Codzienne rozważania_02.04.2012

…patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który ze względu na czekającą go radość, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę,..” (Hbr. 12:2 wg wersji ang.).

Pasja Krzyża jest sposobem naszego uwolnienia i jeśli zastanowimy się nad swoim duchowym rozwojem to, ci, którzy mają jakiekolwiek doświadczenie w chodzeniu z Bogiem, wiedzą bardzo dobrze, że to w czasie głębokiego i przenikliwego doświadczenia, odkrywa się nowy powiew uwolnienia, świeże uwolnienie w duchowym życiu. Czyż nie jest to prawda? Tak, przechodzimy przez czas nieznośnego cierpienia ducha i duszy. Nie wiemy, co Pan robi, co to ma znaczyć, co On chce osiągnąć, lecz wiemy, że znamy nasze cierpienie i wiemy, że co to jest, co cierpimy i że ono trwa. Oczywiście, możemy prosić Pana, aby to powstrzymał, szybko doprowadził do zakończenia, aby uwolnił nas. Pan nie zwraca na nas uwagi i tylko ci, którzy już wyszli na drugim końcu mówią: „Dzięki Bogu, że nie zwrócił na to żadnej uwagi”.  W między czasie nie uważamy, że jest dobry czy robi coś właściwego, ale w miarę jak trwamy pod Jego ręką, zaczynamy widzieć i czuć to, że On rozprawia się z czymś. Może jest to nasza pycha, może niezależność, może nieodpowiedzialność, żeby wyliczyć tylko kilka przykładów. To coś pojawia się stale i bez przerwy stajemy wobec czegoś dotyczącego nas, co nas niemal niszczy. Nie dalibyśmy wiary temu, że jest to w nas tak silne.

Ach, oczywiście, zawsze wierzyliśmy, że to jest w ludzkości i w nas jako części ludzkości w jakimś ogólnym sensie. Tak, nigdy nie obrazilibyśmy się, gdyby nam mówiono, że jest w nas pycha czy coś w tym rodzaju, lecz nigdy nie uwierzylibyśmy, jak głęboko zakorzenione i straszliwie mocne to jest dopóki nie przyszła próba ogniowa a wszystko trzymało się, zobaczyliśmy, że wszystko w naszym życiu i pracy dla pana trzymało się tego jednego punktu… I wiemy  bardzo dobrze, że to,  że Panu nie chodzi o zniweczenie nas, jak sądziliśmy, skończenie z nami, lecz chodziło o rozszerzenie, uwolnienie, a uwolnienie zawsze idzie drogą Krzyża, pasji. Powiększenie zawsze idzie w tym kierunku.

 T. Austin-Sparks from: The Cross and the Way of Life – Chapter 1

_________________________________________________________________________________________

 1 kwietnia | 3 kwietnia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]