Codzienne rozważania_03.10.2015

Hurynowicz_rozwazania

Am 3:7.
ZAISTE NIE CZYNI WSZECHMOGĄCY PAN NIC, JEŻELI NIE OBJAWI SWOJEGO PLANU SWOIM SŁUGOM, PROROKOM.

Amos z Tekoa był pasterzem owiec i hodowcą sykomor i został przez Boga powołany na proroka. W tym czasie w Izraelu wszystko na zewnątrz wyglądało dobrze. Podczas panowania króla Jeroboama ludzie żyli w pokoju i dobrobycie. Jednak żyli także w grzechu, a tego święty Bóg nie może pozostawić bez kary. Ale Bóg, który jest światłością jest także miłością, więc nie każe bez zapowiedzenia sądu aby dać ludziom możliwość do nawrócenia się. Polecenie ostrzeżenia ludzi przed Bożym sądem otrzymali Boży prorocy. Te ostrzeżenia zapisane w Bożym Słowie są aktualne i dzisiaj a Jego słudzy mają polecenie ostrzegania ludzi: „ … w miejsce Chrystusa prosimy: Prosimy pojednajcie się z Bogiem„. Wielu ludzi lekceważy lub ignoruje ten głos albo w ogóle go nie zna głos, który przemawia przez Biblię. Nawet w ludzkim sądownictwie obowiązuje zasada, nieświadomość i nieznajomość prawa nie chroni przed karą. Również przed Bogiem nieświadomość nie jest usprawiedliwieniem. Mamy obowiązek przyjmować poważne ostrzeżenia Boga, Jego ciągłe prośby aby nawrócić się do Niego. Każdy może zostać uniewinniony przed najwyższym sądem Boga, jeżeli uzna swoją winę i uwierzy, że ktoś za niego zapłacił. Tym kimś jest JEZUS CHRYSTUS.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.