Codzienne rozważania_03.03.11

Chip Brogden

A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. lecz Chrystus” (Obj. 12:11).

Powyższy wers nabierze sens, gdy zidentyfikujemy trzech wrogów, którzy sami się nam przedstawiają. Kim więc oni są? Pierwszy przeciwnik to Grzech; drugi – Ego; trzeci to Szatan. Wszelkie przeciwności, czy to będą duchowego, naturalnego czy ludzkiego pochodzenia mają swoje korzenie w jednym z tych trzech źródeł.

Oczywiście, wspaniałą rzeczą jest to, że Bóg wychodzi naprzeciw tym trzem przeciwnikom i pokonuje ich, aby zademonstrować pierwszeństwo Chrystusa. W istocie to właśnie znaczy „zwyciężać”, czyli demonstrować pierwszeństwo Chrystusa we wszystkim.

————–

Share your comments:
http://InfiniteSupply.Org/march3

продвижение сайта сколько стоит

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.