Codzienne rozważani_22.02.2015

Hurynowicz_rozwazania
Rzm 5:8.
BÓG ZAŚ DAJE DOWÓD SWOJEJ MIŁOŚCI KU NAM PRZEZ TO, ŻE KIEDY BYLIŚMY JESZCZE GRZESZNIKAMI, CHRYSTUS ZA NAS UMARŁ.

Apostoł Paweł mówi o sobie i o innych: „Myśmy byli grzesznikami.” Nawróceni do Pana Jezusa Chrystusa są dziećmi i dziedzicami Bożymi. Nienawróceni jako grzesznicy kroczą po szerokiej drodze, zdążając ku zgubie. Rzesza ludzi pozostaje na szerokiej drodze prowadzącej na potępienie, pocieszając się tym, że wielu idzie w tym samym kierunku. Ci ludzie powinni iść za przykładem celnika, który szczerze pokutując przed Bogiem, bił się w pierś, błagając Go: „Bądź miłościw mnie grzesznemu”. Tylko tak można znaleźć przebaczenie i pokój z Bogiem, ratunek i życie wieczne. Jezus Chrystus Zbawiciel wyciąga z miłością swe ramiona do każdego i prosi pojednaj się z Bogiem. Należy śpieszyć w ramiona Pana i Zbawiciela, który przyszedł aby zbawić grzeszników. Należy uczynić to z serca, szczerze dopóki nie jest za późno. On od dawna w miłości i miłosierdziu oczekuje aby uszczęśliwić każdego kto do Niego przychodzi.
JEZUS CHRYSTUS DAJE WSZYSTKO TEMU SERCU, KTÓRE JEST JEGO WŁASNOŚCIĄ. Życzę błogosławionego dnia.
Życzę wraz z rodziną deszczu Bożych błogosławieństw, Jego bliskości, miłości i miłosierdzia.

продвижение

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.