Codzienne rozważania_04.11.2013 – Wybierz dobrze

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

A jeśliby się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć: czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za Rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu” (Joz 24:15)

Wydaje się,że to już całe życie minęło kiedy pierwszy raz zostałem wezwany, aby stanąć po stronie Pana. W rzeczywistości to jest niemal całe życie, ponieważ zdecydowałem przyjąć Jezusa Chrystusa jako mojego osobistego Zbawiciela będąc bardzo młody.

Gdy byłem nastolatkiem przyszedł czas, kiedy musiałem postanowić czy zdecydowanie stoję za Panem, czy idę z tłumem. Wiedziałem, że były pewne zachowania, które były sprzeczne z tym, co Biblia mówi. Moja decyzja oznaczała samotność i szyderstwa ze strony moich przyjaciół, lecz cieszę się, że wtedy wybrałem Pana.

7 Listopada Billy Graham obchodzi swoje 95 urodziny. Aby uczcić tego męża Bożego Billy Graham Association wzywa ludzi, aby się zwrócili do Pana… aby chrześcijanie zdecydowanie stali za swoją wiarę i dzielili się przesłaniem ewangelii z przyjaciółmi i rodzinami.

Nie powinno to być w formie jakiegoś zorganizowanego programu, lecz stać się sygnałem do pobudki dla wszystkich nas, którzy zdecydowali się stawać po stronie Pana. Wynikiem może być wyśmiewanie, a czasami odrzucenie. Może być to też otwarciem drzwi do zbawienie kogoś, kogo znasz!

Wiele błogosławieństw, Drogie Serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecil

deeo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.