Category Archives: Codzienne rozważania_2013

Codzienne rozważania_10.04.2015

Hurynowicz_rozwazania
Ps 37:5
POWIERZ PANU DROGĘ SWOJĄ, ZAUFAJ MU, A ON WSZYSTKO DOBRZE UCZYNI

Nie ważne jaki ciężar dźwigasz, powiedz o tym Bogu i złóż to na Niego a uwolnisz się od troski. Może okazać się niemożliwe powierzyć swą drogę Bogu jeśli ta droga Jemu się nie podoba. Człowiek tylko przez wiarę może powierzyć swoją drogę Bogu. Jeśli w sercu znajdzie się choćby najmniejsze zwątpienie, czy nasza droga jest dobra to wiara odmówi wszelkiego w tym udziału. Naszą drogę powinniśmy powierzać Bogu każdego dnia a nie tylko w jakimś szczególnym wypadku. Choćby droga wiodła tuż nad przepaścią na którą Bóg nas kieruje, nie powinniśmy brać steru z Jego ręki. Wierzący musi dokładnie zbadać zakorzenione w sobie przyzwyczajenia. Jesteśmy skłonni uważać to za pewnik, że Bóg je aprobuje. Dlaczego jest tak wielu wierzących, żyjących w ciągłym strachu? Tylko dlatego, że nie powierzyli swojej drogi Bogu. Przynieśli w modlitwie tę drogę przed Boga lecz troskę zabrali z powrotem ze sobą. Zbudujmy mały płot ufności wokół dzisiejszego dnia i nie spoglądaj między szparami na dzień jutrzejszy. Bóg ci pomoże.
Życzę błogosławionego dnia.поисковый аудит сайта

Codzienne rozważania_13.05.2014 – Czyste zadowolenie

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Mówi głupi w swoim sercu: Nie ma Boga. Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają, nikt nie czyni dobrze. Pan spogląda z nieba na synów ludzkich, badając, czy jest wśród nich rozumny, który szukałby Boga” (Ps 14:1-2).

Kilka lat temu spotkałem się z kimś w popularnej kawiarni. Dostaliśmy stolik w pobliżu trzech mężczyzn, którzy w cyniczny sposób rozmawiali o religii. Myślę, że robili to specjalnie ze względu na mnie, ponieważ świadczyłem im o Panu. Pewnie wydawało im się, że jest to mądre, systematycznie niszczyli kościół, chrześcijan, Biblię, pokutę i usprawiedliwienie z wiary. Ci, tak zwani mędrcy złożyli swoje wieczne przeznaczenie w rękach swoich dobrych uczynków, bądź na wyobrażeniach o własnym intelekcie.

Co by było jednak, gdyby mieli rację? A co jeśli Biblia myli się a konieczność pokuty jest błędem? Jak do tej pory nie spotkałem cynika, który były szczęśliwą i zadowoloną osobą. W istocie to są to najbardziej nędzni ludzie, jakich poznałem. Szukają czegoś, co zadowoli ich wewnętrzne tęsknoty, lecz nie są w stanie nigdy tego znaleźć.

Gdy zastanawiam się nad swoim własnym życie i innych chrześcijan, widzę istotny kontrast. Mamy tu do czynienia z radością i zadowoleniem, którego cynicy nigdy nie przeżywają. Nawet jeśli jeśli nie ma nieba do zdobycia, jest obecna radość, której ten świat nigdy nie pozna. Gdy spotykamy się z tragedią czy bólem, mamy pociechę, której wyłącznie Bóg może udzielić.

Ale co będzie, jeśli to cynicy się mylą? (Jestem przekonany, że tak jest!) Tragiczna rzeczywistość jest taka, że chodzi tu o coś znacznie większego niż chwilowe uczucia tego świata. Przed nami rozciąga się wieczność, cynicy staną twarzą w twarz z Sędzia Wszechświata, który wyda wyrok za to, że nie przyjęli Jego wspaniałej oferty zbawienia.

Niech was Bóg błogosławi obficie, gdy wy błogosławicie innych słowem i czynem!

– – Pastor Cecil

продвижение сайта

Codzienne rozważania_31.05.2013

Wyjdź z ziemi swojej…do ziemi, którą ci wskażę i będę ci błogosławił” (Rdz. 12:1,2).

Powołanie Boże zawiera w sobie zarówno łaskę jak i prawdę. Prawda jest narzędziem oddzielenia: „Wyjdź”. Łaska jest obietnicą: „Będę ci błogosławił i uczynię cię błogosławieństwem”. Człowiek często chwyta się łaski, tego Bożego „będę błogosławił”, lecz zawodzi jeśli chodzi o zastosowanie wymagania – „wyjdź”. Dotyczy to nie tylko sprawy naszego zbawienia w pierwszych krokach, lecz staje się nowym objawieniem z każdym kolejnym powołaniem w różnych okresach chrześcijańskiego życia. Te powołania Boże do pełniejszego i większego przyjęcia prawdy i służby; świadectwa i świadczenia; poddania i doświadczenia, niewątpliwie przychodzą w takiej czy innej formie Bożego nawiedzenia według tego, jak Pan chce prowadzić w łasce. Będzie to we właściwym czasie, zdecydowane i wyzywające. Posłaniec może przyjść jakby znikąd; bez reputacji, uznania, światowej sławy i czci. Przekaże przesłanie, pozostając tylko tak długo, aby słuchającemu zostawić najbardziej istotne konsekwencje. Wtedy, gdy już pójdzie, nic nie może być ponownie takie samo.

„Wezwanie” zabrzmiało. Kryzy został uruchomiony. Teraz sprawy toczą się między tym życiem, które było prowadzone w ramach jego znanych lub nierozpoznanych ograniczeń, a tym co oferuje Bóg. Jak zwykle jednak w takim przypadku, prawda zamierza wzywać do „wyjścia”. Wyjście może dotyczyć jakiegoś szczególnego powodzenia/popularności, względnie łatwej drogi. Może zachodzić tu ryzyko utraty reputacji, prestiżu, popadnięcie w niełaskę ludzi, uzyskanie określenia: 'samotnika’, 'dziwaka’, 'skrajnego’, 'niebezpiecznego’. Może to oznaczać czołowe uderzenie wszystkich uprzedzeń, tradycji i niechęci religijnego świata. Może w to wejść wykluczenie, ostracyzm i podejrzenie. To wszystko akompaniuje powołaniom Bożym, aby iść w Nim poza przyjęte standardy. Jest to koszt poszukiwania ścieżki dla dusz, jest to cena, którą należy zapłacić za większą użyteczność dla Boga i ludzi.

T. Austin-Sparks from: „Called. Chosen. Faithful.”

_________________________________________________________________

30 maja| 01 czerwca

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

бесплатная быстрая раскрутка сайта

Codzienne rozważania_30.05.2013

Nie pogardzajcie małymi początkami, ponieważ Pan raduje się, widząc, że praca ruszyła” (Zach. 4:10 NLT).

Niesienie świadectwa Bożej chwały, nie jest jakimś drobiazgiem. Nie możemy sami produkować cnoty małości, jakby w było coś ważnego odrzuceniu przez innych, lecz równocześnie powinniśmy odkryć to, że za każdym razem, gdy Bóg wzywa ludzi do objawiania Swej chwały, wybiera tych, którzy nie mają chwały sami w sobie.

Bóg zawsze musiał odzierać Swoje narzędzia z ich własnej chwały. Mojżesz, zanim mógł stać się narzędziem, które objawiałoby chwałę Bożą, sam napełniony egipską samowystarczalnością, musiał iść na 40 lat na tyły pustyni, aby zostać opróżnionym i zmuszonym do wyznania swej całkowitej nieprzydatności, Bywało, że niektórzy Izraelici próbowali pogardzać tym teraz pokornym Mojżeszem, a on sam nie bronił się, lecz Bóg szybko pokazał wszystkim, których to dotyczyło, jakim złem było odrzucanie go. Pojawiła się chwała Boża u wejścia do świątyni i podjęła wyzwanie. Czasami Bogu zajmuje wiele lat doprowadzenie nas do wystarczającej słabości, małości i próżni, aby On mógł wnieść Swoją chwałę do naszego życia, co wyjaśnia czasami Jego postępowanie wobec nas. Gdy już doprowadzi nas to tego, że jesteśmy odpowiednio mali i opróżnieni, wtedy jest nadzieja na pracę Ducha Świętego w chwale.

T. Austin-Sparks from: „By My Spirit”

________________________________________________________________

29 maja | 31 maja

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

продвижение

Codzienne rozważania_29.05.2013

Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Te, który dał obietnicę” (Hbr. 10:23).

To wiara zadecyduje o tym, która z dwóch życiowych postaw będzie nas charakteryzować. To jest poważna sprawa. Albo będzie tak, że będziemy żyć w straszliwym paraliżu, jako całkowicie sparaliżowani przez zamieszanie, zdumienie, niezdolność do zrozumienia, niemożność rozwikłania, rozdzielenia spraw, do rozumienia prosto i wyraźnie, poznania, o co chodzi w wydarzeniach. To oznacza całkowity paraliż, że będziemy po prostu stać z rękoma na biodrach, bezradni i bez nadziei. Taki jest skutek braku pozytywnej wiary. Jedynym sposobem Życia i uwolnienia spod takiego paraliżu jest rozmyślna wiara w Boga, która zmusza nas do przyjęcia takiej postawy, że idziemy z Bogiem, rozumiejąc czy nie, wyjaśniając czy nie, mając światło czy bez; idziemy właśnie z Bogiem na podstawie tego, co Bóg dla nas zrobił, co nam urzeczywistnił, czym jest dla nas Sam Bóg ze względu na to jaki wywarł na nas wpływ. Idziemy dalej! 

Kochani, doszliśmy tutaj i być może jeszcze niejeden raz w naszym życiu znajdziemy się tu; powinniśmy dojść do takiego miejsca, gdzie będziemy zdawać sobie sprawę z tego, że idziemy wprost w ciemność, rozpacz i paraliż, aby została wykorzeniona całkowicie wszelka skuteczność, owocność czy wartość czegokolwiek, dopóki nie pchniemy siebie i nie powiemy do siebie: „To wszystko jest nie do wyjaśnienia, jest przerażającym zamieszaniem, gąszczem punktu widzenia czy ludzkiego punktu widzenia; lecz Bóg jest i Bóg jest wierny. To właśnie mówi Sam o Sobie”. Wtedy, bez kwestionowania Boga, idziemy dalej wierząc Bogu. Mamy wierzyć Bogu nawet aż do miejsca, składania na Niego odpowiedzialności za upadki, za błędy, na tyle na ile rzeczywiście i szczerze złożyliśmy nasze życie do Jego dyspozycji i staliśmy się całkowicie Bożą własnością i jesteśmy wolni od wszelkich osobistych korzyści i światowych interesów, żyjemy wyłącznie dla Boga. Musimy złożyć na konto Boga to, co mogło być błędem czy niepowodzeniem (nie jednym), zaufać Mu w tym i iść dalej.


T. Austin-Sparks from: „By Faith…”

_________________________________________________________________

28 maja | 30 maja

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

раскрутка продвижение сайтов

Codzienne rozważania_28.05.2013

Nie wasza to rzecz znać czasie i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił” (Dz. 1:7).

Chętnie myślimy, że gdyby te czy inne okoliczności i warunki w naszym życiu zmieniły się a my zajmowalibyśmy inną pozycję niż teraz, to coś by się wydarzyło i cel Boży zaczął by się wypełniać. Pan powiedziałby: „Nie, to wcale nie okoliczności czy warunki, to ty”. Niektórym wydaje się, że jest to sprawa ukończenia szkoły, ordynacji i urzędu, że gdy dostaną się na oficjalne stanowisko, zyskają uznanie wtedy zaczną wypełniać cel swojego życia. Tak wiec, czekają aż zostaną mianowani czy wyznaczeni do pracy. Pan mówi: „Nie, tu nie chodzi o urząd, nie o mianowanie ani umieszczenie; tu chodzi o ciebie, ty jesteś kluczem”.

Równocześnie, wielu patrzy na organizację, społeczność, misję, kościół, z którymi są powiązani, oczekując nowego dnia dla siebie, aby zacząć, a gdy ta instytucja, cokolwiek to będzie, rusza do działania, wtedy zaczyna się ich życiowa praca. A Pan mówi: „Tu nie chodzi o kościół, misję, organizację, społeczność czy instytucję, tu chodzi o ciebie”. Ci ludzie z pierwszego rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich oczekiwali na to, że stanie się coś poza nimi samymi. Nazwali to odbudowaniem królestwa, wydarzeniem, który obejmie kraj, a być może o zasięgu międzynarodowym, które zaszło by niejako poza nimi, a w którym znalazłoby się miejsca dla nich i gdzieś tam zostaliby prawdopodobnie, wyznaczeni, przydzieleni czy mianowani. A Pan zwyczajnie rozwiał te wszystkie pomysły mówiąc; 'Nie, tu nie o to chodzi, lecz o was”. Tak się to okazuje, tak działa. My osobiście możemy być kluczem do wszystkiego w celu Bożym.

T. Austin-Sparks from: „But Ye…”

______________________________________________________________________

27 maja | 29 maja


Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

как раскрутить сайт самостоятельно

Codzienne rozważania_27.05.2013

A oni zwyciężali go przez krew Baranka” (Obj. 12:11).

Jest dziś tak wielu ludzi Bożych, nad którymi panuje Szatan. Panuje przez oskarżenia, doprowadzanie ich do poczucia potępienia i osądzenia, okradając ich z pokoju, ich pewności, odpocznienia i nadziei. Ci ludzie wiecznie mówią o swoich wadach, swej grzeszności, wiecznie kręcą się wokół siebie, wokół tego czym są, a czym nie chcieliby być, wszystkim czym nie są, a chcieliby być. Uwolnieniem od Szatana dla nich jest nowe zrozumienie absolutnej satysfakcji Ojca w Jego Synu na ich rzecz; ich ratunek jest w tym, że odkryją, iż stoją przed Ojcem przy pełnej Jego akceptacji. Tak, taki jest sposób uwolnienia, sposób wypędzenia tego Przeciwnika. Jest to sposób na pokonanie go jako Oskarżyciela. Tak, podstawą jest tutaj to, że Krew zupełnie wystarcza do tego wielowymiarowego, pełnego i całkowitego zwycięstwa. „A oni zwyciężali go przez krew Baranka” a pierwszym i nadrzędnym czynnikiem cechy tej Krwi we wszystkich wymiarach jest niesplamiona bezgrzeszność, natura Pana Jezusa. Nigdy nie było nikogo takiego.

Och, tak bardzo cieszę się, że był Bóg, który przyszedł w Chrystusie; BÓG, który przyszedł w Chrystusie. Czy możesz oskarżyć Boga o grzech? Czy obwinić Boga o grzech, złożyć grzech na Boże konto? To był Bóg w Chrystusie , absolutnie i całkowicie święty, w którym nie było grzechu, który przyszedł we wcieleniu; dzięki naturze tej Boskiej cnoty władza Szatana jest pokonana – leży na ziemi. Błogosławiony Bóg! Przyjęliśmy przez wiarę cnotę drogocennej Krwi; to jest doskonałość Pana Jezusa, która może zostać nam zaliczona. To jest łaska – cud Ewangelii. Gdybyśmy mieli zacząć analizować i oceniać siebie, to byłaby straszliwa sprawa, okropna i nigdy nie miało by to końca. Pomyślcie o tym, umiłowani, przy tym wszystkim co o sobie wiemy, wszystkim, co Bóg wie o nas: „Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki…” Pomimo że to wszystko może być faktem, teraz mogę stać w obecności Bożej jako bezgrzesznie doskonały, choć nie w sobie, lecz w Chrystusie, jako ktoś komu Bóg zaliczył absolutnie bezgrzeszną doskonałość.

T. Austin-Sparks from: „Because of the Blood of the Lamb”

_________________________________________________________________

26 maja | 28 maja

 

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

раскрутка