Codzienne rozważania_01.11.2016

Hurynowicz_rozwazania

Ga 4:8
LECZ DAWNIEJ, GDY NIE ZNALIŚCIE BOGA, SŁUŻYLIŚCIE TYM, KTÓRZY Z NATURY BOGAMI NIE SĄ; TERAZ JEDNAK KIEDY POZNALIŚCIE BOGA, A RACZEJ, KIEDY ZOSTALIŚCIE PRZEZ BOGA POZNANI, CZEMU ZNOWU ZAWRACACIE DO SŁABYCH I NĘDZNYCH ŻYWIOŁÓW, KTÓRYM PONOWNIE, JAK DAWNIEJ SŁUŻYĆ CHCECIE?

Paweł mówi tu o naszej osobistej znajomości Boga. Lecz dawniej nie znaliście Boga. Teraz jednak poznaliście Boga. Nasza dotychczasowa niewola spowodowana była nieznajomością Boga. Nasze synostwo polega na świadomości istnienia Boga, na poznaniu Go i na tym, że się zostało przez Niego poznanym. Polega to na bliskości i bezpośrednim, osobistym obcowaniu z Bogiem przez Pana Jezusa, co nazwane jest życiem wiecznym. Paweł zwraca się do Galacjan z apelem. Jego argumentacja brzmi następująco: „Jeśli kiedyś byłeś niewolnikiem, a teraz jesteś synem, jeśli kiedyś nie znałeś Boga, ale teraz doszedłeś do poznania Go i zostałeś przez Niego poznany, to jak możesz wracać do starej niewoli? Jak możesz dać się na nowo zniewolić przez elementy tego świata, spod których mocy wyzwolił cię Jezus Chrystus?”

POZDRAWIAM I ŻYCZĘ BŁOGOSŁAWIONEGO DNIA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.