Codzienne rozważania_02.03.2017

Hbr 1:1
WIELOKROTNIE I WIELOMA SPOSOBAMI PRZEMAWIAŁ BÓG DAWNYMI CZASY DO OJCÓW PRZEZ PROROKÓW.

Mowa jest możliwa tylko wtedy, gdy ktoś ma życie, a to oznacza coś więcej niż egzystencję. Bóg mówi, ponieważ On istnieje i jest Bogiem żywym. Może więc samego siebie objawić, jeśli tak postanowi, a ponieważ jest światłem i miłością, z radością daje o sobie znać. To nie bóg, który zamyka się w sobie i pozwala ludziom błądzić w ciemnościach. Ponadto Bóg, który przemawia, nie może kłamać, dlatego dotrzymuje swoich obietnic. Wyciąga rękę do tych, którzy Go szukają, lecz także spełnia swoje groźby wobec tych, którzy odtrącili tego, który mówi (12:25). Jeden i ten sam Bóg objawia się więc w obydwu Testamentach i łączy je w jedną całość. Nie wolno nam wzajemnie ich sobie przeciwstawiać, ponieważ panuje między nimi harmonia. Różne „sposoby” mogą odnosić się do kilku metod, przy pomocy których, objawienie było udzielane prorokom lub do różnej ilości prawdy jakie ze sobą niosło. Obydwie interpretacje mają zastosowanie, ponieważ wszyscy prorocy byli tylko ludźmi. Stary Testament odzwierciedla różnorodność i postęp zawarty w objawieniu się Boga. Nie powstało ono w rezultacie ludzkiego rozwoju ani odkryć, lecz w swoim zamierzeniu miało doprowadzić człowieka krok po kroku do Syna. Choć Mojżesz został dopuszczony do większej intymności z Jahwe niż inni prorocy, nawet on nie oglądał Boga twarzą w twarz. Prorocy byli ludźmi. Ani jeden z nich, nawet Izajasz, który widział Syna Bożego przed Jego wcieleniem (Jan 12:38), nie był w stanie unieść ciężaru ani przekazać prawdy. Mógł to uczynić tylko Syn. Ich niedoskonałość ograniczała to, co mogli przyjąć a potem rozgłaszać, a Bóg łaskawie się do tego dostosowywał. Syn nie doświadczał żadnych tego rodzaju przeszkód. Pochodzi On z góry i sam jest prawdą. Przedmiotem troski autora listu jest to, aby każdy uświadomił sobie, w którym miejscu znajduje się w Bożym planie, oraz kogo maja słuchać. Dawno temu Bóg przemówił przez proroków do ojców. Obecnie ten sam Bóg mówi do nas przez swojego Syna. Jemu a nie prorokom, należy się szczególna uwaga.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.