Codzienne rozważania_01.02.10 Pan jest pasterzem moim

James Ryle

Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie” (Ps. 23:1).

Jest taka scena w filmie Księga Ocalenia (The Book of Eli z D. Washingtonem)”, gdzie część 23 psalmu cytuje się kobiecie, która nigdy niczego nie słyszała z Biblii. Siedzi niemal oczarowana i słucha z głęboką uwagą. „To jest piękne. – mówi gdy Eli kończy. „Czy ty to napisałeś?”

Jest w Słowie Bożym moc, która porusza głębię naszej istoty. Gdy słyszymy jak Jego głos mówi do nas przez Pismo, nasze serca rozgrzewają się nasze duchy wzlatują w górę.  Psalm 23 jest tego najlepszym przykładem. Poświęć dziś kilka minut i przeczytaj go głośno, pozwalając prawdzie głoszonej w nim osiąść głęboko w twoim sercu: „Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie„.

Izajasz prorokował: „Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie” (Iz. 40:11). Piotr głosił: „Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych” (1 Ptr 2:25).

W tym krótkim poemacie obejmuje zaspokojenie co najmniej 15 potrzeb.

Nie braknie mi…

1. Odpoczynku – ponieważ On sprawie, że odpocznę na zielonych pastwiskach.

2. Pokoju – ponieważ On poprowadzi mnie do wód spokojnych.

3. Odnowienia – ponieważ on odnawia duszę moją.

4. Prowadzenia – ponieważ On prowadzi mnie drogami sprawiedliwości.

5. Czci – ze względu na Jego imię.

6. Nadziei – ponieważ przechodzę przez dolinę cienia śmierci.

7. Odwagi – ponieważ nie będę się bał zła.

8. Towarzystwa – ponieważ Ty jesteś ze mną.

9. Pociechy – ponieważ Twoja laska i kij Twój pocieszają mnie

10. Wyżywienia – ponieważ Ty zastawiasz stół przede mną.

11. Rehabilitacji – wobec przeciwników moich.

12. Błogosławieństwa – ponieważ Ty namaszczasz głowę moją olejkiem

13. Pełni – ponieważ mój kubek opływa

14. Obfitego życia– ponieważ dobroć i miłosierdzie towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego

15. Wiecznego bezpieczeństwa – ponieważ zamieszkam w domu Pana na wieki.

Jak widzisz, nic nie zostało opuszczone. Nic dziwnego, że Dawid powiedział: „Niczego mi nie braknie!” Gdy idziemy z Nim jako naszym Pasterzem, Pan daje nam wszystko, czego nam potrzeba.

A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen” (Hbr. 13:20,21).aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.