Category Archives: Temat

Tematyka artykułów

Pojechałem do Izraela w poszukiwaniu jasności moralnej. Oto co znalazłem.

Przez

 Dale Chamberlain

20 czerwca 2024 r

Tłum.: Google.

Gdy spojrzeliśmy na ulice poniżej, nie było żadnego ruchu. 

Jawad, taksówkarz pochodzenia arabskiego, powiedział nam pewnego wieczoru, że jesteśmy jego drugim przejazdem w ciągu sześciu godzin. Przez wiele lat był kierowcą w Jerozolimie, gdzie mieszkał przez całe życie, podobnie jak przed nim jego ojciec i dziadek. W przeszłości Jawad mógł utrzymać rodzinę, pracując jako kierowca. 

„Teraz nic. Żadnych turystów” – powiedział. „Chcę pracować.” 

Bliźniaczy wrogowie Zachodu: islam i pogaństwo

Kilka dni temu w komentarzu do komentarza do artykułu „Tak, wolna Palestyna – od Hamasu” napisałem: „…Pomału czeka to tzw. „cywilizowany zachodni świat”, bo w mniejszym lub większym stopniu dzieje się na naszych oczach, choć nie ma tego w głównym ścieku informacyjnym”.
… 🙁 i oto jest.

Co było, będzie; to, co zostało zrobione wcześniej, zostanie zrobione ponownie. Nie ma nic nowego pod słońcem„, Tak napisał autor Księgi Kaznodziei — a rzadko kiedy wypowiadano bardziej prawdziwe słowa.

Wrogość muzułmanów wobec cywilizacji chrześcijańskiej jest jednym z oczywistych przykładów tej prawdy: była ona częścią niezachwianego kontinuum , które sięga początków islamu w VII wieku.
Są jednak inni współcześni wrogowie zachodniej cywilizacji i niektórzy z nich również wpisują się w doskonałe kontinuum, które sięga ponad tysiąclecia, chociaż ich korzenie nie są tak łatwe do dostrzeżenia.

Weźmy tak zwaną „ lewicę ”, która z każdym dniem obnaża swoją antychrześcijańską niechęć. Chociaż tylko nieliczni przedstawiciele tego spektrum politycznego otwarcie identyfikują się jako sataniści, coraz więcej z nich bardziej niż kiedykolwiek wcześniej demonstruje pogańskie impulsy, które ich ożywiają.

Spalenie Zachodu
Na przykład w artykule z maja 2022 r. zatytułowanym „To dotyczy atakowania chrześcijaństwa” Tucker Carlson słusznie zauważył :

Podważanie chrześcijaństwa jest głównym projektem lewicy – ​​ponieważ staje im na drodze. Kiedy zeszłego lata w całej Kanadzie spłonęły dziesiątki kościołów , premier kraju Justin Trudeau odmówił potępienia zamachów zapalających; nazwał je „zrozumiałymi”. Następnie szefowa kanadyjskiej ACLU skutecznie poparła zamachy zapalające. „Spalić to wszystko!” Ona napisała. A teraz widzimy, jak to się dzieje tutaj, tak jak wiedzieliśmy, że tak się stanie.

Tak naprawdę nie ma dnia w Europie, Ameryce Północnej czy Australii, aby kilka kościołów nie zostało zaatakowanych lub nie stanęło w płomieniach. ( Aktualne przykłady znajdziesz tutaj .) I choć w przeszłości muzułmanie przyznawali się do lwiej części ataków na kościoły i nadal to robią w krajach zachodnich o dużej populacji muzułmańskiej, takich jak Francja, Włochy i Niemcy, „lewica” — zwolennicy aborcji, feministki, Antifa i wszelkiego rodzaju ludzie alfabetu — coraz częściej dają się im we znaki.

Krajowy ekstremizm
Według raportu Family Research Council z lutego 2024 r., który „śledzi akty wrogości wobec kościołów w Stanach Zjednoczonych”:

Continue reading

Nepal – maj 2024

Kilka widoków z okolicy, gdzie w 2023 roku było epicentrum trzęsienia ziemi. Widoczne z daleka zniszczenia budynków.
Nowy kościół założony w wiosce położonej w dystrykcie Jajarkot na dalekim zachodzie Nepalu – pod foliowym namiotem. Poprzednie pomieszczenie zostało zniszczone przez to trzęsienie.
____
Trzęsienie ziemi o sile 5,7 w skali Richtera nawiedziło dystrykt Jajarkot w prowincji Karnali w Nepalu o godzinie 23:47 NPT (18:02 UTC) w dniu 3 listopada 2023 r., zabijając 153 osoby i raniąc co najmniej 375 osób . Trzęsienie ziemi było powszechnie odczuwalne w zachodnim Nepalu i północnych Indiach i jest najbardziej śmiercionośne, jakie nawiedziło ten kraj od 2015 r. (Za: Wikipedia)

Muzułmańskie prześladowania chrześcijan: cenzurowana pandemia, część 1

Tłum.: Google
Niewiele jest zjawisk tak powszechnych i praktycznie nieznanych – przynajmniej na Zachodzie – jak ogólnoświatowe prześladowania chrześcijan, szczególnie ze strony muzułmanów.

Ogólne fakty są niezaprzeczalne i były i nadal są dokumentowane w wielu raportach wydawanych przez różne organizacje praw człowieka na całym świecie.

Według jednego z najnowszych zestawień Open Doors „ World Watch List, 2024 ”, opublikowanego w styczniu 2024 r. i w którym co roku umieszcza się listę 50 krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę, w 2023 r. 4998 chrześcijan na całym świecie świata – 13 dziennie – zostało „ zamordowanych z powodów związanych z wiarą ”. Kolejnych 4125 osób zostało bezprawnie przetrzymywanych lub aresztowanych, a 14 766 kościołów i innych instytucji chrześcijańskich zostało zaatakowanych, a wiele z nich zostało zniszczonych.

Jack Deere: Moje pragnienie mocy/władzy umożliwiło Paulowi Cain\owi manipulowanie mną

Tłum.: Google

Tajne nagrania, próby wymuszenia i sfabrykowane proroctwa — prawdziwe dziedzictwo najbardziej wpływowego „proroka” #IHOPKC

JACKA DEERAJACK DEERE
13 MARCA 2024

Nota wydawcy: Mój ojciec niedawno podzielił się tutaj swoimi spostrzeżeniami na temat skandalu w IHOPKC z udziałem Mike’a Bickle’a . Na swoim koncie odniósł się do e-maila od Bickle, który określił jako manipulacyjny. W e-mailu zasugerowano usunięcie rozdziału o Paulu Cainie z najnowszego wydania jego książki, pod zmienionym tytułem „ Dlaczego wciąż jestem zaskoczony głosem Boga ”. Pomimo zastrzeżeń Bickle’a rozdział pozostał w książce, aczkolwiek z poprawkami. Zmiany nie opierały się wyłącznie na zastrzeżeniach Bickle’a, ale także na opiniach innych osób. Na prośby czytelników mój tata udzielił mi pozwolenia na opublikowanie oryginalnej wersji roboczej z 2022 roku, co skłoniło Bickle’a do wyrażenia obaw dotyczących jego rozdziału poświęconego Paulowi Cainowi. Projekt rozdziału powstał co najmniej dwa lata przed najnowszymi ujawnieniami na temat skandalu związanego z wykorzystywaniem seksualnym duchownych Bickle’a. Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, perspektywa mojego taty na to, co wydarzyło się ponad 20 lat temu z Paulem, wciąż ewoluuje. Z tego, co wiem, Bickle przedstawił mojego ojca Paulowi Cainowi, co doprowadziło do głębokiej szkody dla naszej rodziny. Niemniej jednak w tym szkicowym rozdziale wspomina się także o modlitwie, której mój tata nauczył się od Bickle’a, a która jego zdaniem pomogła mu wyzwolić się spod wpływu Paula. — Stephen Deere

Prawdziwi prorocy, cielesni prorocy i fałszywi prorocy, pierwotnie napisany dla: „Dlaczego wciąż jestem zaskoczony głosem Boga”

Niepublikowany szkic rozdziału

Istnieją duchowi prorocy, którzy mądrze wykorzystują swój dar proroczy, aby błogosławić Kościół i prowadzić niewierzących do Pana.1Istnieją cieleśni prorocy, prawdziwi wierzący, posiadający prawdziwy dar proroctwa, którzy wykorzystują swój dar, aby się wywyższyć i powodują podział w ciele Chrystusa.2 I są fałszywi prorocy. Istnieją dwa rodzaje fałszywych proroków: niewierzący, którzy korzystają z mocy diabła, i niewierzący, którzy nauczyli się handlować mocą Pana.

Pod koniec I wieku Jan napisał, że „wielu fałszywych proroków wyszło na świat” (1 Jana 4:1). Jezus ostrzegł apostołów, że fałszywi prorocy, fałszywi nauczyciele i fałszywi Chrystusowie zwiodą wielu ludzi, szczególnie w dniach ostatecznych, dokonując wielkich znaków i cudów (Mateusz 24:11, 24). Szatan dostarcza im mocy do czynienia wszelkiego rodzaju fałszywych cudów, znaków i cudów (2 Tesaloniczan 2:9). Fałszywi prorocy i fałszywi nauczyciele zaprzeczają, że Jezus jest Chrystusem (2 Piotra 2:1). Podstawowym celem ich misji jest odwodzenie ludzi od Jezusa Chrystusa poprzez prowadzenie ich do siebie samych.

Pod koniec Kazania na Górze Jezus opisał drugą klasę fałszywych proroków, czyli tych, którzy nauczyli się wykorzystywać moc Pana lub handlować nią, ale Go nie znają.

Ciąg dalszy:

Moje pragnienie władzy umożliwiło Paulowi Cainowi manipulowanie mną

Opowieść ostrzegawcza: islamska teraźniejszość Egiptu może być przyszłością szariatu na Zachodzie

Stary dramat ukazujący trwające, choć całkowicie niezauważane,  muzułmańskie prześladowania chrześcijan,  po raz kolejny rozgrywa się w jednym ze swoich głównych teatrów: w Egipcie.
23 kwietnia w wiosce al-Fawakhir ponad 500 muzułmanów brutalnie zaatakowało i podpaliło domy chrześcijan w związku z  plotką  , że we wsi ma powstać kościół.

Według jednego  z raportów :

Ekstremiści obrzucili koptyjskie domy kamieniami i skandowali [islamskie] hasła [takie jak „Allahu Akbar”], podpalając kilka domów pośród krzyków kobiet i dzieci. Atak trwał kilka godzin, zanim przybyły siły bezpieczeństwa. Ogień był tak duży, że był widoczny z odległości wielu kilometrów.

Chociaż w niektórych przypadkach muzułmanie próbowali uniemożliwić chrześcijanom ucieczkę przed piekłami, nie zgłoszono żadnych ofiar.

W al-Fawakhir, jak większość wiosek w Egipcie, zamieszkuje kilkaset rodzin chrześcijańskich, nie ma kościoła. W rezultacie ksiądz koptyjski mógł go czasami odwiedzać, a czasami odprawiać nabożeństwo w chrześcijańskim domu. To spowodowało, że muzułmanie rozpowszechnili pogłoskę, że dom ma zostać przekształcony w stały kościół – do tego stopnia, że :

Władze wysłały komisję, aby sprawdziła miejsce i upewniła się, że taka „przebudowa” nie miała miejsca ani nie była planowana. Jednak lokalni fanatycy zaczęli agitować ludność i zainicjowali przemoc.

ONZ wezwana do reakcji na przemoc wobec kobiet wynikającą z szariatu

Tłum.: Google
Instytut Gatestone
W Międzynarodowy Dzień Kobiet, 8 marca 2024 r. – który między innymi podnosi świadomość na temat przemocy wobec kobiet – do Organizacji Narodów Zjednoczonych złożono formalną skargę dotyczącą tego, że szariat (prawo islamskie) z natury stanowi znęcanie się nad kobietami, została złożona do Organizacji Narodów Zjednoczonych pod tytułem „Tematyczna Skarga do Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie ogólnoświatowych i spójnych wzorców rażących, wiarygodnie poświadczonych i ciągłych naruszeń praw człowieka kobiet spowodowanych przez szariat”.

Oksford definiuje szariat w następujący sposób:

Islamskie prawo kanoniczne oparte na naukach Koranu i tradycjach Proroka (Hadis i Sunna), określające obowiązki religijne i świeckie, a czasami także kary odwetowe za łamanie prawa. Na ogół uzupełniano je ustawodawstwem dostosowanym do współczesnych warunków, choć sposób jego stosowania we współczesnych państwach jest przedmiotem sporu między fundamentalistami islamskimi a modernistami.

Skarga zawiera podpisy muzułmańskich i niemuzułmańskich mężczyzn i kobiet z całego świata, w tym ofiar szariatu i terroryzmu, obrońców praw człowieka, profesorów, dziennikarzy, aktywistów i innych zainteresowanych specjalistów ze wszystkich środowisk. (Ponieważ została złożona na portalu ONZ, w chwili obecnej nie można dodać więcej podpisów do skargi.)

Jak wynika z jednego z komunikatów prasowych ,

Przemoc związana z szariatem dotyka kobiety na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Europie i Azji. Obejmuje to niedawną skrajną przemoc seksualną popełnioną wobec izraelskich kobiet w październiku 2023 r. przez Hamas, co zostało udowodnione przez ONZ; niewolnictwo seksualne jazydzkich kobiet przez Państwo Islamskie (IS); zabijanie irańskich kobiet za nienoszenie hidżabu; handel ludźmi, porwania i nawracanie chrześcijańskich dziewcząt koptyjskich w Egipcie; porwania dziewcząt i kobiet w Nigerii przez Boko Haram; masowe ataki na kobiety w Niemczech w 2015 r.; gwałty na dziewczynach w Wielkiej Brytanii dokonywane przez tak zwane „gangi pielęgnacyjne”; przymusowe nawracanie, porwania i morderstwa hinduskich dziewcząt w Indiach, Pakistanie i Bangladeszu, żeby wymienić tylko kilka.