Codzienne rozważania_03.09.11

Chip Brogden

Upodobał sobie Bóg, aby w Nim zamieszkała całą pełnia boskości” (Kol.1:19).
On musi wzrasta – więc wzrasta i będzie wzrastał . Tak musi być, więc tak jest. To jest tak proste. On musi wzrastać. Dlaczego? Ponieważ Bóg postanowił, że Chrystus musi być przed wszystkimi rzeczami. Najwyraźniej teraz nie ma tego pierwszeństwa, zatem musi wzrastać aż do chwili, gdy będzie miał pierwszeństwo we wszystkim.
Jest to Uniwersalna Duchowa Zasada, ponieważ działa współcześnie.  Bez względu na to czy w to wierzysz, czy nie, czy ci się to podoba, czy nie; Biblia mówi, że tak musi być, więc tak jest.
————-
2011 InfiniteSupply.Org  Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi.

Share your comments: http://infinitesupply.org/september3

aracer

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.