Codzienne rozważania_04.02.2015

Hurynowicz_rozwazania
Ps 53:2.
GŁUPI RZEKŁ W SERCU SWOIM: NIE MA BOGA. SĄ ZNIEPRAWIENI, POPEŁNIAJĄ OHYDNE CZYNY; NIE MA NIKOGO, KTO BY DOBRZE CZYNIŁ.

Żaden człowiek nie jest w stanie zobaczyć Boga. Jest on dla nas niewidzialny. Czy dlatego Boga nie ma? Tylko głupi może tak twierdzić. Bóg w różny sposób objawia nam swoje istnienie.

1. Przez stworzenie świata i żywych istot.
W Jego dziele widać rękę mistrza. Rzym. 1:19-20.”Ponieważ to co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo widzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę.”

2. Bóg obdarzył każdego człowieka sumieniem,
które pozwala odróżnić dobro od zła. Rzym. 2:15. „Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach; wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę.”

3. Bóg daje nam często w naszym życiu odczuć swoją bliskość
. Dz. Ap. 17:27. „Żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas.”

4. Bóg jako jedyny zna naszą przyszłość, dał nam w Biblii wiele proroctw, które się spełniły. Izajasz 46:9-10. „Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, Jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę.”
Ale przede wszystkim Bóg objawił się całkowicie przez Jezusa Chrystusa, swego Syna. Ew. Jana 1:18. „Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.”
Czy można się jeszcze upierać, że nie ma Boga?

Życzę błogosławionego dnia.раскрутка

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.