Codzienne rozważania_02.07.2013 – Chrześcijańska postawa

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie. Bez przystanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was” (1Tes 5:15-18).

Bardzo łatwo jest skupić się na swoim własnym życiu i zapomnieć o tych, którzy są wokół nas. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl tym o czasie, gdy byłeś nieładnie potraktowany czy obrażony w jakiś sposób. Naturalną reakcją jest chęć odwetu.

Ten, kto sprawił nam ból może mieć świadomość tego, co zrobił, lub nie. Mogło się tak zdarzyć, że ktoś uzyskał jaką promocję, która, jak sądzisz, tobie się należała. Kiedy ludzie cieszyli się z tej promocji, ty czułeś się odrzucony i zdradzony. W takiej sytuacji możesz poczuć się usprawiedliwiony okazując zawziętą postawę. Ta druga strona może się czuć zdezorientowana twoją wojownicza postawą wobec niej.

Z pewnością nie jest to zachowanie, które powinno charakteryzować chrześcijańskie życie. W życiu każdego będą zdarzały się takie okresy, gdy zostaniemy potraktowani w okrutny sposób, lecz to, w jaki sposób reagujemy na to więcej mówi o naszej dojrzałości niż tysiąc kazań.

Modlę się o to, abyśmy, ty i ja, zaczęli żyć w taki sposób, który Pan pragnie u nas widzieć. Oznacza to poddanie się łagodnym uczuciem Panu i nie okazywanie przeciwnej postawy, nawet jeśli jesteśmy do szpiku zranieni. OKAZUJE CHRZEŚCIJAŃSKĄ POSTAWĘ!

Wiele błogosławieństw,drogie serca. Zbliżcie się do Boga dziś, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem.

– – Pastor Cecil

работа по продвижению сайтов

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.