Category Archives: Wspieram Nepal

Nepal – sierpień w Living Hope Church_chrzest

10 sierpnia 2012 roku odbył się drugi chrzest w Kościele Living Hope

 

                                                 Shrijana Kumal                                                                                            

Shrijana wywodzi się z kasty Kumal, urodziła się w hinduskiej rodzinie. Przyjęła Chrystusa w Kościele Living Hope i wzrastała na podobieństwo Chrystusa. Jesteśmy jako kościół bardzo wdzięczni za jej wierną służbę.
ShirjanKuma and Nanu Tamang (dziewczęta) przyjęły Chrystusa jako swego Zbawiciela w zeszłym roku, i przyjęły wraz z Laku Lama chrzest w imieniu Trójjedynego Boga.
Kościół Living Hope został pobłogosławiony tymi trzema dziewczętami i jednym chłopcem. Radujemy się w Panu z Jego wspaniałej pracy. Naprawdę wypełniamy Jego Wielki Nakaz zgodnie z Ewngelią MateuszA 28:16-20.

Continue reading

Nepal – sierpień w Living Hope Church_1

Ewangelizacja

Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt. 28:19-20).

Drugiego dnia 2 grupy ruszyły na dzielenie się Ewangelią ‚do drzwi do drzwi”. Każda grupa rozdała około 100 traktatów, a wieczorem był czas ewangelizacji dla mas, w czasie której dzieliliśmy się ewangelią pośrednio przez taniec, pantomimę i śpiew. Musimy przyznać, że ludzie otwarcie przyjmowali miłość Chrystusa, którą dzieliliśmy się z nimi.

 

раскрутка

Nowości z Nepalu_kwiecien/maj

Living Hope Church Ministry

Wiadomości marzec-kwiecień 2012

Co dzieje się w Living Hope Church (Kościół Żywej Nadziei).

Nasz kościół, Living Hope Church, dziękuje Wam za modlitwy. Cieszy nas to, że możemy Was poinformować o tym, że nasza służba wzrasta zarówno co do jakości jak i ilości. Jedna rodzina, Tamang, przyjęła Chrystusa w zeszłym tygodniu. Mają troje dzieci, ojciec jest robotnikiem budowlanym. Matka miała demona, po modlitwie została uwolniona a cały ten dom przyjął Zbawienie. Bóg działa w życiu ludzi tutaj, w Nepalu.

Continue reading

Kościół Living Hope, Nepal_styczeń 2012

Pastor Prem Tamang głosi

Ludzie spragnieni Pana

Kościół Living Hope (nasz kościół)

 

Prośba o modlitwę

  1. Módlcie się o budynek i miejsce dla kościoła- ziemia na której obecnie stoi kościół nie należy do nas, musimy kupić ten kawałek ziemi na budynek.
  2. Módlcie się o to, abyśmy mieli na pokrycie kosztów wynajmu – płacimy 200$ miesięcznie.
  3. Wsparcie dla liderów
  4. Wsparcie dla ubogich i sierocińca.

продвижение сайта

Pierwszy chrzest w Kościele Living Hope, Nepal

Niedawno nawiązałem kontakt z pastorem nowego zboru w Nepalu. Oto pierwsza relacja jaką mi przysłał (grudzień był tam równie łagodny jak i nas), proszę o modlitwę i ewentualne wsparcie finansowe przeze mnie

16 grudnia 2012  przebieg chrztu
16 grudnia 2012 roku zostało ochrzczonych 3 w Living Hope Church (Kościół Żywej Nadziei). Zgodnie z nakazem Pana Jezusa Chrystusa przyjęli chrzest w imieniu Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dziękujemy Bogu za Jego wspaniały plan w Living Hope Church – jest to pierwszy chrzest w naszym kościele.

Przed wejściem do wody chrztu

Chrzest

Po chrzcie

Nabożeństwo poświęcenia Kościoła Living Hope 17 grudnia 2011

Zgodnie z prowadzeniem Pańskim 16 grudnia 2012 roku nasz kościół otrzymał nazwę Living Hope Church. Wiel. Rinzi Lama oraz wiel. Sziam Nepali byli głównymi mówcami. Na początku przywitaliśmy ich Daka Topi (tradycyjne nakrycie głowy), które nałożyła im Kusum Tamang (pierwsze zdj. poniżej od lewej-przyp.tłum.). Dam Tamang prowadził spotkanie. Podzielił się również krótką historią Kościoła Living Hope. Wiel. Rinazi Lama przyniósł Słowo Boże. Wiel. Rinzi oraz Shyam modlili się o Prem Tamang’a, aby był pastorem Kościoła Living Hope. Na tym nabożeństwie zebrało się 75 osób.

Uwielbienie z serca dla Boga

Wiel. Rinzi Lama i wiel. Sziam modlą się o Prem i Kusum Tamang, aby przyjęli pastorskie obowiązki.

Wiel. Rinzi, wiel. Sziam oraz pastor Prem udzielają Świętej Komunii

Dziękczynienie

раскрутка сайта