Codzienne rozważania 26.07.10 Miejcie wiarę w Boga (cz.2)

James Ryle

A Jezus odpowiadając im, rzekł: „Miejcie wiarę w Boga” (Mar 11:22)

Zostało dowiedzione, że jedną największych potrzeb każdej duszy jest „mieć wiarę w Boga” i Jezus wypowiada to w czterech słowach. Nie ma takiej sytuacji, z którą On nie mógłby sobie poradzić, nie ma problemu, który nie może rozwiązać, nie ma wyzwania, którego On nie może pokonać.

Miejcie wiarę w Boga.

Jeśli zastanowisz się nad innymi możliwościami, wybór staje się bardziej przymusowy i wyraźny. Niektórzy składają swoją wiarę w Pieniądzu tylko po to, aby obserwować ekonomiczne wstrząsy niestałych czasów. Inni ufają rządowi, ale po raz kolejny doznają tylko zawodu, gdy wielkie obietnice wyborcze są łamane, ciche umowy utrzymują akcje i wydaje się, że handel prowadzony przez cielesnych ludzi nie ma żadnych zasad.

Czasami ludzie polegają na sobie samych, lecz okazuje się to tylko skrajnym błędem, ponieważ nie nic mniejszego od człowieka całkowicie ogarniętego sobą. Są jeszcze tacy, którzy wierzą innym, ale to znów regularnie okazuje się zawodne w miarę jak życie wręcza im nieprzewidywalne życiowe komplikacje, jedna za drugą.

Bywa, że ufa się religii, praktykuje ją sumiennie we wszystkim, czego wymaga, zgodnie z zasadami jakiejś szczególnej teologii. Symuluje się wtedy pokój i zadowolenie, lecz wewnątrz kipi oburzeniem i nienawiścią do tych, którzy nie podpisują się pod ich wierzeniami.

Listę można wydłużać do woli, lecz, pozwólcie, że zapytam: w czym lub kim dziś pokładasz swoją wiarę?   „Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, Lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego. Zadrżały im kolana i upadli, Lecz my stoimy i trwamy” (Psalm 20:8,9). Nie ufaj niczemu innemu ani nikomu innemu, jak tylko Bogu.

Tak mówi Pan: Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem! Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie – mówi Pan” (Jer. 9:22-24).

Pamiętam tą pieśń na czterech dźwiękach: „Miejcie wiarę w Boga”.

topodin

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *