Codzienne rozważania_03.06.2014- Konsekwencje

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny. Żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, Aby je przyrządzić dla podróżnego, Który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego, I ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana: Jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Wtedy Natan rzekł do Dawida: Ty jesteś tym mężem” (2Sam 12:4-7a).

W latach 70tych pracowałem w stanie Idaho oraz nauczałem Biblii w stanowym więzieniu. Jeden z osadzonych był skazany na dożywocie za morderstwo. W czasie jednego ze spotkań opowiedział grupie swoją historię. Akt bezprawia, którego się dopuścił miał miejsce w wyniku wybuchu emocji. W konsekwencji wieczór, który zaczął się w odświętnej atmosferze, zakończył się dla niego za kratkami na całe życie.  Skutki naszych działań zawsze będą niosły jakieś konsekwencje. Postępowanie zgodnie z Bożą wolą będzie skutkowało czcią i błogosławieństwem, nieposłuszeństwo Bogu i Jego przykazaniom niesie za sobą wstyd i zgubne następstwa.
Dawid został wybrany przez Boga, aby był wspaniałym królem Izraela. Służył Panu wiernie przez wiele lat i Bóg udzielał mu szacunku i błogosławieństwa. Jako król prowadził swoje oddziały do bitw. Jak jednak czytamy w 2Sam 11:1, w czasie, gdy królowie szli na wojnę, Dawid nie poszedł! Zadaniem królów jest PROWADZIĆ – ONI NIE POSYŁAJĄ!

Niewątpliwie pamiętacie smutną historię grzechu Dawida. POZOSTAŁ – PRZYGLĄDAŁ SIĘ – UKRADŁ – ZGŁADZIŁ! Zawinił nie idąc na wojnę ze swymi żołnierzami, LECZ popełnił cudzołóstwo i zabił wiernego męża Batszeby.
Być może jego sumienie niepokoiło go, lecz prawdopodobnie wydawało mu się, że udało mu się uniknąć konsekwencji. Ale Bóg wiedziało tym i nie tylko wiedział, lecz posłał proroka, Natana, aby stawić Dawida wobec tego grzechu.
Czytając dzisiejszy fragment, widzimy, że Dawid wzburzył się słysząc o zachowaniu bogatego i mającego władzę człowieka, który ukradł biednemu sąsiadowi jedyną owieczkę. Wybuchnął gniewem na tego nikczemnego człowieka, lecz został zatrzymany przez słowo osądu Natana: „Ty jesteś tym mężem!”

Dawid pokutował ze swego grzechu, lecz konsekwencje były poważne. Podobnie jak w przypadku mojego przyjaciela z zakładu karnego, trzeba było je ponieść. Dla Dawida była to śmierć jego dziecka oraz bezprawie między jego synami.
Pokuta również ma swoje konsekwencje. Mój przyjaciel narodził się na nowo i przyprowadził wielu innych skazanych do Jezusa. Dawid poczuł dotknięcie Pana i pisał ze złamanym sercem Psalmy. Stał się znany z tego, że był mężem według Bożego serca. Gdzie jesteś obecnie? Zachęcam cię do pokuty i zebrania konsekwencji Bożej miłości i przebaczenia.

Niech was Bóg błogosławi obficie, gdy wy błogosławicie innych słowem i czynem!
– Pastor Cecilпродвижение

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.