Codzienne rozważania_01.10.2015

Hurynowicz_rozwazania

1Sam 17:50.
TAK ZWYCIĘŻYŁ DAWID FILISTYŃCZYKA KAMIENIEM WYRZUCONYM Z PROCY I POWALIŁ FILISTYŃCZYKA, I ZABIŁ GO, CHOĆ NIE MIAŁ DAWID MIECZA W RĘKU.

Między tymi dwoma wojownikami jest ogromne przeciwieństwo: młody Dawid naprzeciw olbrzyma Goliata, pasterz naprzeciw zawodowego żołnierza, kamień i proca przeciw uzbrojeniu Filistyńczyka. To Dawid zabija wprawionego w walce Goliata. W decydującym momencie Dawid uwielbił Boga, co zmusiło wrogów do ucieczki wybawiając Izraelitów. Zwycięstwo, Dawid, ukoronował odcinając głowę olbrzyma jego własnym mieczem. W Biblii jest pokazana jeszcze jedna walka, która odbyła się na Golgocie. Człowiek, Jezus Chrystus, spotkał się tam z potęgą i nienawiścią szatana. Nasz Pan został ukrzyżowany. Wyglądało to na porażkę. Zniósł okrucieństwo swoich wrogów, opuszczenie przez przyjaciół i sprawiedliwy gniew Boży nad grzechem. Chrystus wisiał na krzyżu a obraz ten oglądany z zewnątrz sprawiał wrażenie słabości i bezsilności. Pan Jezus wydał się słabszy niż Dawid w obecności obecności olbrzyma. Ale jak wielkie i wspaniałe było zwycięstwo Jezusa Chrystusa, gdy po spełnionym dziele odkupienia zawołał: „Wykonało się.” Pan Jezus przez śmierć zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Na o wiele wyższym stopniu od Dawida zwyciężył wroga jego własną bronią, wyjednał wybawienie dla swego ludu i uwielbił Boga. Jego zwycięstwo na krzyżu Golgoty jest uniwersalne i wieczne.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.