Codzienne rozważania_03.04.2014 – Pamiętaj!

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Pamiętajcie o cudach, które On zdziałał, o Jego znakach i sądach ust Jego, potomstwo Abrahama, Jego słudzy, synowie Jakuba, Jego wybrańcy. On, Jahwe, jest naszym Bogiem: Jego wyroki obejmują świat cały” (Ps 105:5-7).

Im starszy jestem (a mam już całkiem sporo) tym bardziej zdaje sobie sprawę z tego, o ile lepszy jestem w zapominaniu, niż w pamiętaniu. Nie chodzi o to, że nie zapisuję… po prostu zapominam, gdzie zapisałem. Mam dookoła góry papieru, kartek, na których są ważne informacje. Problem polega na przypomnieniu sobie, dlaczego na początku wydawało mi się to ważne.

Dla ludzi ważne jest zapamiętywanie. Urodziny, rocznice, daty wszelkiego rodzaju zapełniają naszą uwagę. Nie trzeba dużo czasu, żebyśmy się czuli tak, jakby banki naszej pamięci zostały przeładowane. Co mamy zrobić? Jak we wszystkich przypadkach, kierujemy się do naszego podręcznika życia – Świętego Słowa Bożego.

Gdy należałem do wojskowego oddziału obsługującego rakiety, mieliśmy podręczniki postępowania. Były to ogromne zeszyty w plastykowych okładkach. Nie wolno było podejmować żadnego działania, jeśli nie znalazło się odpowiedniej strony i nie postępowało według precyzyjnych kroków. Za każdym razem, gdy to robiliśmy, zaznaczaliśmy je czarnym markerem. Zapomnienie, pominięcie któregoś kroku mogło grozić katastrofą.

Musimy pamiętać, o pamiętaniu. Robimy to, studiując Biblię. Jeśli nie jesteśmy pewni, gdzie szukać, odkryjemy, że na końcu większość dobrych Biblii jest konkordancja, która skieruje nas do poszczególnych wyrazów użytych w Piśmie. Jest to pomoc, która pomaga pamiętać!

Niech was Bóg błogosławi obficie, gdy wy błogosławicie innych słowem i czynem!

– – Pastor Cecil

aracer.mobi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.