowali rurociągi, ale woda była tak bogata w minerały, że zatykała rury, które wymagały nieustającej konserwacji. Wiadomo też, że zanim woda dotarła do miasta, była jeszcze za gorąca, aby ją od razu pić, ale jednocześnie zbyt chłodna, aby w niej gotować. Była po prostu letnia.

Wygodny kościół

Jezus użył tego lokalnego obrazu zwracając się do nich: „Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący! A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich” Obj. 3: 15-16

Słowo „uczynki” to „erga”, od którego pochodzi słowo „ergonomiczny”, co oznacza projekt, który jest wydajny i wygodny do pracy i życia. Mieszkańcy wiedli łatwe i przyjemne życie. Ich ‘dawanie innym’ nie wymagało od nich wysiłku. Ich życie było „ergonomiczne” – łatwe, letnie i wygodne.

Continue reading