Category Archives: Autor

Autorzy artykułów

T. Austin-Sparks „Świątynia Boża”

Tłumaczę następną książkę T. Austina-Sparks pt.: „Świątynia Boża”. Cztery rozdziały już gotowe.

„Świątynia Boża” – Spis treści

Świątynia Boża – Rozdział 1 „Boży odwieczny cel”

Transkrypcja z nauczania na konferencji. Po raz pierwszy opublikowano w magazynie „A Witness and A Testimony” w 1938 roku.
Czytanie: Wyj 25:8-9; 40:34-35; Iz 6:1; 2 Krn 7:1; Dz 2:1-3; Ef 1:4-6,11-12; 2:21-22; Hbr 3:1-6. Główna myślą zawartą w tych wersach jest wieczny zamiar. Dalej … Czytaj dalej

Świątynia Boża – Rozdział 2 „Niebiański rząd”

Czytanie: Hbr 3:1,6; 4:14; 6:4-5; 8:1-2,5; 9:23-24; 11:16; 12:22-26.
To w niebie ma miejsce doskonała myśl Boża. Człowiek od upadku jest na wygnaniu z nieba, tak więc niebiosa muszą tutaj rządzić, aby cokolwiek tutaj nadawało się, zgodnie z Bożą … Czytaj dalej

Świątynia Boża – Rozdział 3 „Objawienie Jezusa Chrystusa”

Ga 1:12; 2:2; Obj 1:1; Ef 1:17; 3:3; Ef 1:10; Kol 1:28. Dosłowne tłumaczenie Gal 1:12 brzmi: „… ani mnie jej nie nauczono, lecz przez objawienie Jezusa Chrystusa”. Jest to klucz do wielu rzeczy z tego, co Paweł … Czytaj dalej

Świątynia Boża – Rozdział 4 „Natura Domu Bożego”

Księga Wyjścia 32
Skrajnie ważne jest, abyśmy byli dogłębnie przekonani o tym, że Bóg w tym czasie w szczególny sposób porusza się według doskonale przygotowanego planu. Te działa były przygotowane, plan ukończony, cel ustanowiony i całkowicie zdefiniowany jeszcze przed założeniem tego … Czytaj dalej

Muzułmańskie prześladowania chrześcijan – sierpień 2020

Raymond Ibrahim

Zniszczone freski (R) wewnątrz starożytnego klasztoru Sumela in Turkey (L).

Oryg.: TUTAJ

Tekst tłumaczony z kilku języków dlatego trochę skrócony…przyp.tłum.

Tekst tłumaczony z kilku języków dlatego trochę skrócony…przyp.tłum.Rzezie chrześcijan
Filipiny: 24 sierpnia zostało zabitych 15 osób w wyniku bliźniaczych samobójczych wybuchów, które zostały przeprowadzone przez wdowy po terrorystach, a celem była katedra w mieście Jolo o większości populacji muzułmańskiej. 80 osób zostało rannych. Odpowiedzialność za atak wzięło na siebie dżihadystyczne terrorystyczne ugrupowanie Abu Sayyaf. „Były dwie osoby. W pierwszym wybuchu jedna, – potwierdził rzecznik wojskowy. – a druga wysadziła się w powietrze po jej aresztowaniu, po pierwszym wybuchu”. Lokalny biskup, Charli Inzon powiedział o tych, którzy zginęli: „Zginęli jako męczennicy dając świadectwo swej chrześcijańskiej wiary. Pozostali w Jolo pomimo nieustających upokorzeń i ryzyka… Było to skrytobójczy , nieludzki i zły akt przemocy”. Grupa obrońców praw człowieka, Church in Need, stwierdziła, że „jest to nawet jeszcze bardziej pozbawione skrupułów ze względu na trudności, jakich doświadczają nasi ludzie w związku z pandemią Covid-19”.

Etiopia: Co najmniej 500 chrześcijan – w tym ciężarne kobiety, dzieci i całe rodziny – zostały zaszlachtowane w okresie między czerwcem a 27 Sierpnia, w czymś, co zostało opisane jako „bezlitosne ataki od drzwi do drzwi”. Wkrótce po rzekomym zamachu na popularnego piosenkarza pochodzącego z mającego większość muzułmańskiego plemienia (29 czerwca), „ekstremiści przyjechali samochodami uzbrojeni w broń, maczety, miecze i włócznie, szukali i mordowali chrześcijan”. W sprawozdaniu czytamy:

Continue reading

Wolna wola 2

The Church Without Walls

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.
Część 1

Gdy już ustaliliśmy, że jesteśmy w pełni suwerenni i ani Bóg, ani diabeł nie mogą nas do niczego zmusić, to trzeba jasno powiedzieć, że oznacza to także, że jesteśmy w 100% odpowiedzialni za nasze czyny. Jesteśmy suwerenni, lecz pozostajemy stworzeniami, co oznacza, że odpowiadamy najpierw przed naszym Stwórcą, a następnie przed innymi.

W 100% odpowiadamy za własne uczynki
Odpowiadamy za to, co myślimy, co czujemy i co robimy. Bez względu na to, czy mieszkamy w pałacu, czy w więzieniu, jesteśmy teraz odpowiedzialni za nasze myśli, emocje i czyny. I jeśli tylko chcemy, mamy zapewnioną możliwość chodzenia z Nim w każdym z tych obszarów.

Na rynku chrześcijańskim istnieje wiele różnych służb zbudowanych wokół idei, że to ktoś inny jest odpowiedzialny za stan w jakim się znajdujemy. Wspólnym ich mianownikiem jest, że to ktoś inny powstrzymuje mnie od bycia tym, kim mogę być w Chrystusie. Dla niektórych może to być np. prababcia, która przed wiekami parała się okultyzmem i teraz ten duch będący w rodzinie od lat uniemożliwia im stanie się tym, kim Chrystus chce abym był. Albo jakieś wydarzenie z dzieciństwa, które wywarło negatywny wpływ na moją psychikę, więc jestem wypruty z emocji od tego czasu i nie jestem w stanie doświadczać Boga. Albo np. może Bóg pozwolił komuś w moim życiu coś mi uczynić i przez to teraz trudno mi zaufać Panu. Albo np. jakiś znany mi kaznodzieja, który z czasem odpadł od Boga i z tego powodu przestałem wierzyć w Boga.

Istnieje wiele różnych przyczyn, na które możemy się powoływać, lecz w istocie są to tylko wymówki mające usprawiedliwić nasz obecny sposób myślenia i postępowania. Oczywiście to prawda, że inni ludzie robią rzeczy, które mają na nas wpływ, lecz mamy być Paweł, który powiedział w Fil. 4: 12-13: „Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie”.

Continue reading

Stan 6,8.11.2020

06.11.
Niewypróbowana wiara, która jest systematyczna, akademicka i w pełni wytłumaczalna jest zrodzona z intelektualnych przekonań w przeciwieństwie do paradoksalnego doświadczenia. Nie-wiara, czym to w rzeczywistości jest, ma tendencje do tworzenia rytualistycznej i bezosobowej duchowości.

Dojrzała wiara, wiara, która jest niewytłumaczalna i została wypróbowana wielokrotnie w ogniu życia, cierpienia i upadku, pozostawia mnóstwo miejsca dla tajemnicy, którą nazywamy Bogiem.

Im lepiej „znam” wiarę, tym mniej potrafię ją wyjaśnić czy raczej mam mniejszą potrzebą wyjaśniania jej.

08.11.
Ludzie często proszą mnie, abym wyjaśnił różne rzeczy z Pisma i w 90% ich pytania zakorzenione są w Starym Testamencie. Jest tak dlatego, że przelotnie zobaczyliśmy Jezusa i próbujemy przefiltrować i pogodzić Go przez starotestamentowy filtr, zamiast filtrować całe Pismo przez Jezusa, na którego całe Pismo wskazuje.

Continue reading

Wolna wola… 1

The Church Without Walls

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

W tym cyklu nie będzie chodziło wcale o predestynację, ale o to, czym jest wolna wola, po co nam jest dana i jakie z tego płyną korzyści. Pomoże to nam zrozumieć wiele problemów, których doświadczamy w życiu. Jako, że dla niektórych kwestia predestynacji jest problematyczna, to zanim pójdziemy dalej pozwólcie, że się do niej odniosę.

Predestynacja to przekonanie, że dana osoba ma w życiu wolną wolę, aby grzeszyć lub nie, jednak nie ma wolnego wyboru odnośnie nieba lub piekła. Ludzie wierzą, że Bóg „przeznaczył” ich albo do nieba, albo do piekła.
To błędne nauczanie zostało zapoczątkowane około 1530 roku przez Jana Kalwina- francuskiego reformatora. Poza tym środowiskiem nie znajdziecie takich poglądów ani w judaizmie, ani w czasie 2000 lat chrześcijaństwa.

Istnieją dwa główne wersety, którymi podpiera się predestynacja. Pierwszy to Rzm 8:29: „Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego…

Continue reading

Prawdziwa przyczyna prześladowań 3 – proroctwo dla Ciała Chrystusa

The Church Without Walls

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Ostatnim razem skończyłem mówiąc, jak Gallio, rzymski senator i sędzia stwierdził, że chrześcijaństwo nie może być uznane przestępstwem federalnym i że sytuacja ta miała się wkrótce zmienić.

W ciągu kilku lat Cezar zmienił prawo, ustanawiając obowiązek oddawania mu czci i deklarowania lojalności wobec Rzymowi. W ciągu następnych 2.5 wieku tysiące chrześcijan poniosło śmierć, ponieważ odmówili oddawania czci Cesarzowi, odmówili zadeklarowania lojalności wobec Imperium. Zostali za to straceni jako zdrajcy.

Kult państwa lub wodza
Historycznie rzecz biorąc, gdy po raz pierwszy w kraju zaczyna się oceniać jednostki czy są dobrymi obywatelami i dzieje się to tylko na podstawie religii przez nich wyznawanej, to proces ten zaczyna postępować do przodu dość szybko. Daniel był początkowo dobrze traktowany –  karmiono go najlepszym pożywieniem, dano najlepsze wykształcenie, ale wkrótce jego przeciwnicy w społeczeństwie nazwali jego wiarę w Boga nie patriotyczną postawą wobec króla. Oddawanie przez niego chwały Bogu okrzyknięto deklaracją nielojalności wobec króla i przepisów prawa.

Continue reading