Category Archives: Russell Kelly – Czy kościół powinien nauczać o dziesięcinie

Potężne dzieło nt. dziesięciny, wszystkie przypadki pojawienia się tego słowa w Biblii i wszystkie zastosowania. Bardzo głęboka analiza tematu.