Codzienne rozważania_03.08.11

On musi wzrastać” (Jn 3:30).

Bóg się nie cofa, lecz w Synu i przez Syna nieprzerwanie porusza się do przodu. Chrystus MUSI wzrastać. Jest to prawo Ducha Życia w Chrystusie Jezusie.

Jak wraz z grawitacją mamy prawo grawitacji, tak też wraz Życiem Pańskim mamy Prawo tego Życia a Prawo Życia mówi, że Chrystus musi wzrastać.

 – – – – –

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/august3

©2011 InfiniteSupply.Org  Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi. Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

One comment

  1. „Bóg się nie cofa, lecz w Synu i przez Syna nieprzerwanie porusza się do przodu” – świetnie ujęte to, co obserwuję czytając o Bożych ludziach na przełomie minionych wieków.

    Słabsi, a także zorganizowane grupy wierzących muszą podążać za tymi, którzy trzymają się Pana, którzy objawiają jego wolę na dziś, w przeciwnym wypadku dotyka ich stagnacja a odchodzącego Ducha Świętego zamieniają na Ducha Legalizmu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.