Codzienne rozważania_02.03.2016

Hurynowicz_rozwazania

2Kor 11:20
ZNOSICIE BOWIEM, GDY WAS KTOŚ NIEWOLNIKAMI ROBI, GDY WAS KTOŚ WYZYSKUJE, GDY WAS KTOŚ ŁUPI, GDY SIĘ KTOŚ WYNOSI, GY WAS KTOŚ PO TWARZY BIJE.

W powyższym wersecie znajdujemy trzy cechy fałszywego nauczania. Pierwsza to zniewolenie. Fałszywi nauczyciele w subtelny sposób domagają się lojalności od tych, których uczą, że ich słuchacze stają się niewolnikami zasad i praw wykraczających daleko poza naukę Biblii. Fałszywi nauczyciele często decydują co wolno, a czego nie wolno ich podwładnym. Druga to wykorzystywanie. W stosunkach międzyludzkich możliwe jest manipulowanie ludźmi i wykorzystywanie ich do niecnych i egoistycznych celów. Fałszywi nauczyciele mogą na przykład mówić ludziom, co powinni zrobić ze swoimi pieniędzmi i namawiając ich do hojności, zaspokajać własne potrzeby. Trzecią cechą jest złe traktowanie. Władza fałszywych nauczycieli może czasem znacznie przekraczać dopuszczalny poziom kontroli, jaki jeden człowiek może mieć nad drugim. Ludzie mogą być tak pochłonięci tym, co uważają za „charyzmatyczne” przywództwo i duchową władzę, że godzą się na wszystko. Bądźmy zawsze posłuszni Panu Jezusowi Chrystusowi a nie nauczycielom.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.3]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.