Category Archives: The School of Christ

Codzienne rozważania_31.12.11

Chip Brogden

Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, a teraz moje oko ujrzało ciebie” (Job 42:5).

Sprawdzanie Joba było ważnym i decydującym testem, tyglem, w którym każdy chrześcijanin będzie oczyszczony, przesiany i zważony. Jak dalece? Wyrażają to słowa samego Job, gdy zbliżał się do końca swej próby: „Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało ciebie”. TERAZ! TERAZ! TERAZ! Wcześniej słyszał o Nim, lecz teraz widzi Go i pada na ziemię. Przedtem czcił Go, słysząc, teraz czci Go, widząc i znając.

Godzę się z tym, że Bóg postawił go wobec tak doświadczalnego poznania, wystawiając go na ataki diabła, okrucieństwo jego środowiska, niezrozumienie przyjaciół, stratę rodziny i materialnych posiadłości oraz jego własne fizyczne niedołęstwo. Godzę się z tym, że jeśli ktokolwiek chce podnieść krzyż i iść za Chrystusem to takie doświadczenia są jedynym rzeczywistym oczekiwaniem, które Jego uczniowie mogą brać pod uwagę.

раскрутка сайта

Codzienne rozważania_29.12.11

Chip Brogden

Zbliża się władca tego świata, ale nie ma on nic do Mnie” (Jn.14:30).

Pokuszenia Chrystusa nie były przypadkowymi próbami doprowadzenia Go do popełnienia błędu, lecz były częścią skalkulowanego wysiłku mającego na celu zniszczenie czy zdyskwalifikowanie Go w każdy dostępny sposób. Od tej chwili, gdy przeciwnik zdecydował, że bezpośrednie ataki na Jezusa były bezsensowną stratą czasu. Dlaczego? Ponieważ On nie był egoistyczny!

Nie da się kusić człowieka, który nie chce niczego dla siebie. Nie chce ani nie pragnie niczego oprócz tego, co Mu dano z Góry. Jedynym sposobem na zniszczenie Go było wykorzystanie złych intencji innych ludzi. Nawet wtedy Pan Jezus po prostu przechodził przez tłum, który chciał Go ukamienować. Był nietykalny i nie do zabicia. Ostatecznie poddał Siebie, zdradzieckiemu ukrzyżowaniu; lecz nawet w tym zwyciężył śmierć i powstał w zwycięstwie. Nigdy wcześniej, ani później, żaden człowiek nie dokonał tak całkowitego pogromu swego przeciwnika. W końcu diabeł trafił na odpowiedniego rywala.

– – – – – – – –

Source: „The Irresistible Kingdom” by Chip Brogden http://theschoolofchrist.org/books/the-irresistible-kingdom.html

Share your comments: http://theschoolofchrist.org/daily/december29.html

deeo.ru

Codzienne rozważania_28.12.11

Chip Brogden

I mówił: Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta; on zaś nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo” (Mk. 4:26-29).

Kiedy już ziarno znajdzie się w glebie w naturalny sposób powstaje tak, jak Bóg zamierzył, lecz nie natychmiast. Najpierw trawa, potem kłos a potem pełne zboże w kłosie. Podobnie jak wszędzie indziej w Bożym stworzeniu następuje postęp.

Podobnie jest z nami: my „nie wiemy jak” to Nieodparte Królestwo wzrasta i rozwija się, a jednak ono uparcie to czyni. Rzeczywiście jest nie do powstrzymania.  Ostatecznie przyjdzie żniwo i zobaczymy końcowy wynik. Dopiero wtedy będzie w całej swojej pełni objawiona potęga nieskończonej mądrości i wielkość Jego Celu.

 —————

Source: „The Gift of Christ” by Chip Brogden   http://theschoolofchrist.org/books/the-irresistible-kingdom.html

 Share your comments:  http://theschoolofchrist.org/daily/december28.html

aracer

Codzienne rozważania_27.12.11

Chip Brogden

Z Jego pełni wszyscy wzięliśmy i to łaskę za łaską” (Jn. 1:16).

Jak pełna jest „pełnia”? Jak wielu ludzi obejmuje „wszyscy”? Musimy wierzyć, że pełnia oznacza zupełność, a wszyscy oznacza każdego z nas. „Z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy/otrzymaliśmy”. Nikt bez względu na to jak „namaszczony” wydaje się być, nie ma więcej pełni niż każda inna osoba.

A jeśli już przyjęliśmy to nie da się nic zrobić, aby otrzymać.  Jeśli wszedłem do jakiegoś pokoju i usiadłem na krześle to nie ma żadnej potrzeby, abym po raz kolejny usiłował wejść do tego samego pokoju. Już tam jestem. Weszliśmy do Chrystusa, gdy On wszedł do nas: nie musimy wchodzić do Niego dziesiątki razy, po prostu przebywamy w Nim.

 – – – – – – –

Source: „The Gift of Christ” by Chip Brogden http://theschoolofchrist.org/articles/the-gift-of-christ.html

Share your comments: http://theschoolofchrist.org/daily/december27.html

aracer.mobi

Codzienne rozważania_26.12.11

Chip Brogden

Albowiem sam siebie nie rozumiem wcale, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię” (Rzm.7:15).

Jednak w końcu odkrywamy, podobnie jak Paweł, że rzeczywistym problemem nie jest to, co ROBIMY, lecz czym JESTEŚMY. Możemy wyznawać te same grzechy stale i wciąż, albo wziąć Krzyż i umrzeć dla nich. Pierwsze podejście zajmuje się popełnionymi grzechami, drugie – grzesznikiem.

Jak myślisz, który sposób jest skuteczniejszy? No bo tak: jeśli ten, który grzeszy jest martwy to sprawa ciągłego grzeszenia staje się nieistotna. Nienawidzić grzechu jest dobrze; nienawidzić Ego (Siebie) jest lepiej i znacznie skuteczniej. Ponieważ mocą Grzechu jest Ego. Jeśli przyłożysz siekierę do korzeni złego drzewa to przestanie wydawać złe owoce i sprawa zamyka się raz na zawsze. Jeśli Ego zostaje odrzucone, to Grzech staje się zbyteczny a problem Zła rozwiązany.

раскрутка

Codzienne rozważania_25.12.11

Chip Brogden

On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał razem z nim darować nam wszystkiego” (Rzm. 8:32)

Gdy Bóg chciał sprawdzić Abrahama, nie prosił go o ofiarę z owiec, kozła czy wołu. Nie prosił Abrahama o złoto, srebro, namioty czy posiadłości. Trafił w samo serce sprawy i poprosił o Izaaka, syna obietnicy. Jakże chętnie Abraham dałby cokolwiek innego czy wszystko inne, lecz nie swego umiłowanego syna. Lecz wyrażając chęć rezygnacji ze swego syna w istocie składał na ołtarzu wszystko, co posiadał. Gdy Bóg jest właścicielem tego, co człowiek kocha najbardziej, wtedy ma również wszystko, co ten człowiek posiada.

W ten sam sposób Ojciec, chcąc zademonstrować Swą ogromną miłość do nas, nie dał nam jakichś rzeczy czy części czegoś, lecz złożył na ofiarę Swego jedynego Syna. Dając Swego Syna, którego ma – w istocie i w rzeczywistości , oddał nam za darmo wszystko. Gdy człowiek posiada to, co Bóg kocha najbardziej, posiada wszystko, co Bóg ma. To dlatego mówię, że nie mam wiele do proszenia Boga, lecz wiele do UWIELBIANIA Go: ponieważ W CHRYSTUSIE, Bóg dał nam łaskawie (za darmo) całkowicie wszystko.

———————

Source: „The Gift of Christ” by Chip Brogden  http://theschoolofchrist.org/articles/the-gift-of-christ.html Share your comments:  http://theschoolofchrist.org/daily/december25.htmlпродвижение

Codzienne rozważania_24.12.11

Chip Brogden

Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i część, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i dla twojej chwały stały się i stworzone są” (Obj. 4:11 BB).

Wszystko zostało stworzone przez Niego i wszystko zostało stworzone dla Niego. Dla Niego! Po co ta Ziemia, Księżyc, gwiazdy galaktyki? Po co zwierzęta, ptaki, ryby, owady? Po co mężczyzna i kobieta, aniołowie, cherubini i serafini? Dla Niego! Dla Niego!

Pierwotną myślą Bożą jest to, że Chrystus ma wypełnić wszelkie stworzone rzeczy Jego Miłością i Chwałą. Projekt wskazuje na Projektanta, plan wskazuje na Planującego a stworzenie – na Stwórce. Nie dryfujemy bez celu i nie pojawiliśmy się przypadkowo. Zostaliśmy stworzeni przez Niego i zostaliśmy stworzeniu dla Niego. Zostaliśmy stworzeni, aby kochać Go i być kochani przez Niego.

———

Source: „All Things in Christ” by Chip Brogden

http://theschoolofchrist.org/articles/all-things-in-christ.html

 

Share your comments: http://theschoolofchrist.org/daily/december24.html

 оптимизация интернет магазина