Codzienne rozważania_03.01.2012

Chcę poznać Chrystusa i moc Jego zmartwychwstania” (Flp. 3:10 NIV)

Zmartwychwstanie zawsze oznacza, że znajdujemy się poza tym światem. Po Swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus nigdy już nie pojawił się na tym świecie. Nigdy nie pokazywał Siebie osobiście temu światu po Swoim zmartwychwstaniu. W tym sensie zmartwychwstanie oznacza, że odszedł z tego świata i stanął na osobności i ma moc nad tym światem, dzięki oddaleniu od niego. Może zajmować się każdą sytuacją, ponieważ nie jest już więcej zaangażowany w nią. Zmartwychwstałe Życie oznacza, że i my jesteśmy duchowo poza tym światem, na wyższej pozycji…

Musimy nauczyć się tego, jak żyć w mocy zmartwychwstania Chrystusa, aby śmierć, która jest wokół nas, nie była w stanie uderzać w nas i dostać nas w swoje ręce. Jedność zmartwychwstania z Panem Jezusem oznacza, że nie mamy już udziału w śmierci, która jest wokoło. Możemy poruszać się po scenie, na której jest śmierć  i pozostać nie tknięci przez nią. Jest to bardzo ważna lekcja do nauczenia się: jak trwać w Życiu pośród śmierci… W zmartwychwstaniu Pana Jezusa jesteśmy uwolnieni od przekleństwa – to jest, od śmierci, która eksploatuje próżność – i zostaliśmy doprowadzeni do miejsca, z którego możemy dojść wprost do Boskiego zakończenia, do pełnej świadomości tego, że próżność już na nas nie spoczywa. Nie jesteśmy już więcej podtrzymywani; nie znajdujemy się już więcej w takim położeniu, że dochodzimy w życiu do pewnego miejsca, poza które nie możemy wyjść ani trochę dalej. My możemy iść na przód, teraz! Owoc Życia może się rozwijać i doskonalić, ponieważ moc śmierci w przekleństwie została zniesiona przez moc Jego zmartwychwstania. Potępienie zostało usunięte.

T. Austin-Sparks z : The Cross and the Way of Life – Chapter 8


4 stycznia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

бесплатная раскрутка продвижения сайта

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *