Codzienne rozważania_03.05.2016

Hurynowicz_rozwazaniaMk 15:1
I ZARAZ WCZESNYM RANKIEM ARCYKAPŁANI WRAZ ZE STARSZYMI ORAZ UCZONYMI W PIŚMIE I CAŁA RADA NAJWYŻSZA ODBYLI NARADĘ, PO CZYM ZWIĄZALI JEZUSA, ODPROWADZILI GO I WYDALI PIŁATOWI.

Żydowscy dostojnicy dali swemu narodowi dobitny dowód na to, że nadeszły czasy Mesjasza. Arcykapłani oddali Jezusa przedstawicielowi rzymskiej władzy. Dlaczego to zrobili? Ponieważ nie mieli już władzy, aby skazywać kogokolwiek na śmierć, ponieważ znajdowali się pod panowaniem Rzymian. Dowiedli też, że wypełniły się słowa „nie oddali się berło od Judy ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego„, obiecany przez Boga Mesjasz. Grupa tych dostojników żydowskich nie pamiętała o tych słowach. Ich oczy były zaślepione i nie potrafili dostrzec tego, co robią. Nie zapominajmy o tym, że bezbożni często wypełniają Boże przepowiednie na własną zgubę, całkowicie nieświadomi tego. W swym szaleństwie, głupocie i niewierze często nieświadomie dostarczają wspaniałych dowodów na to, że Biblia jest prawdą. Nieszczęśliwi szydercy, którzy często czynią wiarę przedmiotem swych żartów i nie potrafią mówić o chrześcijaństwie bez śmiechu i pogardy, zrobiliby lepiej, gdyby pamiętali o tym, że ich zachowanie zostało przepowiedziane wiele lat temu. „W dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości” (2 Piotra 3:3).
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.