Codzienne rozważania_02.04.2014 – ja i tylko ja?

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem” (Flp 1:20-21).

Nasza współczesna kultura zachęca nas do tego, abyśmy myśleli o sobie dobrze, abyśmy podnosili poczucie wartości własnej. Doradcy uczą swoich klientów, aby patrzyli na siebie w lustrze i powtarzali w kółko: „Jestem w porządku, jestem okey, jestem po prostu wspaniały!”

W istocie, prawda jest taka, że wepchnięto nam pewną listę tego, co ma być dobre. Spowodowano, że skupiliśmy się na sobie, zamiast na innych. Pycha jest prawdopodobnie największym grzechem, z którym ludzkość musi się mierzyć. Zaczęło się to w Ogrodzie Eden, gdy waż zwiódł pierwszych rodziców, mówiąc im, że mogą być jak Bóg.

Jakkolwiek wielkie było to kłamstwo, Szatan od tamtej pory używa tego samego pokuszania. Stara się skupić nas na tym, co będzie nam dawało dobre samopoczucie. Taka myśl jest tak daleka od Bożego zamiaru dla naszego życia, że wydaje się być innym wszechświatem.

Mamy bardzo dużo ewangelistów dobrego samopoczucia, którzy dostarczają teologii „nazwij to, zarządzaj tego”. To jest niemal tak, jakby mówili, że powinniśmy mówić Bogu, co ma robić.

Jakie było zdanie Jezusa o tym, co powinno być najważniejsze w naszym życiu, do czego mamy dążyć? W odpowiedzi na krytyków pytających o pierwsze i największe przykazanie, odpowiedział: „On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego” (Łu 10:27). Myślę, że to mówi wszystko. Nie moja wola, lecz Twoje niech się stanie.

Niech was Bóg błogosławi obficie, gdy wy błogosławicie innych słowem i czynem!

– – Pastor Cecil

раскрутка сайта

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.